Gmina Szydłów

2019

1. Bo jak nie my to kto? Bo jak nie teraz to kiedy?!
KGW w Brzezinach

Zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Brzeziny. Remont wnętrza budynku byłego sklepu GS -siedziby KGW, wymiana starej instalacji elektrycznej na nową usunięcie starej farby, wyrównanie i pomalowanie ścian. Organizacja spotkań integracyjnych .Usunięto z budynku stare, zniszczone elementy wyposażenia sklepu ,starą instalację elektryczną, położono nową. Wywieziono gruz po kłuciu ścian pod kable oraz po wyburzeniu jednej ze ścian. Wyczyszczono ściany ze starych warstw farby, usunięto olejne lamperie Zagruntowano i pomalowano ściany, zamontowano nowe gniazdka elektryczne i lampy oświetleniowe. We wrześniu w siedzibie koła zorganizowano poczęstunek i oglądanie filmu ze starych zdjęć mieszkańców Brzezin dla wszystkich gości festynu Wehikuł czasu -wspomnień czar. W listopadzie zorganizowało zabawę andrzejkową dla dzieci z Brzezin. Przygotowano gry i zabawy ruchowe oraz eksperymenty i doświadczenia chemiczne i poczęstunek na tą okazję. W grudniu w siedzibie koła odbyła się msza św i spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych
Korzyści dla społeczności:
Zintegrowani mieszkańcy poprzez wspólną pracę na rzecz całej społeczności.
Duża, przestronna sala, czysta, pomalowana, z nowym oświetleniem miejsce spotkań mieszkańców.
Uroczyste otwarcie wyremontowanej sali podczas Festynu „Wehikuł czasu .Wspomnień czar”. Słodki poczęstunek dla wszystkich gości.
Zorganizowanie pierwszej od 20 lat zabawy andrzejkowej dla dzieci z Brzezin.
Zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób starszych, chorych, samotnych.
Rozwój osobisty realizatorów i wolontariuszy.

 

2. O przeszłości pamiętamy, dla przyszłości już działamy
Szydłowskie Stowarzyszenie „Moja Szkoła”

Celem projektu było pobudzenie mieszkańców naszej gminy do współpracy międzypokoleniowej. Za pomocą ciekawych zajęć chcieliśmy zaangażować dzieci i młodzież do wspólnego działania. W nowoczesny sposób przedstawiliśmy im wartości tkwiące w przeszłości i historii naszego miasteczka. Rozbudziliśmy w nich poczucie patriotyzmu lokalnego, szacunku do zabytków i seniorów. W działania zaangażowaliśmy najstarszych mieszkańców naszej gminy, którzy swoimi doświadczeniami podzielili się z najmłodszym pokoleniem. Nasz wniosek był ukierunkowany na współpracę ludzi z instytucjami, stowarzyszeniami, wykorzystujący lokalne zasoby stał się zaczątkiem rozbudzenia lokalnego kapitału społecznego. Zaangażowanie wielu osób w realizację naszego projektu stało się dobrym przykładem dla innych. W ramach projektu przewidzieliśmy szereg działań od sierpnia do grudnia do których zaangażowaliśmy wszystkie grupy wiekowe. Chcieliśmy pokazać młodemu pokoleniu, że przeszłość może być atrakcyjna, a wspólne spędzanie czasu daje wiele radości. W wakacje i wczesną jesienią realizowaliśmy dla dzieci i młodzieży zajęcia oparte na zawodach wymierających: lepienie w glinie na kole garncarskim, zajęcia rycerskie i dworskie z Bractwem Rycerskim Zamku Szydłów, zajęcia wikliniarskie, zajęcia bibułkarskie-pająki świętokrzyskie, odkrywamy tajemnice ziół i kwiatów- tworzymy zielnik, wynalazki Leonardo da Vinci – mali odkrywcy, smaki potraw świętokrzyskich – zajęcia kulinarne. Kolejne zadania rozpoczęliśmy od nagrania wywiadów z najstarszymi mieszkańcami gminy wspomnień z II wojny światowej. Wywiady były nagrywane i wspólnie zmontowaliśmy z nich film. Zaprosiliśmy do nas grupę rekonstrukcyjną z Pawłem Krakowiakiem na czele, który zaprezentował młodemu pokoleniu mundury i wyposażenia żołnierzy. Zorganizowaliśmy kurs małego przewodnika, po którym młode pokolenie poznało nasze zabytki i nabierało nowych umiejętności. W październiku po cyklu prób zaprezentowaliśmy przedstawienie teatralne dla dzieci i młodzieży, a aktorami byli dorośli i nauczyciele. 11 Listopada zorganizowaliśmy akcję wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Dzieci wyjechały też do remizy w Busku, gdzie istnieje sala „świetlik” i młodzież poznała tam zasady pierwszej pomocy i zachowań w trakcie pożaru. Projekt zakończył się w grudniu, organizacją wigilii z wcześniejszą akcją wspólnego gotowania. Prawie wszystkie nasze zajęcia prowadzone będą przez wolontariuszy, głównie nauczycieli. Efekty i korzyści dla społeczeństwa: współpraca między mieszkańcami gminy, odkrywanie i rozwijanie kulturotwórczego potencjału mieszkańców, lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów historycznych i tradycji, zwiększenie aktywności mieszkańców gminy Szydłów, wspomaganie rozwoju kapitału społecznego i kulturowego mieszkańców naszej gminy, poznanie przez członków naszego stowarzyszenia nowych możliwości współpracy z mieszkańcami, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań i pomysłów, których nikt wcześniej nie realizował (nagrania z seniorami),rozwój idei wolontariatu. Młode pokolenie lepiej zrozumiało przeszłość i odkryło, że może ona być ciekawa. Projekt przyczynił się do większej aktywności w życiu społecznym seniorów i osób dorosłych. Polepszyły się stosunki między dziećmi, młodzieżą i nauczycielami( poznały swoich wychowawców od innej strony). Zagospodarowaliśmy czas wolny dzieci. W realizacji projektu uczestniczyły różne organizacje i instytucje, zacieśniła się współpraca. Ciekawe działania zagwarantowały duży udział uczestników w zajęciach. Projekt przyczynił się do odbudowy lokalnego kapitału.

 

 

 

2018

1. „Patriotyzm, zdrowie, kultura w naszej Małej Ojczyźnie”
Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Parafii w Kotuszowie”

Cele Projektu „Patriotyzm, zdrowie, kultura w naszej Małej Ojczyźnie” zostały osiągnięte. W wyniku realizacji Projektu nastąpiło wzmocnienie integracji i poczucia wspólnoty mieszkańców wsi Kotuszów, Korytnica, Chańcza, Jasień i Jabłonica czyli naszej Małej Ojczyzny. Uczciliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Propagowaliśmy zdrowy tryb życia i zasady zdrowego żywienia. Umożliwiliśmy również sporej grupie mieszkańców kontakt z kulturą wysoką poprzez zorganizowanie wyjazdu na koncert do Filharmonii Świętokrzyskiej.
W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:
Działanie I. Piknik rodzinny „Razem dla Niepodległej”, który odbył się 19.08.2018 roku na placu im. Ks.A.Sobczyka w Kotuszowie. Piknik skierowany był do ogółu społeczeństwa. Zaprezentowano na wystawie prace dzieci wykonane na konkurs „Moja Ojczyzna”. Dzieci wykonały 19 prac w dowolnych technikach plastycznych. W uznaniu zaangażowania nagrodzono wszystkie dzieci. Podczas pikniku piękny koncert pieśni patriotycznych wykonał zespół „Kasztalon”. Historię odzyskania niepodległości przez Polskę przypomniała tematyczna prelekcja. Na potrzeby pikniku zakupiono niezbędne produkty. W ramach wolontariatu przygotowano ciepłe i zimne potrawy, zadbano o przygotowanie obiektu, nagłośnienie oraz obsługę uczestników. Podczas pikniku wykorzystano namiot i sztalugi, zakupione w poprzednich edycjach projektów Działaj Lokalnie. Zorganizowano gry i zabawy o tematyce przyrodniczej oraz poprawiające sprawność fizyczną dzieci. Społeczność lokalna – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, niepełnosprawni, goście licznie przybyli na piknik. Działanie realizowało 18 wolontariuszy.
Działanie II. Warsztaty „Dla zdrowia i urody” – spotkanie z fizjoterapeutą i dietetykiem oraz warsztaty zdrowego żywienia, które odbyły się w dniu 30.09.2018 roku w remizie OSP w Kotuszowie. W ramach wolontariatu fizjoterapeuta przedstawił bogato ilustrowaną prelekcję o profilaktyce chorób kręgosłupa. Zaprezentował sposoby prawidłowego wykonywania czynności codziennych, sposoby prawidłowego przygotowania miejsc pracy z komputerem i nauki dla dzieci. Były to praktyczne rady do wykorzystania w domu. Pani dietetyk opowiedziała o zasadach zdrowego żywienia i piramidzie żywieniowej. Przeprowadziła warsztaty, podczas których uczestnicy przygotowali potrawy z zakupionych produktów, w tym z gospodarstwa ekologicznego. Właściciel tego gospodarstwa opowiedział o stosowanych metodach wytwarzania zdrowej, ekologicznej żywności stosowanych w jego gospodarstwie . Warsztaty zakończyły się wspólną konsumpcją przygotowanych potraw, które wszystkim bardzo smakowały. Uczestnicy otrzymali dodatkowo konspekt prezentacji i przepisy przygotowywanych potraw. W warsztatach wzięło udział 36 osób. Przy ich przygotowaniu pracowało 4 wolontariuszy.
Działanie III. Wyjazd na koncert do Filharmonii Świętokrzyskiej połączony ze zwiedzaniem obiektu, który odbył się w dniu 07.10.2018 roku. Na potrzeby działania zakupiono bilety na koncert Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy „Gdybym Był Bogaczem”, wynajęto autokar. Uczestnicy wyjazdu byli zachwyceni koncertem. Dla wielu była to jedyna w życiu możliwość udziału w takim wydarzeniu. Szczególnie dotyczy to osób starszych i samotnych, dla których zakup biletu wstępu i podróż stanowi nie do pokonania barierę finansową i organizacyjną. Dzięki realizacji działania stworzyliśmy uczestnikom możliwość bezpośredniego kontaktu z kulturą wysoką, co było dla nich niezapomnianym przeżyciem. W organizacji działania wzięło udział 3 wolontariuszy.

 

2. ROZKRĘCAMY NASZĄ WIEŚ !
Stowarzyszenie „LEPIEJ DLA WSI”

Projekt „ROZKRĘCAMY NASZĄ WIEŚ !” został zrealizowany przez Stowarzyszenie „Lepiej dla Wsi” Korytnica, którego członkowie są mieszkańcami wsi Korytnica w gminie Szydłów. Było pierwszy projekt zrealizowany przez stowarzyszenie na który pozyskaliśmy fundusze zewnętrzne. Większość działań, które dotychczas realizowaliśmy na terenie naszej wsi opierały się o współpracę z darczyńcami. Realizacja projektu polegała na zorganizowaniu dla mieszkańców Korytnica ale również sąsiadujących z nami wsi tj. Kotuszów, Jasień, Chańcza cyklu wydarzeń plenerowych i nie tylko. Pierwsze wydarzenie „Wakacje czas zacząć !” odbyło się na placu przy budynku OSP w Korytnicy, w pikniku rodzinnym uczestniczyło ok. 100 osób głównie rodzin z dziećmi, dla których przygotowaliśmy zabawy i konkursy z grupą animacyjną, pokazy strażackie, pokaz udzielania pierwszej pomocy i inne. Było również rodzinne grillowanie oraz słodki poczęstunek. W sierpniu zorganizowaliśmy letnie kino plenerowe, na którym wyświetlimy bajkę animowaną pt. „Jaskiniowcy” i przygotowaliśmy poczęstunek. Przy okazji tego wydarzenia nawiązaliśmy współpracę z innym stowarzyszeniem, od którego wypożyczyliśmy sprzęt do organizacji kina plenerowego. Następnie na pożegnanie lata, zorganizowaliśmy wspólne zbieranie ziemniaków, ognisko oraz konkursy dla dziećmi i poczęstunek. W październiku w budynku OSP, w którym działa świetlica wiejska odbyły się warsztaty z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania. Poruszony został tematy przygotowywania przekąsek dla dzieci, zbilansowanego jadłospisu oraz wykorzystania lokalnych, zdrowych produktów. W listopadzie zorganizowaliśmy świetlicowe rozgrywki sportowe, w których uczestniczyły głownie dzieci, rozegrano mecze tenisa stołowego. Dla uczestników zawodów przygotowaliśmy puchary i medale oraz słodki poczęstunek. Na zakończenie projektu przygotowaliśmy spotkanie ze św. Mikołajem, któremu towarzyszyła grupa animacyjna, każde dziecko otrzymało prezent od Mikołaja. Tego dnia również podsumowaliśmy nasze dotychczasowe działania. Poprzez organizację tylu wydarzeń mieszkańcy naszej miejscowości zintegrowali się ze sobą. Mają poczucie, że wspólne działanie może przynieść efekty w postaci fajnych spotkań, wspólnych rozmów, nabycia nowych umiejętności, poszerzenia wiedzy oraz poczucia większej przynależności i dumy ze swojej małej miejscowości.

 

2017

1. W poszukiwaniu tanecznej przeszłości Szydłowa
Grupa nieformalna: Taneczne Inspiracje

Główny celem projektu była integracja i aktywizacja młodzieży Gminy Szydłów oraz rozwój Zespołu Tańca Dawnego Zamku Szydłów poprzez wspólne działanie i dążenie do wspólnego celu. Zmotywowanie członków zespołu do stałego podnoszenia swoich umiejętności w dziedzinie tańca. Nabywania umiejętności pracy w grupie i wyrażania swoich potrzeb, kształtowanie samodyscypliny, samokontroli oraz samooceny. Ukazanie sposobu na twórcze i aktywne wykorzystanie czasu wolnego.
1.Działanie pierwsze- przeprowadzono warsztaty taneczne w miesiącach lipiec-październik(32 godziny) zakończone pokazami na:
Międzynarodowym Turnieju Rycerskim o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego w Szydłowie
Festynie Rodzinnym w Grabowicy koło Pacanowa
Spotkaniu z tańcem dawnym i muzyką klasyczną w Muzeum Narodowym-Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach
Akademii z okazji Dnia Nauczyciela w Gimnazjum w Szydłowie
Narodowym Czytaniu Wesela St. Wyspiańskiego dla mieszkańców Gminy Szydłów
2. Działanie drugie- wykonano 5 kompletów strojów damskich średniowiecznych
3. Działanie trzecie- odbyła się wycieczka członków Zespołu Tańca Dawnego do Muzeum Narodowego-Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej
4. Działanie czwarte – zorganizowano bal andrzejkowy
5. Działanie piąte -odbyły się sesje zdjęciowe i nagraniowe podczas pokazów tanecznych, w plenerze i w pałacowych wnętrzach.
6. Działanie szóste- wydano kalendarz zespołu (40 sztuk ) dla uczestników warsztatów i sponsorów.
Osiągnięte efekty:
Aktywnie i atrakcyjnie spędzony wolny czas. Członkowie zespołu poznali nowe tańce, historię tych tańców, mają większe umiejętności taneczne. Warsztaty miały za zadanie przygotować zespół na pokazy taneczne, oraz do uczestniczenia w animacjach tanecznych podczas balu. Były także atrakcją turystyczną, w lipcu i sierpniu odbywały się w plenerze, na Placu Zamkowym w godzinach popołudniowych, wtedy gdy turyści zwiedzali Szydłów. Podczas warsztatów turyści byli zapraszani do wspólnej zabawy i w niej uczestniczyli. Przeprowadzono sesje zdjęciowe tancerzy, których efektem był wydruk 40 kalendarzy 12 stronicowych. Zdjęcia posłużyły do montażu 8 filmów promujących działalność zespołu tanecznego i Szydłów . Filmy umieszczono na You Tube, na stronie www.szydlow.pl i portalach społecznościowych.
Zwiększył się udział w życiu społecznym młodzieży. Nastąpiła integracja społeczności lokalnej podczas przygotowania inscenizacji Wesela St Wyspiańskiego. Zwiększyła się atrakcyjność miejscowości dla mieszkańców i turystów.

 

2. KUCHNIA REGIONALNA WCZORAJ I DZIŚ
STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W RUDKACH

Głównym celem zrealizowanego projektu była integracja i zaktywizowanie społeczne mieszkańców Rudek,pobudzenie do wspólnego spędzania czasu poprzez spotkania kulinarne a także stworzenie miejsca spotkań dla całej miejscowości. Spotkania kulinarne zmobilizowały, głównie Panie z naszej miejscowości do przygotowywania potraw i przetestowania różnych przepisów. Stworzyły one możliwość wspólnego spędzania czasu gdzie przygotowane potrawy były próbowane i oceniane czy powinny się znaleźć w wydawanej książce. Stały się także odskocznią od codziennych obowiązków i okazją do wspólnego spędzania czasu. Spotkania spowodowały integrację społeczną wśród mieszkańców i stworzenie miejsca spotkań dla nich. Zakupienie stolików i krzeseł z korzyścią dla społeczeństwa, miało na celu stworzenie miejsca w którym mogłyśmy się spotykać, mieć na czym i przy czym usiąść. Zakupiony sprzęt w postaci kuchenki mikrofalowej która niejednokrotnie będzie używana podczas spotkań jest jednym z efektów projektu. Zorganizowane ognisko, znowu stworzyło okazję do wspólnego spędzenia czasu nawet w listopadowy dzień. Wydana książka która jest uwiecznieniem tych spotkań,jednocześnie jest też efektem końcowym projektu. Zostawia ona ślad w naszej społeczności że są osoby które chcą wspólnie tworzyć coś fajnego.

 

2016

1. Nasza Mała Ojczyzna częścią wielkiej Europy
Bractwo Świętego Jakuba przy parafii w Kotuszowie

Główny celem projektu ukazanie wyjątkowej roli i piękna, wartości historycznych i kulturowych także społecznych naszego miejsca zamieszkania czyli Małej Ojczyzny znajdującej się na historycznym, europejskim Szlaku Jakubowym. W trakcie trwania projektu zrealizowano następujące działania : Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Walory Parafii Kotuszów” – technika dowolna. Wycieczka rowerowa odcinkiem Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba z Sandomierza do Kotuszowa. W trakcie wycieczki uczestnicy zwiedzili w Sandomierzu Rynek , kościoły św. Jakuba i św. Pawła, następnie ruiny zamku Ossolin i kaplicę „Betlejemka”, Klimontów, pomnik Powstańców Styczniowych w Rybnicy, lasy Nadleśnictwa Staszów znajdujące się w obszarze Natura 2000, Wiśniową, gdzie w kościele parafialnym spoczywa serce Hugona Kołłątaja . Kolejnym działaniem był Konkurs wiedzy skierowany do młodzieży ” Młodzi o naszej Małej Ojczyźnie”. Na zakończenie projektu odbył się Piknik rodzinny „Tu jest mój dom – bądźmy razem” skierowany do ogółu społeczeństwa. W trakcie pikniku ogłoszono wyniki konkursu plastycznego i konkursu wiedzy o Małej Ojczyźnie i wręczono nagrody laureatom. Piknikowi towarzyszyła wystawa konkursowych prac plastycznych „Walory Parafii Kotuszów” oraz wystawa fotograficzna ” Parafia Kotuszów z lotu ptaka” udostępniona nieodpłatnie. Wystawy prezentowano w zakupionym na potrzeby projektu namiocie. Ponadto w trakcie pikniku zorganizowano gry i zabawy o tematyce przyrodniczej dla dzieci i młodzieży. Wykorzystano do tego celu namiot zakupiony na potrzeby projektu. Gry i zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Na potrzeby pikniku zakupiono produkty spożywcze oraz niezbędne naczynia jednorazowe. W ramach wolontariatu przygotowano ciepłe i zimne potrawy na piknik, uporządkowano i udekorowano plac im. Ks. Antoniego Sobczyka, rozłożono namioty, zadbano o obsługę uczestników pikniku. Zapewniono oprawę muzyczną i nagłośnienie. Mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby niepełnosprawne i goście licznie przybyli na piknik. W efekcie przeprowadzonych działań została podniesiona świadomość społeczności lokalnej, że zamieszkuje miejsce o wyjątkowych walorach historycznych, przyrodniczych, turystycznych i kulturowych. Działania pozytywnie wpłynęły na integrację społeczności lokalnej, posłużyły zacieśnieniu stosunków międzyludzkich, propagowały zdrowe, aktywne spędzanie wolnego czasu.

 

2. Szydłowscy seniorzy zdrowi, aktywni, kulturalni
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Szydłowie

Odbiorcami projektu byli głównie emeryci i renciści. W przedsięwzięciu wzięło udział łącznie kilkaset osób z gminy Szydłów. Projekt został poprzedzony kampanią promocyjną. Odbyło się spotkanie mające na celu zaznajomienie uczestników projektu z jego założeniami i oczekiwanymi rezultatami, podczas którego odbyła się prezentacja przybliżająca tematykę szkoleń i warsztatów. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził ratownik medyczny. Dzięki temu działaniu seniorzy oraz licznie zgromadzona młodzież nabyli umiejętność pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia życia.. To wspólne działanie podniosło poziom wiedzy nie tylko teoretycznej ale również praktycznej oraz bezpieczeństwa. Kolejne działanie polegało na przeprowadzeniu szkolenia na temat „Zdrowego kręgosłupa. Szkolenie przeprowadzone przez dr nauk medycznych pozwoliło uzyskać Szydłowskim seniorom oraz innym uczestnikom, szeroką wiedzę z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań przy profilaktyce kręgosłupa. Głównym celem tego działania było zdobycie przez osoby starsze, niejednokrotnie borykające się z bólami kręgosłupa, wiedzy na temat profilaktyki, zapobiegania i zdrowego trybu życia, co pozwoli na zahamowanie postępowania choroby lub też pozwoli jej zapobiec. Z dużym zainteresowanie spotkały się również warsztaty z savoir vivre’u, w którym udział wzięło 45 uczestników. Seniorzy podczas wykładu i warsztatów mogli poznać obowiązujące zwyczaje, reguły grzecznościowe obowiązujące w życiu codziennym, formy towarzyskie. Wykładowca zapoznał uczestników z zasadami savoir vivre’u dotyczącymi kilku głównych dziedzin życia: zachowania się w szczególnych sytuacjach; nakrywanie, podawanie do stołu; zasady zachowania przy stole, ułożenie nakryć, sposoby jedzenie, picia zimnych i gorących napojów; wyglądu, prezencji i właściwego ubioru; komunikacji. Uczestnicy mogli w praktyce sprawdzić zdobytą wiedzę podczas wyjazdu na sztukę teatralną oraz uroczystego spotkania podsumowującego projekt. Korzyści uzyskane dzięki realizacji przedmiotowego projektu to: aktywizacja społeczności lokalnej seniorów do działania, integracja międzypokoleniowa, zacieśnienie więzi, wzrost pewności siebie, określenie kierunku kształtowania lokalnej polityki senioralnej.

 

2015

1. „Kotuszów – Nasza Mała Ojczyzna jej piękno i kultura ludowa”
Bractwo Jakubowe, osoba do kontaktu: ks. Jerzy Sobczyk, tel. 604-621-247
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-09-30

Celem głównym projektu jest ukazanie piękna Kotuszowa i kultury lokalnej poprzez organizację plenerowych wystaw dzieł twórców ludowych oraz konkursu fotograficznego.
Odbędą się: wystawy plenerowe dzieł lokalnych twórców, konkurs fotograficzny „Piękno mojej Małej Ojczyzny w obiektywie”, spotkanie rodzin w plenerze.
Projekt będzie realizowany w miejscowości Kotuszów, gmina Szydłów.
Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Kotuszowa, jak również pobliskich miejscowości oraz turyści.

 

2. „Taneczne fascynacje”
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej i grupa nieformalna Moc tańca, osoba do kontaktu: Agnieszka Ziółkowska, 784-064-334
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-12-21

Głównym celem jest integracja i aktywizacja młodzieży Gminy Szydłów oraz rozwój Zespołu Tańca Dawnego Zamku Szydłów, poprzez pozyskanie nowych członków. Wspólne działania będą polegały na zorganizowaniu zajęć tanecznych, sesji zdjęciowej i filmowej oraz uszyciu strojów męskich na pokazy taneczne.
Pokazy taneczne będzie można podziwiać na terenie Gminy Szydłów i na turniejach rycerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Odbiorcami będzie młodzież zaangażowana w pokazy tańca oraz pośrednio ich rodziny i koledzy.

 

3. Muzyczny rozwój społeczności lokalnej
Pasjonaci Śpiewu – Inicjatywa DL

Pani Agnieszka od lat hobbistycznie śpiewa, a dzięki Działaj Lokalnie poprowadziła swój mały chór w podróż. Wyruszyli z muzyką do miejscowości gminy Szydłów. Tygodnie prób, spotkań i rozmów zaowocowały zawiązaniem się 12-osobowego zespołu muzycznego pod nazwą Civitas Musica. Filip, najmłodszy jego członek, ma 11 lat i gra na keyboardzie, a 62-letni pan Tadeusz jest pierwszym głosem chóru. Koncerty w nowym składzie mają już za sobą. A przed sobą pełne muzyki plany na przyszłość.

 

 

 

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <