Gmina Rytwiany

2022

1. „Czas na wieś”

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO W SICHOWIE DUŻYM, Realizator: Klub Aktywnych Kobiet

Projekt „Czas na wieś” został zrealizowany przez Klub Aktywnych Kobiet we współpracy z ZSCKR w Sichowie Dużym. Jego głównym celem była promocja rodzinnych gospodarstw rolnych, tradycyjnej kultury ludowej oraz walorów wsi polskiej, rozwijanie zainteresowania lokalnej społeczności kultywowaniem tradycji i kultury regionu poprzez działania międzypokoleniowe.
Pierwszym z zaplanowanych działań była organizacja konkursu fotograficznego „Moje miejsce – moja wieś”. Jego głównym celem było pokazanie walorów przyrodniczych wsi, jej piękna i tradycji życia w małych miejscowościach. Konkurs cieszył się dużą popularnością o czym świadczy ponad 120 nadesłanych prac. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Kolejnym punktem projektu była organizacja Pikniku Rolniczego „Czas na wieś”, który połączony był otwarciem placu manewrowego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki pani Anna Krupka. Jego rangę podniosła obecność wielu znamienitych gości. Spotkanie połączone zostało ze zbiórką charytatywną, w czasie trwania imprezy uczestnicy mogli skorzystać z malowania twarzy i skosztować pysznych kiełbasek z grilla. Uroczystości towarzyszyła wystawa maszyn rolniczych przez firmy: Rolmech Sztucin, Kisiel AgroTech, Unia Grudziądz, Chmielewski Deutz Fahr Kleczanów, ZSCKR w Sichowie Dużym. Pojawiły się również stoiska instytucji okołorolniczych: ARiMR, KRUS, ODR, PIP, PIORIN, stoiska KGW, stoiska z zabawkami oraz gastronomiczne, najmłodsi mogli skorzystać z darmowych dmuchańców. Na uroczystości została przedstawiona prezentacja oferty kształcenia w ZSCKR, zwieńczona pokazem synchronicznej obsługi konsumenta. W Programie imprezy znalazła się również „Bitwa sołectw” – konkurencje, w których uczestnicy mogli zaprezentować swoją zręczność i siłę. Po ogromnych emocjach wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. W dalszej części główny specjalista OIP w Kielcach przeprowadził konkurs dla widowni na temat bezpieczeństwa. Czas umilały również występy lokalnych artystów i uczniów okolicznych szkół. Na wszystkich czekał również poczęstunek i możliwość zwiedzania szkoły.
W ramach projektu „Czas na wieś” został ogłoszony konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Wariacja smakowa na temat jabłka”, który został rozstrzygnięty podczas pikniku. Autorzy przepysznych potraw otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Kolejnym działaniem projektowym była realizacja warsztatów kulinarnych dla młodzieży pn. „Dynia na talerzu”. Młodzież pod okiem specjalistów z dyni Hokkaido przygotowała zupę krem, racuchy, naleśniki z musem dyniowym oraz deser krem a nawet pierogi z farszem dyniowym. Największą frajdą była degustacja przygotowanych potraw, które swoim smakiem i oryginalnością potrafiły zaskoczyć młodych adeptów sztuki kulinarnej.
Ostatnim punktem projektu była organizacja spotkania dla rolników nt. bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Młodzi farmerzy uświadomili sobie, że pracując odpowiedzialnie dbają o bezpieczeństwo swoich bliskich i współpracowników.
Na zakończenie przygotowano film podsumowujący projekt.
Projekt wpłynął na integrację społeczności lokalnej, wzrost działań międzypokoleniowych, kultywowanie lokalnej tradycji. Podniesione zostały kompetencje mieszkańców wsi z zakresu nowych trendów w rolnictwie oraz bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Jego realizacja pozytywnie wpłynęła na promocję gminy, tradycji lokalnych, kulinarnych oraz polskiej wsi.

 

2. „Rytwiańskie książniczki”

Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach, Realizator: Bibliotekarki 

Projekt” Rytwiańskie Książniczki ” został zrealizowany na terenie Gminy Rytwiany. Zgodnie z założeniem powstało na terenie Gminy 4 budki boockrosingowe w miejscach uczęszczanych przez mieszkańców danych miejscowości. Miejsca docelowe zostały wybrane ze względu na brak dostępności w danych miejscowościach do biblioteki. Budki powstały w Rytwianach, Niedziałkach, Sichowie Małym i Strzegomiu. Projekt zakładał pomoc osobom w różnym wieku do współdziałania do powrotu do normalności po pandemii. I zgodnie z założeniami zostało to spełnione.

Działania w ramach projektu podejmowane były na terenie Gminy Rytwiany.

 

2021

1.”Piknik Naukowy”

Sichowska Fundacja Edukacyjna

W ramach realizacji projektu zorganizowano Piknik Naukowy oraz cykl warsztatów dla rodziców oraz dzieci. Pomysł na piknik został zainspirowany Piknikiem Naukowym organizowanym w Warszawie przez Centrum Nauki Kopernik i Polskie Radio. Rodzinny Piknik naukowy pozwolił poznać pasjonatów, którzy będą pokazywali swoje hobby. Zaproszono do współpracy instytucje aby rodziny ze społeczności, na miejscu mogły poszerzyć swoje horyzonty oraz doświadczyć świata nauki. Zaproszono do Sichowa Instytut Dizajnu z ofertą ekologicznych działań twórczych, Centrum Nauki Da Vinci z Podzamcza ze stoiskiem eksperymentów fizyczno-chemicznych, studentów z Politechniki Świętokrzyskiej, laureatów międzynarodowego konkursu Łazików Marsjańskich stoisko Lasów Państwowych zorganizowanych przez Nadleśnictwo Staszów oraz Reed Montessori School w Kielcach z propozycją zajęć wg metody Marii Montessori.
Na kanwie pikniku, po jego procyjmym efekcie zorganizowano 4 warsztaty – 2 dla dzieci i 2 dla rodziców.
Dla dzieci zorganizowano 2 warsztaty/pokazy z zakresu przyrody: warsztaty terrarystyczne oraz warsztat o minerałach i kamieniach.
Rodzice podczas jednego z warsztatów dostali wsparcie i pomoc w tym jak zadbać o siebie, gdy dziecko wraca do szkoły lub przedszkola po izolacji spowodowanej pandemią. Kolejne spotkanie pozwoliło rodzicom rozbudzić pasję i motywację dzieci do nauki. Warsztaty dla dzieci pozwoliły poznać innowacyjne sposoby nauczania. Na koniec projektu w ramach świętowania wspólnie popatrzono w niebo z astronomem.
Festiwal Nauki i warsztaty zorganizownao na terenie parku w obrębie zespołu pałacowo-parkowego w Sichowie Dużym, gm. Rytwiany wynajmowanego przez Sichowską Fundację Edukacyjną.

 

2.”Muzyka Twoje imię ma…”

Jednostka organizacyjna Gminy Rytwiany

Działania w ramach Projektu realizowane były od 15 sierpnia do 30 grudnia.
Poinformowano społeczności lokalnej o realizacji Projektu poprzez: ogłoszenia na tablicach, portalach społecznościowych, stronach www, lokalnej prasie. Następnie rozpoczął się etap zdobywania informacji i materiałów. Zacieśniono współpracę z p. Gustawem Kozłowskim i jego małżonką Dorota Karasińska – Kozłowską.
Do pracy nad koncertem-benefisem pt.:” Muzyka Twoje imię ma…”, zaangażowano społeczność lokalną. Uroczystość częściowo miała charakter retrospektywny; w koncercie galowym wystąpiły zespoły, uczniowie instrumentaliści, soliści, zespoły śpiewacze, kapele, zespół muzyczny, solistki absolwentki, zespół szkolny „Wesołe nutki”, sam benefisant także zaprezentował swoje utwory z własnym akompaniamentem i w duecie z małżonką; Na potrzeby projektu reaktywowano chór nauczycielski „Bel Canto”, który przez lata działał pod kierunkiem p. Gustawa.
Zebrane materiały zostały udostępnione w formie multimedialnej, podczas benefisu zaplanowanego na 20.11.2021 roku. Wykorzystano współpracę z OSP w Sichowie Małym w celu udostępnienia Remizy Strażackiej na potrzeby benefisu.
Opracowano i wydrukowano publikację „Z pamięci… naszych wspomnień…”. Wybrany materiał z archiwum G. Kozłowskiego został opracowany w formie multimedialnej i zaprezentowany podczas benefisu.
Projekt był realizowany w Domu Strażaka w Sichowie Małym.

 

2020

1. „Zdrowe grillowanie”
Stowarzyszenie „Nasze Rytwiany”
Projekt polegał na stworzeniu miejsca spotkań dla mieszkańców oraz promocji zdrowego odżywiania. Obiektem, który chciano ożywić dla mieszkańców był stadion sportowy w Rytwianach znajdujący się w centrum miejscowości. Równocześnie realizowany był na nim projekt „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w centrum miejscowości Rytwiany oraz modernizacja stadionu klubu sportowego BASZTA Rytwiany” Tężnia jest budowana wokół ruin zamku, natomiast na stadionie prowadzone były prace przy budowie trybun dla kibiców. Wraz z innym stowarzyszeniem (Klub Sportowy)na podstawie umowy użyczenia, użytkowano miejscowy obiekt sportowy. W ubiegłym roku, Klub Sportowy „Baszta Rytwiany” w ramach programu Działaj Lokalnie wybudował obok boiska dużą altanę. Chciano rozszerzyć ubiegłoroczny projekt gdyż altana jest doskonałym miejscem do spotkań. Niestety teren wokół niej nie miał utwardzonej drogi dojazdowej co utrudniało organizację imprez, szczególnie w miesiącach wiosennych i jesiennych kiedy to grunt jest namokły. Celem była budowa utwardzonej drogi dojazdowej do altany a także utwardzenie terenu wokół niej. Te działania podniosły atrakcyjność miejsca a także zwiększyły jego dostępność i ułatwiły organizację imprez i spotkań. Po wykonaniu tych czynności zorganizowano warsztaty kulinarne pn.”Zdrowe grillowanie”. Była to okazja do integracji mieszkańców. W tym celu zatrudniono profesjonalnego kucharza oraz zakupiono mobilnego dużego grilla i produkty na pokaz.

2. „Daj mata nudzie”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic
Głównym celem projektu było rozwijanie umiejętności gry w szachy i propagowanie jej wśród społeczności lokalnej: uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli , rodziców,  mieszkańców ziemi rytwieńskiej. Celami były też: promocja wspólnej inicjatywy, promocja alternatywnego wypoczynku bez komputera . Zostało zrealizowane 30 godzin warsztatów szachowych oraz internetowe Mistrzostwa Rytwian, które cieszyły się ogromna popularnością. Patronat honorowy nad turniejem objął Wójt gminy Rytwiany. Pomimo pandemii udało się zrealizować wszystkie działania. Czynnie na turnieju grało 80 uczestników, natomiast około 100 osób to byli kibice. Turniej został rozegrany w trzech kategoriach wiekowych.

 

2019

1. Akademia Wielkiego Zachwytu – edycja jesień 2019, Sichowska Fundacja Edukacyjna
realizator grupa nieformalna: Matki Wielkiego Zachwytu

Nasz projekt Akademia Wielkiego Zachwytu to zajęcia z dziećmi podzielonymi na dwie grupy wiekowe. Starsze dzieci (7-9 lat) uczestniczyły w zajęciach nauki języka angielskiego poprowadzonej przez wolontariuszy (emerytowanych nauczycieli), natomiast młodsze dzieci (4-7 lat) to grupa swobodnej zabawy w parku, którą można porównać do weekendowego „Leśnego Przedszkola”. Połączenie swobodnej zabawy (którą uważamy za najważniejsze prawo dzieci) z elementami edukacji w naturze to wspaniałe rozwiązanie nie tylko dla tych najmłodszych. Od zawsze wiadomo, że dzieci poprzez zabawę szybciej chłoną wiedzę i łatwiej zapamiętują przekazywane treści, rozwijają ciekawość, kreatywność, uczą się spostrzegawczości.
Głównymi filarami na których opierała się nasza Akademia były przyroda, swoboda, zabawa i rozwój.
Każde zajęcia rozpoczynaliśmy w kręgu stałym elementem, czyli od przekazania „iskierki przyjaźni”, która dawała nam niesamowitą moc naszego parku. Następnie wprowadzany był element edukacyjny, wspólny posiłek przygotowany przez rodziców uczestników po czym przechodziliśmy do swobodnej zabawy podczas której dzieci pokazywały nam jak bardzo tego potrzebują i ile radości im to sprawia.
Na naszych cotygodniowych zajęciach to dzieci decydowały co chcą robić my ich wspierałyśmy w tym działaniu, w zabawie, nauce i odkrywaniu świata otaczającej nas przyrody.
Podczas sobotnich wspólnych aktywności obserwowałyśmy jak dzieci ze sobą współpracują. Jak budują relację w grupie zróżnicowanej wiekowo. Do zajęć starałyśmy się wykorzystywać zasoby naturalne naszego parku z niewielkimi wyjątkami (były patyki, kasztany, piórka, szyszki, liście, kwiaty… tektura, kolorowe włóczki czy słoiczki) Powstawały tu przepiękne prace w postaci łapaczy snów, kolorowych flakoników z jesiennymi bukietami, były również ramki na zdjęcia i obrazy itp. Z każdych zajęć dzieci zabierały ze sobą prace, które same stworzyły z naturalnych zasobów parku. Ich kreatywność była zaskakująca.
Dużym wsparciem okazali się Rodzice uczestników projektu. Ich świadomość jak ważna w życiu dziecka jest NATURA i czas w niej spędzony to już pół sukcesu, który chciałyśmy osiągnąć. Wprowadzeniem do tego było nasze plenerowe kino, którym rozpoczęliśmy cały projekt. Na terenie sichowskiego parku został wyświetlony norweski film pt. „Dzieciństwo” który pokazał, jak ważne dla dzieci i ich rozwoju jest obcowanie z naturą. To bycie w kontakcie z nią buduje poczucie własnej wartości i dodaje wiary we własne możliwości. W obecnych czasach, gdzie królują smartfony, tablety i konsole, które niestety mają negatywny wpływ na dzieci zapewniając nadmiar bodźców to natura uspokaja, rządzi się swoimi prawami i pozwala nam się poznać.

 

2. Sportowa altana
Klub Sportowy Baszta w Rytwianach

Celem projektu było zapewnienie społeczności związanej z Klubem Sportowym Baszta atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych poprzez budowę zadaszonej altany. Cała inwestycja została zrealizowana w kilku punktach:
1. Zaplanowanie miejsca dla altany, złożenie odpowiednich dokumentów w Urzędzie Gminy w Rytwianach (zgłoszenie budowy)
2. Prace ziemne. Członkowie stowarzyszenia i wolontariusze ręcznie przygotowali plac pod budowę altany. Wykopano ławę pod fundament, zaszalowano, utwardzono gruzem a następnie wykonano wylewkę. Baza pod altanę wyniosła ponad 36 m2.
3. Zakupiono odpowiednie materiały do dalszej budowy altany. Drzewo oraz materiały potrzebne do wykończenia dachu.
4. Przy pomocy jednego z rodziców naszych zawodników który jest cieślą z zawodu postawiono drewnianą konstrukcję którą następnie odeskowano, przykryto folią i na koniec blachodachówką. Założono rynny.
5. Prace wykończeniowe. Całą altanę pomalowano, drewnochronem. Wylewkę przykryto sztuczną trawą.
6. Drugą częścią realizacji projektu było uroczyste otwarcie otwarcie altany połączone z Piknikiem Rodzinnym. Wzięło w nim udział około 200 osób, głównie dzieci zrzeszonych w KS Baszta Rytwiany wraz z rodzicami. Trenerzy KS Baszty na są sąsiednim boisku przygotowali gry i zabawy sprawnościowe. Pod altaną przygotowano poczęstunek. W ramach zadania zakupiono także produkty spożywcze na grilla i ognisko. Uroczystego otwarcia altany dokonali członkowie zarządu KS Baszty Rytwiany. W uroczystości udział wzięły zaproszone władze samorządowe, partnerzy projektu i mieszkańcy.
Efektem zrealizowanego projektu jest wybudowanie altany, miejsca spotkań dla mieszkańców Rytwian. Altana będzie doskonałym miejsce do organizacji, festynów pikników itp. Sam proces jej tworzenia przyczynił się do aktywizacji i integracja lokalnej społeczności. Dodanie nowego obiektu na miejscowym stadionie z pewnością podniosło walory estetyczne całego obiektu.

 

2018

1. … BY NIEZAPOMNIEĆ
OCHOTNICZA STAŻ POŻARNA W STRZEGOMIU, realizator grupa nieformalna: Łączymy pokolenia

We wrześniu grupa Łączymy Pokolenia rozpoczęła intensywną przyjemną pracę w ramach projektu w/w.
Przygotowano plakat promujący działania, w którym zamieszczono najistotniejsze informacje i zaproszono całą społeczność lokalną do współpracy. Plakat zamieszczono na stronie Internetowej szkoły, na tablicach ogłoszeń, w sklepach, odczytano w kościele w czasie ogłoszeń parafialnych, wykonano telefony i maile, a także indywidualne zaproszenia dla rodzin.
Zachęciliśmy do dzielenia się swoją wiedzą o czasach minionych, jak również przeprowadziliśmy szereg wywiadów.
W dniu 19.10.2018r. odbyła się biesiada „Łączymy pokolenia. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu By nie zapomnieć…, czyli dużego przedsięwzięcia realizowanego przez nauczycieli oraz uczniów ZSP w Strzegomiu przy współpracy z miejscową OSP.
Pierwszym etapem podjętych działań było poinformowanie społeczności lokalnej o realizacji projektu, który miał przyczynić się do zdobycia wiedzy na temat przeszłości Strzegomia, a także stworzyć warunki sprzyjające budowaniu więzi międzypokoleniowej. Kolejny etap prowadzonych prac stanowiło zdobywanie informacji i cennych materiałów, służących do stworzenia publikacji pt. By nie zapomnieć … W celu uzyskania różnych wiadomości o urokliwym Strzegomiu – wsi, która kiedyś należała bezpośrednio do króla, na jej terenie znajduje się stary, zabytkowy kościół. Ogłosiliśmy konkurs literacki ” Moje wspomnienia ze szkolnej ławki” oraz zorganizowaliśmy spotkanie dedykowane kilku pokoleniom mieszkańców strzegomskiej i mucharzewskiej ziemi. Podczas biesiady przedstawiciele starszego i młodszego pokolenia zaprezentowali wiersze, piosenki z dawnych lat oraz swoje umiejętności kulinarne. Na biesiadzie łączącej pokolenia nie zabrakło również Stowarzyszenia Mucharzewskiego . Mieszkańcy Mucharzewa od zawsze uczestniczyli w życiu społeczności szkolnej a dzieci uczęszczają w dalszym ciągu do szkoły w Strzegomiu i mają wiele miłych wspomnień ze szkolnej ławki.
W dniu 21.11.2018 r.w ZSP w Strzegomiu odbyło się spotkanie poświęcone slangowi uczniowskiemu.
Uczniowie kl. VIII zaprezentowali społeczności szkolnej najpopularniejsze słowa z żargonu uczniowskiego, które zebrali i opracowali pod kierunkiem pani Doroty Mnich. Dzięki zaangażowaniu naszej młodzieży w realizację projektu powstał „Słowniczek żargonu uczniowskiego”. Młodsi uczniowie z uśmiechem na ustach słuchali wypowiedzi swych starszych kolegów. Slang uczniowski bardzo im się spodobał. Duże zainteresowanie wzbudziła opowieść wnuczki pana Władysława Basińskiego, dawnego właściciela kuźni w Strzegomiu. Jego wnuczka, pani Małgorzata Ochnicka, przybliżyła słuchaczom historię kuźni oraz opowiedziała o tym, co w niej robiono. Uczniowie zadawali pytania, ponieważ nigdy wcześniej nie mieli możliwości, by usłyszeć, jak wyglądała praca kowala.
Młodzież szkolna przyniosła na to spotkanie stare fotografie swoich dziadków i pradziadków po to, aby przypomnieć dawne czasy. Wszyscy mogli zobaczyć, jak się wówczas ubierano oraz jakie było umeblowanie pomieszczeń.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
W ramach konkursu grantowego „Działaj lokalnie 2018” nieformalna grupa „Łączymy pokolenia” opracowała publikację
„By nie zapomnieć…”, ukazującą historię i dorobek niewielkiej malowniczej miejscowości – Strzegom. Końcowy akcentem było spotkanie z udziałem lokalnych władz i mieszkańców.

 

2. ,,To, co dla nas najcenniejsze, co polskie…”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały „Sichowianie”

W miesiącu lipcu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały „Sichowianie” rozpoczęło intensywną a zarazem bardzo przyjemną pracę w ramach w/w Projektu. Przygotowano plakat promujący działania, w którym zamieszczono najistotniejsze informacje i zaproszono całą społeczność lokalną do współpracy.
Opracowano zaproszenia i regulamin Przeglądu. Rozpoczęto poszukiwanie darczyńców, sponsorów. Zorganizowano również spotkania robocze w Domu Strażaka w Sichowie Małym, w którym udział wzięli: radni, sołtysi, przedstawiciele OSP w Sichowie Małym, KGW w Sichowie Małym , przedstawiciele ZSCKR im. A. Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Zespół muzyczny”Standard”, Zespół „ Sichowianie” i Kapela „ Nadwiślanie „. Na spotkaniu omówiono i rozdzielono zadania dotyczące organizacji II Przeglądu Pieśni Folklorystycznych „ Na Ludową Nutę” . Nie tylko w/w podmioty, ale wszyscy mieszkańcy obecni na spotkaniu wyrazili chęć pomocy i współpracy. Od września rozpoczął się „gorący” etap Projektu: zamawiano scenę, nagłośnienie, oświetlenie, tworzono dyplomy i podziękowania, zakupiono nagrody, wysyłano zaproszenia. Zakupiono stroje dla zespołu „ Sichowianie”
Nadszedł upragniony finał naszych działań – w sobotę 29 września 2018 r. na boisku sportowym OSP w Sichowie Małym zabrzmiała głośno muzyka ludowa, biesiadna – muzyka naszych przodków. Patronat honorowy nad przeglądem objął pan Wójt Grzegorz Forkasiewicz. Natomiast patronat medialny objęło Radio Kielce, Tygodnik Nadwiślański, Echo Dnia. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Rytwiany pan Grzegorz Forkasiewicz, Sekretarz Gminy pani Marianna Stryszowska, Starosta pan Michał Skotnicki, Radni pan Stanisław Głowacki, pani Zofia Mazanka oraz Przedstawiciel Hut Szkła Gospodarczego w Grzybowie pan Marek Legawiec.
Przegląd był przedsięwzięciem, które wymagało wysokiej sprawności organizacyjnej, finansowej i pracy wielu wolontariuszy. Liczna grupa wolontariuszy spośród naszej młodzieży pomagała w pracach przygotowawczych przegląd, jak też po zakończeniu tego wydarzenia. Na scenie wystąpiło ok. 200 osób: dzieci, młodzieży, dorosłych. Przegląd, koncert rozpoczęliśmy śpiewając wielkim chórem, złożonym z wielu zespołów śpiewaczych pieśnią „Świętokrzyskie jakie cudne” przy akompaniamencie kapeli „Nadwiślanie” i „Łubnicka Nuta”. W trakcie koncertu widzowie i grupy oczekujące na swój występ, na rozstrzygnięcie konkursu, świetnie się bawili, śpiewali, tańczyli. Nie zabrakło także uczty „dla ciała”. Panie z KGW przygotowały pyszny bigos i ciasto, pan Przemysław Skiba ugotował wyśmienitą grochówkę strażacką, koordynator projektu pani Dorota Karasińska – Kozłowska podarowała kilkaset pierogów o różnych smakach.
Po tak pięknej i bogatej w tradycję imprezie rozpoczęliśmy prace nad publikacją śpiewnika „ Sichowskie śpiwanie”. Analizowano utwory muzyczne, podzielono ich tematycznie, opracowano grafikę okładki i całego śpiewnika. Wydano 50 sztuk śpiewnika. Działania Projektowe dosłownie można określić jego tytułem ,,To, co dla nas najcenniejsze, co polskie…” . Jako Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały „Sichowianie” dbamy o tradycję naszego regionu, jej zachowanie i przekazanie przyszłym pokoleniom, mobilizujemy społeczeństwo do integracji i wspólnych działań.

 

2017

1. Edukacja społeczeństwa- od maluszka do staruszka
Stowarzyszenie „Wspólne Dobro Naszej Wsi” ze Święcicy

Projekt „Edukacja dla społeczeństwa – od maluszka do staruszka” polegał na organizacji cyklu warsztatów. Trwał 3 miesiące (lipiec, sierpień i wrzesień). Nasze działania zaczęliśmy od promocji wszystkich działań projektu poprzez rozwieszenie plakatów, informację na profilu społecznościowym.
1)W lipcu zorganizowaliśmy szkolenie: z zakresu produktu lokalnego”Identyfikacja i promocja produktu i potrawy tradycyjnej” oraz „Zasady wytwarzania ekologicznej żywności tradycyjnej” które zostały przeprowadzone przez specjalistę w dziale przedsiębiorczości. Na festynie „U-Rodziny w Święcicy” przygotowaliśmy potrawy regionalne, która zainspirowały do opracowania „Broszury Potraw Regionalnych” z Gminy Rytwiany, która została wydana na podsumowanie projektu.
2)W sierpniu zorganizowaliśmy 4 szkolenia z zakresu zdrowego stylu życia i odżywiania. Zostały przeprowadzone szkolenia i przygotowano zdrowe potrawy wspólnie z uczestnikami warsztatów, przez wyspecjalizowanego dietetyka- cykl warsztatów
3)We wrześniu odbył się cykl 5 spotkań warsztatowych poprawiające ogólną kondycję fizyczną – zajęcia pilates, 3 spotkania z instruktorem Nordic Walking oraz rajd rowerowy zakończony poczęstunkiem.

 

2. Mobilna biblioteka
Grupa nieformalna: Mobilna biblioteka

Projekt pt. Mobilna biblioteka”był realizowany w trzech miejscowościach: Święcica, Podborek, Sydzyna. Miejscowości te były wybrane ze względu na brak w tych miejscowościach szkoły, biblioteki. Są to małe wioski w których nie ma żadnych ośrodków kultury . Przed realizacją takiego pomysłu miało miejsce rozeznanie potrzeb społeczeństwa. Projekt polegał na dostarczeniu mieszkańcom książek o różnej tematyce dla dzieci, młodzieży i dorosłych i ich wypożyczaniu. W tych miejscowościach jest dobrze rozwinięta infrastruktura lokalowa tj. remiza OSP w Święcicy i filie Gminnego Centrum Kultury w Podborku i w Sydzynie. Raz na tydzień lub na dwa tygodnie wolontariusze wypożyczająksiążki dla mieszkańców. Pomysł Mobilnej biblioteki spotkał się z dużym zainteresowaniem i będzie kontynuowany w przyszłości.

 

3. G.P.S słomianego wdowca
Grupa nieformalna: Debeściaki z Rt

Projekt „G.P.S. słomianego wdowca” dotyczył szczególnie młodszej i starszej męskiej części lokalnej społeczności. Coraz częstsza emigracja zarobkowa kobiet sprawiła, że mężczyźni zaczęli przejmować obowiązki związane z prowadzeniem domu. Zadaniem naszego projektu było to, aby wykorzystując własne doświadczenie oraz szereg praktycznych porad pomóc mężczyznom przetrwać ten trudny okres rozłąki. Głównym celem naszego projektu było to, aby pokazać jak przy pomocy prostych porad, wskazówek czy ciekawostek przekazać potrzebującym mężczyznom wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne na co dzień. Bardzo ważne jest dla nas to, że uczestnicy biorący udział w projekcie zyskali większą pewność siebie, wiarę we własne możliwości a także odeszli od stereotypowego podziału obowiązków domowych pomiędzy kobietę a mężczyznę. W ramach projektu odbyło się siedem spotkań warsztatowych podczas których uczestnicy uzupełnili swoją wiedzę na temat gotowania, prania, sprzątania,przygotowania okolicznościowego przyjęcia oraz zadbania o swój wizerunek. Zajęcia warsztatowe rozpoczęliśmy we wrześniu spotkaniem pod nazwą GOTOWANIE. Kucharz pracujący na co dzień w jednym z najmodniejszych lokalnych restauracji pokazał nam jak ugotować pyszny rosół oraz jak w prosty sposób przygotować rewelacyjnie wyglądające danie drugie. Okazało się, że niepotrzebne są żadne predyspozycje do tego aby zrobić smaczny obiad. Poruszone zostały również takie zagadnienia jak: mięso z piekarnika czy mikrofali, naczynie żaroodporne czy rękaw, szybka przekąska, grill, mięso mrożone, próżniowe czy świeże?, pieczywo, przetwory, wędliny warzywa, przyprawy. Drugie spotkanie dotyczące PRANIA, które poprowadziła dla nas kierowniczka pralni dotyczyło praktycznych porad na temat prania, suszenia, oraz prasowania. Uczestnicy dowiedzieli się jak segregować ubrania, jakiego używać proszku czy płynu do prania (do koloru czy do białego) oraz jak stosować odplamiacz do tkanin. Pokazane zostało nam również jak suszyć oraz prasować koszule, spodnie czy pościel. Kolejne spotkanie SPRZĄTANIE poprowadził właściciel firmy sprzątającej, który pokazał praktyczne porady a także techniki dotyczące sprzątania. Dowiedzieliśmy się jak radzić sobie ze sprzątaniem w kuchni, łazience, oraz salonie a także jakie środki czystości wybierać żeby sobie to ułatwić. Na następnym spotkaniu KOLACJA PRZY ŚWIECACH dowiedzieliśmy się czym zaskoczyć partnerkę w doskonale przygotowanej kolacji. Spotkanie to uświadomiło zebranym, że nie liczy się to „co mamy na talerzu” ale klimat tworzą drobne detale oraz serce włożone w przygotowanie tego wieczoru. Na przedostatnim spotkaniu MĘSKIE METAMORFOZY uczestnicy pod okiem wykwalifikowanej stylistki dowiedzieli się jak modnie i schludnie wyglądać. Stylistka poruszyła takie zagadnienia jak: krawat czy mucha, a kiedy bez?, koszula biała czy kolorowa, rękaw długi czy krótki, spinki czy guziki, garnitur ciemny czy jasny. Ostatnie przeprowadzone w ramach wniosku spotkanie warsztatowe TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE MĘŻCZYZNY polegało na przybliżeniu narzędzi internetowych przydatnych w zdobywaniu potrzebnych informacji, pokazaniu przydatnych aplikacji oraz wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu. Na zakończenie odbyła się GALA FINAŁOWA, którą przygotowaliśmy z niezwykłą starannością i dbałością o każdy nawet najdrobniejszy szczegół. Cały projekt realizowaliśmy w pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury, które udostępniło nam zaplecze kuchenne, salę widowiskową , świetlicę, salę komputerową, aparat fotograficzny oraz kamerę.

 

2016

1. Przygotowanie i budowa miejsca spotkań rekreacyjnych i towarzyskich dla mieszkańców miejscowości
Stowarzyszenie Wspólna Szczeka

Projektu polegała na budowie altany rekreacyjnej, mieszącej się przy budynku OSP w Szczece jako miejsca wspólnych spotkań i integracji mieszkańców Szczeki oraz sąsiednich miejscowości. Pierwszy etap realizacji projektu polegał przede wszystkim na uporządkowaniu terenu, na którym powstała altana. Miejsce to zostało odpowiednio oczyszczone i uporządkowane, wykonano szereg prac ręcznych oraz koparko-ładowarką. Następnie zebrana została warstwa wierzchnia i nastąpiło wypoziomowanie terenu. Kolejnym etapem było utwardzenie podłoża, przygotowanie miejsca pod położenie obrzeży i kostki brukowej, zalanie stóp pod słupy, ułożenie obrzeży i kostki brukowej. W tym czasie Stowarzyszenie podjęło starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na zakup drewna na budowę konstrukcji altany. Kolejnym etapem prac było wykonanie altany, pokrycie blachą i impregnacja. Finalne prace zakończyły się uporządkowaniem terenu przy altanie. Budowa altany i wszystkie prace z tym związane zostały wykonana przez mieszkańców Szczeki, którzy bardzo zaangażowali się w jej budowę. Mieszkańcy są bardzo dumni, że powstało takie miejsce, które będzie im służyło przez kolejne lata.

 

2. Byliśmy, jesteśmy, będziemy
Grupa nieformalna Razem raźniej, Razem lepiej

Projekt polegał na przygotowaniu publikacji książkowej „Historia Szkoły w Sichowie Dużym w 200 lecie istnienia”. W przygotowanie publikacji zaangażowano lokalną społeczność uczniowie pod opieką członków grupy nieformalnej i rodziców) ruszyli w poszukiwaniu cennych informacji, dokumentów i fotografii. Odwiedzili najstarsze pokolenie z Sichowa Dużego, Sichowa Małego, Sydzyny, Święcicy, Podborka i Pacanówki. Podróż ta okazała się nieocenionym źródłem informacji. Zdobytą wiedzę od najstarszych absolwentów szkoły, a także z wizyty w archiwum w Krakowie wykorzystali do stworzenia publikacji „ Historia Szkoły w Sichowie Dużym w 200-lecie istnienia” Zorganizowano również spotkanie robocze w Domu Strażaka w Sichowie Małym, w którym udział wzięli: radni, sołtysi, przedstawiciele OSP w Sichowie Małym, Koło Gospodyń Wiejskich w Sichowie Małym, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic, przedstawiciele Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Zespół muzyczny „Standard”, Zespół „ Sichowianie” i Kapela „ Nadwiślanie „. Na spotkaniu omówiono organizację uroczystości Obchodów 200 – lecia szkoły w Sichowie Dużym. Finał działań odbył się we wrześniu podczas obchodów Jubileuszu 200 – lecia Szkoły w Sichowie Dużym, gdzie odbyła się promocja książki i wręczenie jej zaproszonym gościom, darczyńcom i przyjaciołom szkoły. Realizacja projektu przyczyniła się do aktywności lokalnej społeczności, integracji, wzmocnienia więzi międzypokoleniowych. W podejmowane działania zaangażowało się bardzo wiele osób z kilku pokoleń. Mieszkańcy Sichowa i Okolic czują się współodpowiedzialni za wizerunek i historię swojej „Małej Ojczyzny”, cieszą się ze wspólnie stworzonego dobra – publikacji książkowej „Historia Szkoły w Sichowie Dużym w 200-lecie istnienia”, która jest cennym źródłem informacji dla nas i przyszłych pokoleń. Grupę nieformalną wsparła Dyrekcja Zespołu szkół w Sichowie Dużym, dzięki tak owocnej współpracy grupa pozyskała ponad 4000 tyś złotych wkłady finansowego do projektu.

 

3. Lato w piekarniku, na talerzu i w słoiku
Grupa nieformalna Mieszkańcy Podborka

Grupa nieformalna wspierana przez Gminne Centrum Kultury w Rytwianach zorganizowała wycieczkę edukacyjną do hodowli krów u państwa Wołowców, gdzie dzieci miały możliwość nakarmienia zwierząt. Odbył się także konkurs plastyczny „Nasz warzywniak” oraz spotkanie z panią dietetyk, na którym dzieci i dorośli wspólnie przyrządzali posiłki. Podczas Święta Pomidora odwiedzono warzywniak u państwa Masów, zrywano pomidory i wraz z dziećmi gotowano pyszne leczo, a także robiono sałatki. Na Biesiadzie w dniu 20 sierpnia w Podborku zjawiło się wielu mieszkańców. Wspólne przygotowywania wymagały od nich wiele energii oraz pracy, jednak bardzo udana impreza sprawiła, że mieszkańcy zintegrowali się i dostrzegli wartość współdziałania. Czwarte działanie to „Święto śliwki” mające na celu pozyskiwanie ze śliwek wszystkiego, co tylko się dało. Gotowaliśmy powidła, którymi uzupełniliśmy domowe spiżarnie. Piekłyśmy ciasta ze śliwek, a także racuchy. Spotkanie było kameralne, ale spędzone w bardzo miłej atmosferze. Ostatnie działanie podsumowujące projekt to „Andrzejki” na których nie mogło zabraknąć wróżb, tańców i mnóstwo jedzenia. Na uczestników Andrzejek czekały skromne upominki- świeczki andrzejkowe. Organizatorki przygotowały prezentację multimedialną, która pokazała w dużym skrócie całość działania.Projekt skierowany był do mieszkańców miejscowości Podborek. Uświadomił jak ważna jest bezpośrednia współpraca z innymi ludźmi podczas organizacji dużych imprez integracyjnych. Dzięki zrealizowanemu projektowi integracja lokalnej społeczności okazała się sukcesem, a świetlica wiejska stała się bogatsza o zestaw obiadowy, nowe obrusy i garnki.

 

2015

1. „Boisko Marzeń”
Ochotnicza Straż Pożarna w Sichowie Małym i grupa nieformalna Aktywni Sichowianie, osoba do kontaktu: Marzena Kalek, tel. 502-259-271
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-10-31

Głównym celem projektu jest budowa altanki lub obiektów małej architektury np. ławek ze stolikami. Działania podjęte zostaną wspólnie z mieszkańcami na zasadzie konkursu na projekt zagospodarowania terenu starego boiska, którego efektem ma być Boisko Marzeń – wyposażone w sprzęt sportowy i zaplecze rekreacyjne.
Uczestnikami są wszyscy bez wyjątku mieszkańcy lokalnej społeczności.
Projekt realizowany będzie w miejscowości Sichów Mały w gminie Rytwiany.

 

2. „Pierogi, ryby, kapusta i grzyby”
Koło Gospodyń Wiejskich w Święcicy, osoba do kontaktu: Irena Pogorzelska, 661-959-721
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-12-31

Celem głównym jest przekazywanie młodemu pokoleniu tradycji, obyczajów wsi oraz zachęta do wspólnego działania.
Wspólnie będą organizowane warsztaty kulinarne robienia pierogów, łowienie ryb, przyrządzanie i degustacja, grzybobranie, szatkowanie i kiszenie kapusty według przepisów prababć – babć a także spotkanie dla kobiet aktywnych i tradycyjna Wigilia.
Projekt będzie realizowany we wsi Święcica oraz w świetlicy w Pacanówce. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy obu wsi Święcica i Pacanówka.

 

 

 

 

 

 

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <
https://occmakeup.com/ http://slot-gacor.next.pwc.com/ https://link-slot-gacor.topacademy.wagor.tc.edu.tw/ Megasloto https://link-slot-gacor88.nebuta.its-mo.com/ https://restorecal.org/ http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/