„Działali Lokalnie” w powiecie staszowskim

W piątek, 25 lutego odbyła się uroczysta gala podsumowująca 9 edycję programu Działaj Lokalnie. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Beszowej (gm. Łubnice) zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, uczestnicy konkursu grantowego oraz członkowie Fundacji Farma, koordynatora projektu.

– Cieszę się, że nasz powiat się rozwija i na własne oczy zobaczyć można efekty waszych działań. Z roku na rok rośnie aktywność naszych mieszkańców, chęć do współpracy, rozwoju własnego oraz lokalnej społeczności – powiedziała Magdalena Marynowska, koordynatorka „Działaj Lokalnie” w powiecie staszowskim oraz prezeska Fundacji FARMa pełniąca rolę gospodarza uroczystości.

Na podsumowaniu nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych. Wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz podziękował wszystkim uczestnikom konkursu za ich działanie na rzecz społeczności lokalnej.

Na uroczystości obecni byli również: przedstawiciele Grupy Azoty Siarkopol SA w Grzybowie – Dyrektor Kopalni Marcin Pawlik oraz Agnieszka Kuraś z Biura Marketingu i Promocji, starosta powiatu staszowskiego Józef Żółciak oraz radna powiatowa Jolanta Wójtowicz, przedstawicielka ArkonDesign Weronika Kozieł, sekretarz gminy Łubnice Leszek Ziółek, dyrektor Zespołu Szkół w Ruszczy Małgorzata Łukaszek, burmistrz Szydłowa Andrzej Tuz oraz pełnomocnik ds. promocji Piotr Walczak, Aneta Dwojewska i Aneta Matelska ze staszowskiego wydziału kultury, a także patroni medialni.

Wszyscy zgodnie w swoich przemowach byli pod wrażeniem pomysłowości oraz zaangażowania grantobiorców na rzecz lokalnej społeczności. Lokalnym działaczom życzyli powodzenia w przyszłych działaniach na rzecz powiatu nie mogąc się wręcz doczekać tego, co jeszcze będą oni w stanie wymyślić i zorganizować. Wyjaśniali, że podobne inicjatywy są bardzo istotne dla regionu, gdyż dzięki nim zmienia się on na lepsze i staje się jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców.

Przedstawiciele grup realizujących projekty mieli okazję zaprezentować podczas gali swoje projekty oraz przedstawić, jak udział w programie wpłynął na nich oraz lokalną społeczność. Niektórzy podzielili się też planami na przyszłość i wyrazili nadzieję na ponowną możliwość udziału w programie grantowym.

Tematyka projektów zrealizowanych w tej edycji była bardzo różnorodna. Wzięło w nich udział ponad 2000 osób z niemal każdej grupy wiekowej. Projekty dotyczyły różnych tematów i zagadnień Zorganizowano kino plenerowe, musical, benefis Gustawa Kozłowskiego, warsztaty rękodzielnicze oraz prozdrowotne, a także spotkania z grami planszowymi. Prowadzono działania proekologiczne, zbudowano piec chlebowy, utworzono ścieżkę przyrodniczą. Nie zabrakło również międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, gdzie dużą wagę przykładano do tradycji i jej dalszego kultywowania wśród ludzi młodych.

Wszystkie działania łączy jednak jedno – mogły odbyć się właśnie dzięki środkom otrzymanym z grantów. Dla grup, które chcą działać na rzecz dobra wspólnego, ale nie posiadają wystarczających środków finansowych uzyskanie grantu jest niekiedy jedyną możliwością pozwalającą im na przeprowadzenie swoich projektów.

W tej edycji projektu kwota dofinansowania wynosiła 63 000 zł. Granty przyznane zostały 16 grupom. Warto zaznaczyć, że na przestrzeni 9 lat programu w powiecie zostały zrealizowane 123 projekty na kwotę 477 600 zł.

Część środków stanowiących pulę grantową „Działaj Lokalnie” przekazywana jest partnerowi – w tym przypadku Fundacji FARMa – przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Ponadto dodatkowo każdy Ośrodek pozyskuje samodzielnie środki na sfinansowanie części kosztów prowadzenia konkursu. Fundacja FARMa pragnie podziękować wszystkim, bez których organizacja konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” nie byłaby możliwa:

Organizatorom: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Partnerom medialym: Tygodnik Nadwiślański, Radio Kielce, Radio Leliwa, Echo Dnia Świętokrzyskie

Partnerom darczyńcom: ArkonDesign, Starostwo Powiatowe w Staszowie, Nadleśnictwo Staszów – Lasy Państwowe, Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”, S.A., „RafBud” Rafał Wyka, Varmil

oraz gminom: Miasto i Gmina Połaniec, Gmina Bogoria, Gmina Łubnice, Gmina Rytwiany, Miasto i Gmina Staszów, Miasto i Gmina Szydłów.

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, którego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych zagadnień o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Do wzięcia udziału w projekcie zgłaszać mogą się stowarzyszenia, instytucje, organizacje pozarządowe, jak również grupy nieformalne.

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <