Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja

Celem projektu jest finansowe wspieranie inicjatyw lokalnych realizowanych przez grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe poprzez udzielanie mikrodotacji w wysokości do 5.000,00 zł na inicjatywę.

Projekt stanowi kontynuację działań Stowarzyszenia Integracja i Rozwój  prowadzonych w latach 2014-2017, polegających na regrantingu środków finansowych wspierających realizację oddolnych inicjatyw lokalnych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Nabór od 20 sierpnia do 24 sierpnia 2018

 

 

Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wszelkie informacje na temat możliwości uczestnictwa w projekcie oraz zasad przyznawania mikrodotacji dostępne są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl oraz w biurze projektu (osoby do kontaktu: Monika Balicka, Izabela Kieres-Gałęziowska tel. 41 361 04 92 w. 23, 22)

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <