Gmina Staszów

2022

1. „Historia Żywa – cykl wydarzeń i rekonstrukcji historycznych”

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE”

Projekt składał się z trzech wydarzeń:
1. Turnieju rycerskiego o złotą ostrogę Jagiellonów w Szydłowie oraz Turnieju Łuczniczego o sakiewkę zbuja Szydło które odbyły się w dniu 3 lipca na placu zamkowym w Szydłowie w konwencji współzawodnictwa rekonstruktorów z grup z całego kraju. Przeprowadzono turniej konny w którym wzięło udział 8 jeźdźców odtwarzających rycerzy z okresu bitwy pod Grunwaldem, przeprowadzono turniej bojowy pieszy w którym wzięło udział ok 20 rycerzy oraz turniej łuczniczy w którym konkurowało ponad 30 łuczników wszystkie konkurencje były przeprowadzone w oparciu o źródła historyczne tak aby widzom w jak najbardziej realistyczny sposób przybliżyć zasady i reguły współzawodnictwa średniowiecznych rycerzy oraz przybliżyć tajemnice życia i funkcjonowania ludzi w okresie średniowiecza. Elementami towarzyszącymi były prezentacje kramów
średniowiecznych, pokazy rzemieślnicze oraz inne atrakcje związane z kulturą średniowiecza.
2. W dniu 1 sierpnia w parku im. A.Bienia w Staszowie zorganizowano już tradycyjnie Happening pt. „Wspomnienie sierpniowych dni 1944” – wydarzenie to po raz pierwszy Stowarzyszenie zorganizowało w 2017 r dzięki wsparciu z programu Działaj Lokalnie, wydarzenie to poświęcone jest bohaterom bitwy o Polskę w trakcie wydarzenia śpiewano piosenki powstańcze były pokazy broni i uzbrojenia jak również rozdawano uczestnikom chorągiewki biało-czerwone z logiem Polski Walczącej .
3. W dniu 14 sierpnia przeprowadzono festyn historyczny ” Polaków drogi do Niepodległej” w Wiśniowej k/Staszowa. W trakcie wydarzenia zaprezentowano pokazy kawaleryjskie jak również pokazy grup rekonstrukcyjnych z różnych epok oraz przeprowadzono terenową grę historyczną, a także zaprezentowano wystawę planszową przedstawiającą sylwetki bohaterów walk o niepodległość z różnych okresów historii związanych z ziemią staszowską i sandomierską. Na zakończenie odbył się koncert pieśni patriotycznej oraz piosenek z okresu międzywojennego.
4. W dniach 1 oraz 11 września złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscach spoczynku żołnierzy polskich żołnierzy którzy zginęli w wojnie obronnej 1939 r. Wystawiono również symboliczną wartę w mundurach 2ppleg przy grobie por. rez. Artura Radziwiłła, na cmentarzu w Staszowie oraz Rytwianach jak również przy krzyżu w m. Wiśniówka oraz pod pomnikiem bohaterów w Osieku.
5. W listopadzie zaprezentowano wystawę tablicową ” Polaków Drogi do Niepodległej” w MGCK w Szydłowie oraz w Zespole Szkół w Osieku.

 

2. „Wirtualna rzeczywistość w powiecie staszowskim”

Staszowski Klub Gier Fabularnych „Arcanum” 

