Gmina Bogoria

2022

1. „Pieśni Ludowe dla każdego i dużego i małego”

Koło Gospodyń Wiejskich Czerwona Malina w Kiełczynie

Głównym celem projektu było zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności kulturą i historią oraz tradycjami i obyczajami ludowymi naszego regionu. Działania planowane w ramach projektu miały na celu naukę śpiewania tradycyjnych pieśni ludowych z terenu ziemi świętokrzyskiej oraz przybliżenie mieszkańcom historii tych pieśni. Realizacja zadania przyczyniła się do rozwoju kultury ludowej i promowania Ziemi Świętokrzyskiej.
Organizowane przedsięwzięcie pozwoliło mieszkańcom na poznanie własnej tożsamości i poczucie przynależności do naszego regionu, jego tradycji i kultury. Poprzez działania zachęcono społeczeństwo do pielęgnowania regionalnego folkloru oraz przekazywania kolejnym pokoleniom bezcennych wartości jakimi są tradycyjne pieśni, taniec oraz zwyczaje ludowe naszego regionu.
Dobro wspólne jakie rozwijano, to integracja społeczeństwa, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mobilizacja społeczeństwa do wspólnych działań na rzecz „małej ojczyzny” oraz jak najdłuższe zachowanie dziedzictwa kulturowego naszych przodków.
Zrealizowany projekt polegał na organizacji cyklu warsztatów z folkloru który obejmował naukę śpiewu pod nadzorem wykwalifikowanego trenera. Po zakończeniu warsztatów zorganizowano zabawę taneczną, na której grupa uczestnicząca w warsztatach przy akompaniamencie zespołu ludowego zaprezentowała swoje nabyte umiejętności. Kulminacją projektu było nagranie teledysku z pieśnią ludową w wykonaniu uczestników warsztatów. Wideoklip został utrwalony na nośnikach CD a także opublikowany między innymi na profilu Facebook KGW Czerwona Malina oraz w portalu YouTube. Dzięki temu dotarł do szerokiego grona odbiorców, i jednocześnie jest trwałym produktem zrealizowanego przedsięwzięcia. To link do teledysku https://www.youtube.com/watch?v=2jJwY_yNyhI, https://www.youtube.com/watch?v=sTun-sQ7YwU
Zorganizowane warsztaty oprócz nauki śpiewu przy szczególnym uwzględnieniu starodawnych pieśni ludowych przybliżyły uczestnikom ważną rolę śpiewu w kulturze ludowej.

 

2. „Rozwijamy skrzydła- międzypokoleniowa przygoda”.

Stowarzyszenie Szczeglice- tradycja, kultura, rozwój, Realizator: Grupa Przyjaciele

Projekt polegał za zorganizowaniu trzech działań:
1. Wyjazdu integracyjnego o charakterze krajoznawczo-rekreacyjnym- Kazimierz Dolny nad Wisłą.
Ideą zaplanowanego wyjazdu była sytuacja po pandemiczna. Poprzez to działanie chciano pomóc społeczeństwu chociaż w niewielkim stopniu poprawić samopoczucie, zintegrować się oraz miło spędzić czas poza domem. W tym trudnym okresie warto wiedzieć, że niewielkim wysiłkiem można poprawić nastrój sobie oraz osobom w swoim otoczeniu.

2. Cyklu wyjazdów rowerowych poprzedzonych pogadanką na temat przepisów drogowych dotyczących rowerzystów. Pogadankę przeprowadziła koordynator ds. bezpieczeństwa- nauczyciel Zespołu placówek Oświatowych w Szczeglicach.
,,Rowerowy rajd”- w ramach tego działania zorganizowane zostały trzy spotkania rowerowe po okolicy, w których brało udział po 10-12 osób. Trasa była dostosowana do różnych grup wiekowych. Zadbano o bezpieczeństwo podczas rajdów. Każdy uczestnik otrzymał wody mineralne i poczęstunek.
3. Na zakończenie cyklu wyjazdów rowerowych, podczas spotkania integracyjnego- uczestnicy otrzymali okolicznościowe upominki, gadżety oraz nagrody.

 

2021

1. DARY NATURY-spotkania zielarskie ,,Niezłe ziółka”, warsztaty ekologiczne ,,Zdrowy stół”.

STOWARZYSZENIE SZCZEGLICE- TRADYCJA, KULTURA, ROZWÓJ

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu następujących działań:

1.WARSZTATY
– ZIELARSKA ALTANA (dwa spotkania).
Spotkania nawiązywały do zielarskiej tradycji okolicy. Powodem była chęć wzbudzenia radości z życia w zgodzie z naturą, odkrycia na nowo dobroczynnego działania ziół, wskrzeszenia zamiłowania do zielarstwa wśród starszych i podzielenia się nim z młodszym pokoleniem. Zbieranie ziół i prowadzenie wspólnego ogrodu łączyło mieszkańców. W spotkaniach brały udział wszystkie pokolenia. Uczestnicy komponowali herbatkę ziołową. Dzięki wspólnym działaniom wzmocniło się poczucie przynależności lokalnej, akceptacji i odpowiedzialności za wspólne dobro. Zielarstwo staje się świetnym sposobem na międzypokoleniową współpracę, przypomina o wartości terenów wiejskich, a przede wszystkim buduje dobre praktyki integracji międzypokoleniowej. Spotkania zakończyły się wręczeniem upominków.

2.STÓŁ ZDROWIA(dwa spotkania).
To międzypokoleniowe zajęcia promujące zdrowe nawyki żywieniowe i zrównoważony tryb życia – połączenie warsztatów dietetyczno-kulinarnych. Zajęcia były bezpośrednią odpowiedzią na niską świadomość seniorów w zakresie profilaktyki zdrowia. Szczególną rolę odegrał w niej animator projektu, który z uczestnikami podzielił się własnym doświadczeniem. W warsztatach brali udział mieszkańcy Domaradzic i Szczeglic, a także osoby starsze z okolicy. Zakończeniem projektu był piknik promujący zdrową żywność. Podczas pikniku kilkuosobowe drużyny uczestników przygotowali i zaprezentowali między innymi zdrowe potrawy. Wykonawcy najciekawszych i mało popularnych potraw otrzymali nagrody i upominki.
Projekt realizowany był w miejscowości Domaradzice w nowo powstałej altanie, która była oddana do użytku we wrześniu. Została wybudowana przy wiejskim boisku. Na spotkania zaproszono gości- specjalistów w zagadnieniach dotyczących zielarstwa oraz zdrowych nawyków żywieniowych.
Obydwa działania były zorganizowane w altanie w pobliżu pięknych krajobrazów, wypełnionych wspaniałą roślinnością, z daleka od ruchliwych tras.
Projekt skierowany był dla wszystkich grup wiekowych.

 

2. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Koło Gospodyń Wiejskich Czerwona Malina w Kiełczynie

W ramach projektu zaplanowano:
• Kurs teoretyczny i praktyczny na temat zdrowego odżywiania( połączony z przygotowaniem zdrowych posiłków pod okiem wykwalifikowanej dietetyczki) Dwa spotkania po 5 godz. w ustalonym terminie
• Cykl zajęć ruchowych (zumba, aerobik) prowadzone przez wykwalifikowanego trenera.
Projekt był realizowany we wsi Kiełczyna w gminie Bogoria. To tam znajduje się wyremontowany budynek OSP, w którym jest pomieszczenie kuchenne, oraz duża sala w której zaplanowano zajęcia ruchowe.

 

2020

1.BOGORIA – GRA(MY)
Stowarzyszenie ,,Buczyna”

Projekt BOGORIA GRA(MY) realizowany był od lipca do końca października 2020 r. Głównym celem projektu było stworzenie Gry edukacyjnej w całości poświęconej Gminie Bogoria, pokazującej dziedzictwo historyczne i kulturalne gminy. Zamysłem było stworzenie gry, która pozwoli dzieciom poprzez zabawę poznać miejsca szczególne, ciekawe i charakterystyczne, jakie znajdują się na terenie gminy. Od początku zakładano, że Gra powstanie dzięki wspólnej pracy – naszej i dzieci uczestniczących w konkursie. W tym celu w ramach projektu realizowane były następujące działania. Opracowany został regulamin i karta zgłoszeń do konkursu plastycznego na projekt kart do gry edukacyjnej, zostały one zamieszczone na facebooku stowarzyszenia, informacja ukazała się również w gazecie Echo Dnia.

Wykonano fotografie miejsc szczególnych i charakterystycznych w naszej gminie, wybranoy 12 fotografii, które postanowiono przedstawić na kartach do Gry. Zdjęcia były sukcesywnie zamieszczane na facebooku stowarzyszenia. Zadanie uczestników konkursu polegało na przedstawieniu wybranej przez siebie fotografii w formie plastycznej i dostarczenie pracy do siedziby stowarzyszenia.
Działania spotkały się zainteresowaniem mieszkańców gminy, jedna z kart przedstawiająca rzeźby na ścianie w wąwozie w Buczynie została zamieszczona w konkursie na prośbę mieszkańców. Prace konkursowe wraz z fotografiami, które zostały na nich przedstawione zostały dostarczone do drukarni w celu opracowania graficznego projektu Gry. Po zatwierdzeniu projektu zostało wydrukowane 300 sztuk talii kart do gry. Gra ma charakter gry Piotruś, gdzie ,,pary kart” stanowią odpowiednio nasze zdjęcie i praca dziecka. W dniach 16 i 22 października na świetlicy w Przyborowicach przeprowadzone zostały kreatywne zabawy animacyjne dla dzieci. W tym celu zakupione zostały materiały i narzędzia plastyczne. Zabawy w ramach pracy własnej poprowadził członek stowarzyszenia ,,Buczyna”; Monika Sobczyk posiadająca wykształcenie plastyczne.
W dniu 23 października na świetlicy w Przyborowicach odbyło się podsumowanie projektu. W zmienionej i skromnej formie , zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.  Uczestnicy konkursu plastycznego otrzymali dyplomy oraz upominki – talie kart edukacyjnych do gry, które wspólnie zaprojektowali. Gra edukacyjna BOGORIA GRA(MY) w całości poświęcona gminie adresowana jest głównie do dzieci. Wiele z przedstawionych miejsc dzieci znają, ale jednak nie wszystkie. Nie wiedzą też, dlaczego dane miejsce jest ,,szczególne”, co takiego ważnego dla nas upamiętnia. To dodatkowa zaleta gry, bo mogą poznawać lokalną historię czerpiąc informacje bezpośrednio od rodziców i dziadków podczas wspólnej gry.
Podczas wydarzenia podsumowującego zauważono że dzieci zwyczajnie są dumne, że stworzyły ,,prawdziwą grę”, w zasadzie każdy najpierw oglądał ,,swoją kartę”. Po raz pierwszy spotkano się z tym, że uczestnicy projektu, dzieciaki i ich rodzice podziękowali za fajny pomysł.

 

2. Warsztaty międzypokoleniowe- ,,A w sercu ciągle maj…”;
Stowarzyszenie Szczeglice- tradycja, kultura, rozwój

Projekt zakładał organizację międzypokoleniowych zajęć integracyjno -edukacyjno dla dzieci i ich rodzin. W związku z pandemią COVID-19 zajęcia były prowadzone w formie spotkań online –,, Ja i moja rodzina w czasie pandemii. Jak wspólnie spędzamy czas”. Uczestnicy przesyłali zdjęcia, fotorelacje, prezentacje, prace manualne , informacje, itp.. Dla zwycięzców naszych konkursów organizowanych w czasie spotkań zakupiono nagrody rzeczowe za najciekawsze rodzinne ,, prezentacje” oraz upominki dla uczestników. Zaplanowanym działaniem było także zakupienie sprzętu gospodarstwa domowego oraz akcesoriów kuchennych, gdyż posiadane własne środki finansowe na zakup powyższego sprzętu
przeznaczono na szycie maseczek dla Szpitala Powiatowego w Staszowie, dla Pracowników Gminnego Ośrodka kultury w Bogorii oraz mieszańców naszej miejscowości.

 

3.”Kuchnia marzeń – to kuchnia dobrych wrażeń’
Koło Gospodyń Wiejskich Czerwona Malina w Kiełczynie

Głównym celem projektu było zakupienie najpotrzebniejszego sprzętu do wyposażenia kuchni. Priorytetowym działaniem było zagospodarowanie pomieszczenia kuchennego w wyremontowanym budynku OSP do celów KGW. Bardzo długo starano się o to aby otrzymać lokal na Siedzibę KGW. Kiedy już otrzymano pomieszczenie od Gminy Bogoria, trzeba było je zagospodarować pod potrzeby Koła. Dzięki Działaj Lokalnie otrzymano możliwość zagospodarowania i wyposażenia pomieszczenia które docelowo stało się siedzibą Koła. W ramach projektu zakupiono komplet szafek kuchennych, duży zlew gastronomiczny, 5 garnków różnej wielkości, komplet zastawy stołowej na 24 osoby, komplet sztućców na 24 osoby, maszynkę do mielenia mięsa wraz z przystawkami, szklanki 40 sztuk, oraz komplet misek. Działania jakie przeprowadzono podczas realizowania projektu polegały na wybraniu, zakupieniu, przywiezieniu, poskręcaniu oraz powieszeniu i ustawieniu mebli w pomieszczeniu, które przekazała Gmina Bogoria na kuchnię. Następnie zamówiono u producenta duży zlew gastronomiczny który będzie bardzo pomocny podczas organizowania imprez okolicznościowych. Kolejnym punktem realizacji projektu było zakupienie wyposażenia kuchni : zastawę stołową, sztućce, garnki, miski, szklanki i maszynkę do mielenia mięsa wraz z przystawkami zamówiliśmy na aukcjach internetowych.
Dzięki pracy wolontariuszy, którzy pomagali zarówno przewieść meble i zlew, jak również poskręcać je i zamontować a potem posprzątać całą kuchnię, oraz dzięki pomocy z OSP
zrealizowano projekt w każdym punkcie. Dzięki otrzymaniu dotacji oraz zaangażowaniu członków Koła Gospodyń Wiejskich Czerwona Malina z Kiełczyny nareszcie doczekało się wymarzonej kuchni, własnego miejsca na ziemi, zaplecza do spotkań z członkami KGW Czerwona Malina. Teraz jest miejsce by organizować różne imprezy okolicznościowe, spotkania dla mieszkańców, różne szkolenia i warsztaty kulinarne. Z kuchni będzie mogła korzystać cała społeczność wsi
Kiełczyna a także zorganizowane grupy. Jest to wspólne dobro.

 

2019

1. Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości – międzypokoleniowe smaki i kolory życia
Stowarzyszenie Szczeglice- tradycja, kultura, rozwój.

Celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców – zarówno młodszych, dorosłych i starszych mieszkańców Szczeglic i okolic. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy lepiej się poznali, miło i aktywnie spędzili czas podczas lokalnego wyjazdu ,, Zwiedzamy lokalnie- cudze chwalicie- swego nie znacie” oraz wycieczki w Góry Świętokrzyskie. Dobrem wspólnym mieszkańców miejscowości Szczeglice jest chęć wspólnego spędzania wolnego czasu, integracja międzypokoleniowa. Głównym celem projektu jest stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z równoczesnym zaangażowaniem ich do działań dla dobra wspólnego. Poprzez organizację działań naszego projektu chcemy jeszcze bardziej integrować mieszkańców, którzy są bardzo otwarci i zaangażowani w podejmowanie działań na rzecz naszego lokalnego środowiska. Większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem, ciężko pracując w swoich gospodarstwach rolnych. A co wiąże się z tym mało czasu poświęcają na odpoczynek. Są bardzo chętni do pomocy i współpracy międzysąsiedzkiej. Dzieci i młodzież rzadko korzystają z wakacyjnych form wypoczynku. Większość mieszkańców nigdy nie wyjeżdża na wycieczki. Głównym naszym założeniem było stworzenie dla wszystkich grup wiekowych ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Założeniem projektu było zachęcanie do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz integracji międzypokoleniowej. Odbiorcy uczestniczyli w działaniach integracyjnych w naszej miejscowości oraz mieli możliwość zwiedzić atrakcje turystyczne naszego regionu. Projekt ,,Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości – międzypokoleniowe smaki i kolory życia” polegał na organizacji:
1.Wyjazd o charakterze kulturalno- turystycznym -,, Zwiedzamy lokalnie- cudze chwalicie- swego nie znacie”.
– lokalny wyjazd autokarowy, zwiedzanie atrakcji turystycznych naszej ,,Małej ojczyzny”: Szlakiem Ziemi Połanieckiej, Kopiec Kościuszki, Zespół pałacowo- parkowy w Kurozwękach, Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, malownicze miejsca z widokami na dolinę rzeki Wisły.
2. Rodzinna Impreza Sportowa.
-,, Aktywnie, rodzinnie”- sportowa niedziela. Konkurencje: cukierkowa sztafeta, biegi z gazetą, slalom w okularach, rowerowy tor przeszkód, do pięciu podań. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, wszyscy uczestnicy balony z napisem -,, Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie”. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i podziękowanie za aktywną rodzinną zabawę, wspólne grillowanie.
3. Warsztaty międzypokoleniowe.
-,,Pokolenia razem” – warsztaty zbliżające dziadków i wnuków, zabawy ,, Z podwórka naszych dziadków”, zorganizowanie Baru ,,Smakowitości naszego dzieciństwa”. Warsztaty miedzy pokoleniowe można silnie osadzić w lokalnej historii. Spotkamy się z seniorami i porozmawiamy o wspomnieniach z młodości. Dowiemy się, w co się bawili na podwórkach, spiszemy zasady gier i zaprezentujmy je na naszym spotkaniu. Sięgnięcie do przeszłości sprawi, że nasze warsztaty będą okazją do łączenia różnych pokoleń.
4. Wycieczka w Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy, Klasztor na Św. Krzyżu, Jaskinia Raj. Udział w tym wyjeździe będzie ,,nagrodą” za aktywną współpracę przy realizacji projektu

 

2018

1. Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków- setne urodziny Niepodległej.
Stowarzyszenie Szczeglice- tradycja,kultura, rozwój, realizator grupa nieformalna: Mega pozytywni

Projekt-,,Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków – setne urodziny Niepodległej” realizowany przez grupę nieformalną,, Mega aktywni” odpowiadał przede wszystkim na potrzebę:
– uświetnienia wydarzeń rocznicowych,
– konieczność promowania wartości patriotycznych,
– podniesienie jakości i różnorodności oferty kulturalnej wśród mieszkańców naszej gminy,
– uwrażliwienie młodego pokolenia na sprawy historii i kulturę ludową naszego regionu,
– wzmacnianie wspólnoty mieszkańców Gminy Bogoria,
– współpraca różnych środowisk na polu popularyzacji i kreowania wizerunku patrioty oraz kształtowania postaw patriotycznych, pielęgnowania tradycji ludowych, rozpowszechniania dumy bycia Polakiem oraz propagowania symboli narodowych.
Mieszkańców naszego środowiska lokalnego cechuje chęć aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach integracji społecznej. Większość osób mimo iż ciężko pracuje w rolnictwie zawsze znajduje czas aby zaangażować się w proponowane działania. Dzięki naszym propozycjom chcielibyśmy dać szansę na spędzenie wolnego czasu integrując się w sposób aktywny, edukacyjny. Nasze działania o charakterze patriotycznym są rodzajem innowacji dla lokalnej społeczności i zostały odebrane bardzo pozytywnie. Celem projektu było zaangażowanie dzieci, młodzieży, jej rodzin i społeczności lokalnej w realizację i udział w obchodach rocznicowych, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, umacnianie poczucia dumy narodowej w społeczności lokalnej, budowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za losy państwa i narodu, rozwijanie kreatywności, samodzielności, umiejętności planowania i zaangażowania we wspólne działania dla dobra ogółu. Celem strategicznym projektu było zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna oraz pobudzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym regionu, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej dotyczącej czynów niepodległościowych.
Projekt ,,Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków – setne urodziny Niepodległej” polegał na zorganizowaniu następujących działań:
1. Impreza plenerowa ,, Spotkanie z historią, sztuką i obyczajami” o charakterze kulturalno- patriotycznym:
– konkursy plastyczno- manualne dla dzieci i młodzieży- ,,Najpiękniejszy Orzeł- Godło Polski”,„Portret Józefa Piłsudskiego”
– potyczki sportowe dla ,, Niepodległej,”
– warsztaty rodzinne ,,Biel i Czerwień”.
2. Festiwal Wsi w 100-lecie Niepodległości –NIEPODLEGŁA… JEST DLA WSZYSTKICH!
– uroczyste obchody ludowo- patriotyczne wsi polskiej połączone z tradycjami niepodległościowymi,
– występy zespołów muz. i grup tanecz. o charakterze patriotycznym,
– degustacja potraw z ,,kuchni polowej”
3. Akademia środowiskowa- ,, Ojczyzna ma”
– montaż słowno- muzyczny,
-konkurs na pocztówkę z okazji 100 lat odzyskania Niepodległości.
– prelekcja poprowadzona przez historyka na temat tradycji niepodległościowych w Polsce.
– wieczornica z udziałem gości.

 

2017

1. Łączy nas tradycja
Stowarzyszenie Szczeglice- tradycja, kultura, rozwój

Celem projektu było: zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności kulturą i historią naszej miejscowości, tradycjami i obyczajami ludowymi regionu, aktywizacji lokalnej społeczności wokół ochrony dziedzictwa kulturowego, zasad ochrony przyrody oraz integracji różnych środowisk działających w obrębie kultury ludowej Gminy Bogoria.
Jako priorytet traktujemy przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji regionalnych w ich możliwie najwierniejszej formie. Bardzo ważne jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie treści kulturowych związanych z naszym regionem tj. obyczaje, zwyczaje, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne, uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przeszłości, a co za idzie pielęgnowanie polskości poprzez uwrażliwienie na obyczaje, otaczającą przyrodą. Projekt był realizowany poprzez propagowanie przedsięwzięć kulturalnych, poszukiwanie nowych obszarów w lokalnej aktywności kulturowej oraz poznawanie własnej tożsamości, kim jesteśmy, skąd pochodzimy. Uważamy, że działań mających na celu poznawania historii naszego regionu, uczenia szacunku do kultury ludowej jako spuścizny naszych dziadków oraz sposobności do ocalenia od zapomnienia całego dorobku ludowego, nigdy nie jest za dużo w edukacji społeczeństwa. Poprzez realizacje naszego projektu chcieliśmy wzmocnić wśród lokalnej społeczności poczucie przynależności do regionu , jego tradycji i kultury. Dobrem wspólnym mieszkańców miejscowości Szczeglice jest wspólne działanie czasu wolnego, integracja międzypokoleniowa.
Przeprowadzone zostały następujące działania:
– organizacja ,,Wieczoru Wspomnień,,
– organizacja ,, parafialnego Święta plonów,
– organizacja,, Pikniku ,, Na polanie, w lesie,
Projekt pogłębił edukację regionalna naszych mieszkańców. Uczestnictwo w nim pozwoliło im nawiązać bliższe kontakty, wzmocniło więź między rodzinami. Poznanie historii naszego regionu pozwoliło uczestnikom dostrzec wartościowe elementy obyczajów pochodzących z miejsca ich zamieszkania.

 

2016

1. Pierogowa wioska zaprasza – lato z produktem lokalnym
Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria

Wśród działań duże zainteresowanie wzbudził konkurs kulinarny na najsmaczniejsze pierogi „Maryna gotuj pierogi edycja 2016“. 3 lipca do świetlicy wiejskiej w ,,pierogowej wiosce’’ zjechali pasjonaci pysznych pierogów z całego regionu. Czekał na nich szereg atrakcji: warsztaty i rodzinne konkursy kulinarne, wielka degustacja pierogowych smaków, a także koncerty muzyki biesiadnej z zespołem Nadwiślanie i Diament. Stowarzyszenie działa również w zakresie promowania rękodzieła ludowego oraz twórczości lokalnych twórców w oprawie koncertowej muzyki ludowej. Kolejnym działaniem było zorganizowanie w dn. 26 sierpnia 2016 r wernisażu wystawy rękodzieła ludowego. Zaprezentowano prace twórców amatorów z powiatów staszowskiego, opatowskiego i kieleckiego. Zaprezentowano twórczość Leszka Chobota, Władysława Sadłochy juniora i seniora, Józefa Żaka, Marcina Gawrońskiego, Katarzyny Dąbrowskiej, Ewy Zielińskiej, Bożeny Witeckiej, Anny Cholewy, Stanisława Skowrona. Prace prezentowane na wystawie wykonane były z wykorzystaniem drewna. Dla zaproszonych artystów i gości zorganizowany był kącik kawowy i poczęstunek. Spotkanie umiliła oprawą muzyczną lokalna kapela Sami Swoi z Wysók Średnich. Na zakończenie projektu odbył się wernisaż z wystawą dorobku lokalnego regionalisty byłego nauczyciela i harcerza Feliksa Skowrona. wernisaż przypadł w rocznicę śmierci. W ramach wernisażu zaprezentowany został zebrany dorobek artysty i regionalisty. Na wystawie nie zabrakło bogatych zbiorów artysty; malarstwa olejnego, fotografii, publikacji jego autorstwa. O Feliksie Skowronie przygotowano prezentacje multimedialną, albumy ze zdjęciami, artykuły z prasy, były wspomnienia przyjaciół i znajomych. Na spotkanie wspomnieniowe przybyli licznie jego uczniowie, przyjaciele, mieszkańcy, harcerze, lokalni liderzy, twórcy. Oprawę muzyczną wykonała kapela Sami Swoi z Wysók Średnich.

 

2015

1. „Młodzieżowa Giełda Talentów”
Stowarzyszenie ,,Buczyna”, osoba do kontaktu: Jolanta Gałęza-Terelak, tel. 508-580-269
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-09-30.

Celem głównym projektu jest promocja kreatywności i aktywności twórczej wśród młodzieży.
Odbędą się warsztaty tematyczne: stylizacja i wizaż, etno-stylizacje, malowanie tkanin użytecznych, pokaz oraz Piknik Plenerowy nad Zalewem Buczyna w Bogorii.
Projekt będzie realizowany w Wiejskim Domu Kultury w Przyborowicach oraz na muszli koncertowej.
Uczestnikami warsztatów i pokazu stylizacji będzie młodzież z terenu Gminy Bogoria.

 

2. „Pasjonaci w działaniu”
Nazwa inicjatywy DL: Grupa Pasjonatów Rękodzieła, osoba do kontaktu: Ewa Kochanowska, 508-510-358
projekt realizowany od 2015-08-01 do 2015-12-31

Głównym celem jest integracja z lokalną społecznością, zorganizowanie działań promujących działalność Klubu Pasjonatów Rękodzieła i pozyskanie nowych członków. Współdziałanie z lokalnym środowiskiem oparte będzie o dzielenie się pasjami i podtrzymywanie lokalnych tradycji i dorobek kulturowy. Zorganizowane zostaną:
plenerowe spotkanie integracyjne, pokaz kulinarny oraz konkurs kulinarny na „Najlepsze zimowe domowe przetwory”, wystawa twórczości „Klubu Pasjonatów Rękodzieła Ludowego”; występ Klubu Pasjonatów, prezentujący lokalne przyśpiewki ludowe a także cykl warsztatów o różnej tematyce: rzeźbiarstwo, „malarstwo ludowe na szkle”, pokaz wyrobu pająków świątecznych. Na zakończenie odbędzie się wystawa prac po warsztatowych powstałych w czasie realizacji zadania.
Projekt będzie realizowany w Budynku Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach i skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Bogoria.

 

3. „Szczeglice- wspomnienia łączą pokolenia”
STOWARZYSZENIE SZCZEGLICE- TRADYCJA, KULTURA, ROZWÓJ, osoba do kontaktu: Jolanta Tutak, 723-400-905
projekt realizowany od 2015-10-01 do 2015-12-31

Głównym celem projektu jest stworzenie oferty spędzania czasu wolnego i zaangażowanie mieszkańców w działania dla dobra wspólnego.Zorganizowane będą cztery imprezy: wycieczka do Kurozwęk, warsztaty kulinarne, polegające na poszukiwaniu tradycyjnych przepisów kulinarnych poprzez rozmowy ze starszymi mieszkańcami wsi i konsultacje z regionalistami, uroczysta akademia dla mieszkańców „W ten świąteczny czas” oraz wspólne kolędowanie – Jasełka.
Działania będą realizowane na terenie Szczeglic i skierowane do wszystkich chętnych mieszkańców.

 

2014

1. Niebanalnie, regionalnie – w partnerstwie dla kultury Gminy Bogoria
Stowarzyszenie Buczyna

Stowarzyszenie „Buczyna” w Gminnym Ośrodku Kultury przygotowało dzieci do koncertu kolęd. W Szczeglicach i Wysokach Małych zorganizowali wystawę fotografii lokalnego artysty Tomasza Sadkowskiego a na Andrzejki w Grzybowie przygotowali wieczór wróżb dla dzieci. W ich konkursie piosenki religijnej udział wzięło ponad 100 wykonawców. Wszystkie działania miały na celu promocję tego, co lokalnie najcenniejsze. Bo o dziedzictwie kulturowym gminy Bogoria członkowie „Buczyny” wiedzą wiele i chcieli tym zainteresować wszystkich mieszkańców.

 

2. Razem – dla dobra wszystkich
Stowarzyszenie Szczeglice – Tradycja, Kultura, Rozwój

Stowarzyszenie „Szczeglice – tradycja, kultura, rozwój” wie, czym zachęcić ludzi, by postanowili wyjść z domów. Dla dzieci latem przygotowali akcję malowania w plenerze, a jesienią zachęcili mieszkańców do współorganizacji biesiady przy ognisku, w którym piekły się ziemniaki. Odbyły się także biegi wolności dla małych i dużych. W grudniu Szczeglice odwiedził Mikołaj, a z okazji pierwszego śniegu odbył się kulig i tańce koło ogniska.

 

2013

1. Darzy nam las wokół nas
Realizator projektu: Grupa nieformalna – Grupa Buczyna jako IDL
Partnerzy projektu: Koło Łowieckie Szarak z Bogorii
Osoba kontaktowa: Beata Jaworska, Telefon: 601 84 45 84

Celem projektu było uświadomienie lokalnej społeczności, że przyroda która ich otacza w tym lasy i zamieszkujące je zwierzęta to ich dobro wspólne, o które wszyscy powinni się troszczyć. W Gminie Bogoria szkody wyrządzane przez dziko żyjące zwierzęta są dużym problemem, gdyż jest to gmina rolnicza, dzięki działaniom w ramach projektu mieszkańcy zdobyli wiedzę na temat w jaki sposób radzić sobie z dziką zwierzyną jednocześnie jej nie szkodząc.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
-kącik przyrodniczy,
-konkursy plastyczne i wiedzowe pt.: „Co biega i hasa po bogoryjskich lasach”,
-pokaz multimedialny pt.:”Flora i fauna regionu świętokrzyskiego”,
-warsztaty plastyczne – zielnik naszej gminy, malowane na drewnie oraz dekoracje bożonarodzeniowe. Podczas projektu odbyła się również prelekcja, na temat zapobiegania szkodom powstałym w wyniku bytowania zwierząt leśnych.
Rezultatem projektu było przekształcenie się nieformalnej grupy Buczyna w Stowarzyszenie Buczyna. Było to również znaczące doświadczenie dla mieszkańców gminy, którzy podczas warsztatów zdobywali wiedzę przyrodniczą a także mogli zintegrować się podczas odtwarzania wspólnych tradycji.
Mieszkańcy Gminy Bogoria w tym głównie rolnicy oraz młodzi mieszkańcy, którzy mogli zdobyć wiedzę na temat otaczającej ich przyrody.

 

 

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <
https://occmakeup.com/ http://slot-gacor.next.pwc.com/ https://link-slot-gacor.topacademy.wagor.tc.edu.tw/ Megasloto https://link-slot-gacor88.nebuta.its-mo.com/ https://restorecal.org/ http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/