W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt do wirtualnej rzeczywistości (VR) wraz z zestawem gier symulacyjnych oraz programów edukacyjnych. W przypadku symulatorów skupiono się zwłaszcza na tych prezentujących pracę w poszczególnych zawodach, aby za ich pomocą najmłodsi mogli poznać tajniki różnych zawodów. Nabyto również programy edukacyjne służące do np. wirtualnego zwiedzania muzeum z eksponatami istniejącymi w rzeczywistości. Jest to miejsce, do którego mieszkańcy naszego regionu nie maja łatwego dostępu – wycieczka do muzeum wiąże się z kosztami oraz koniecznością wyjazdu do oddalonych miast. Grupa chciała, aby to muzeum „przyszło” właśnie do takich osób.
Projekt miał również pokazać ludziom, że gry komputerowe to nie tylko samotna i bezowocna rozrywka. Finałowym spotkaniem projektu był bowiem turniej łuczniczy w wirtualnej rzeczywistości zorganizowany w systemie pucharowym. Gracze stawali obok siebie – i w rzeczywistości i w grze, ponieważ w tej drugiej widzieli swoje postaci. Ich zadaniem było zdobycie większej ilości punktów niż przeciwnik. Urozmaiceniem turnieju był fakt, że uczestniczył w nim pan Ireneusz Kapusta – mieszkaniec naszego regionu, łucznik, członek polskiej kadry narodowej, zdobywca tytułu Mistrza Europy. Uczestnicy turnieju mogli więc stanąć w szranki z mistrzem i sprawdzić, czy uda im się go pokonać.
Przez rozpoczęciem rozgrywek Pan Ireneusz opowiadał wszystkim zebranym o początkach swojej kariery, o tym, jak ważna w życiu jest aktywność fizyczna i jak sport może odmienić czyjeś życie.
Opisane powyżej gry i symulatory nie były wszystkimi, jakie zaproponowano uczestnikom pokazów. Dużym zainteresowaniem cieszył się np. symulator astronauty. Symulator kucharza cieszył się również sporą popularnością. Można w nim było gotować, zgodnie z opisami z rzeczywistych przepisów.
Podobnym zainteresowaniem cieszył się symulator kucharza, jak i mechanika samochodowego. Podczas rozmów z opiekunami niektórych dzieci – uczestników spotkań – jakie przeprowadzono podczas pokazów dowiedziano się, że pokazy te to pewna szansa na rozwinięcie ich zainteresowań i pasji.
Projekt miał miejsce w wakacje, więc był to również interesujący i nietypowy sposób na spędzenie wolnego czasu dla dzieci niechodzących wówczas do szkoły.

Jako, że liczba osób, które mogły wziąć udział w spotkaniach była limitowana ze względów czasowych stworzono stronę internetową, służącą do rejestracji wszystkich chętnych do wzięcia udziału w pokazach.

Czas pomiędzy oczekiwaniem na rozgrywkę wypełniono uczestnikom możliwością rozgrywki w gry planszowe z bogatej kolekcji Staszowskiego Klubu Gier Planszowych „Arcanum” zakupionych m.in. dzięki zeszłorocznemu wsparciu finansowemu z projektu Działaj Lokalnie. W ten sposób pokazano dzieciom inne, alternatywne sposoby na rozrywkę.

Nabyty sprzęt służy do dnia dzisiejszego i wykorzystywany jest w prowadzonych przez Klub działaniach. Nie była to więc dla lokalnej społeczności atrakcja jednorazowa.

 

2021

1.”Ścieżka przyrodnicza – Staszów i okolice. Szlak pieszy zielony”

Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata”

Projekt zakładał stworzenie odpowiednio oznaczonej i opisanej ścieżki edukacyjnej z wykorzystaniem 20 punktów atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, wchodzących w skład zasobów miasta i gminy Staszów. Zakładał uwzględnienie obiektów powszechnie znanych, jak i tych, które społeczeństwu są nieznane. Projekt zakładał:

  • Wyznaczenie ciekawych obiektów przyrodniczych w obrębie miasta i gminy z uwzględnieniem lasów golejowskich (min. 15 obiektów)
  • Wytyczenie przebiegu ścieżki uwzględniającej ww. obiekty.
  • Przygotowanie niezbędnych informacji, opracowanie graficznego oraz jednolitego znaku rozpoznawczego.
  • Przygotowanie tablic informacyjnych.
  • Oznakowanie ścieżki w terenie oraz oznakowanie obiektów tablicami informacyjnymi (ok. 40 tablic).
  • Naniesienie ścieżki i punktów na mapę.
  • Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego z mapką ścieżki.
  • Promocję ścieżki.

Umiejscowienie punktów wymagało wcześniejszych uzgodnień z właścicielami terenu, na których punkty się znajdują.

Projekt zakładał realizację zaplanowanych działań w mieście Staszów oraz w lasach golejowskich i pobliskich siołach (Brodki, Pocieszka, Radzików. Ostateczne miejsca i obiekty zostały wybrane podczas wspólnej dyskusji członków grupy i analizy posiadanych materiałów, a także przy konsultacji z mieszkańcami.

 

2.”Wyloguj się do gry – powiat staszowski z planszówkami”

Inicjatywa DL- Staszowski Klub Gier Fabularnych „Arcanum”

Projekt polegał na organizacji 4 spotkań w świetlicach środowiskowych oraz jednego spotkania w Staszowskim Ośrodku Kultury.

Motywem przewodnim spotkań był turniej w jedną z bardziej popularnych gier planszowych Osadnicy z Catanu.  Na każdym ze spotkań rozegranych w świetlicach rozgrywano turniej eliminacyjny, który wyłonił uczestnika finału, który to rozegrany był w Staszowskim Ośrodku Kultury. Dodatkową motywacją były nagrody w postaci gier planszowych i karcianych zarówno dla zwycięzców z turniejów eliminacyjnych jak i turnieju finałowego.

Nie mniej jednak praktyczne skupienie organizacyjne przebiegało w stronę osób początkujących lub mało znających tematykę gier planszowych poprzez

– prezentację oferty gier planszowych,

– zachęcenia do tej formy rozgrywki,

– zaprezentowanie zasad gier wskazanych przez uczestników

Cykliczne spotkania odbywały się w czterech miejscowościach powiatu staszowskiego: w Dobrej, Wiązownicy Kolonii, Kurozwękach oraz Staszowie.

 

3. „SZKOŁA GINĄCEGO ŚWIATA”

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”

Celem projektu były warsztaty praktycznej nauki rzemiosła. Poznano też dawne techniki grodzenia (np. płoty, plecionki z gałęzi) dzięki czemu ogrodzono kwietne ogródki i sad. Na budynku, krytym w ramach warsztatów strzechą i gontem zastosujemy tynki gliniane i klepisko. Aby zachować bezpieczeństwo i odpowiednio przygotować obiekt do budy pieca i zadaszenia nad nim umocniono ściany pod więźbę dachową. Z uwagi na ograniczone koszty zadaszono tylko ten fragment pod którym był piec chlebowy z wędzarnią i kuchnią. W ramach warsztatów i pod okiem lokalnych zdunów zbudowano piec chlebowy, który posłużył do warsztatów kulinarnych w pieczeniu chleba i podpłomyków. W ramach warsztatów poznano dawne odmiany kwiatów polskich i nauczono się tradycyjnych metod rozsady i pielęgnacji. Jesienią zaś założono mały sad z dawnymi odmianami jabłoni, gruszy i śliw. We wrześniu przeprowadzono warsztaty kulinarne z pieczeniem chleba i podpłomyków, które połączono z imprezą podsumowującą ten etap pracy.
Rezultaty jakościowe: praktyczne zapoznanie się z unikalną tradycją budownictwa lokalnego, poczucie wyjątkowości i odrębności dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie w przestrzeni publicznej zdobytej wiedzy poprzez inspirowanie się dorobkiem materialnym i niematerialnym naszych przodków, podniesienie aktywności i integracji społecznej dzięki udziałowi w warsztatach, zakończonych spektakularnym efektem ( fragment budynku pokryty strzechą, gontem, sad, piec.)

 

2020

„Nowe życie starej szkoły.”
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”

Głównym celem projektu było kompleksowe, systematyczne i edukacyjne świętowanie 765 rocznicy pierwszej, historycznej i udokumentowanej wzmianki o Wiązownicy, wsi w gminie Staszów. W ramach działań utworzono izbę pamięci w jednej z sal drewnianego budynku byłej szkoły. W sali tej są prezentowane znaleziska, dokumenty, zdjęcia, codzienny sprzęt domowy naszych przodków i pamiątki związane ze starą szkołą. Przez kilka miesięcy zbierano archiwa prywatne od mieszkańców (stare zdjęcia, sprzęty, dokumenty, opowieści) oraz przeprowadzono poszukiwania archeologiczne (detektorem), kwerende w kancelarii parafialnej, muzeach i archiwach aby zgłębić historię wsi i parafii Wiązownica. Część materiałów było już zebrane, bowiem Stowarzyszenie Dolina Kacanki dokumentuje naszą historię, dziedzictwo i kulturę. Wydano elektroniczną publikację poświęconą historii szkolnictwa na terenie, zachowane kroniki z szkoły w
Wiązownicy-Kolonii i Wiązownicy Dużej, dzięki czemu był gotowy materiał źródłowy. Poza tym wyeksponowano i pokazano szerokiemu audytorium historię tego miejsca poprzez plansze informacyjne umieszczone w izbie pamięci jak również na plenerowej wystawie. Prace adaptacyjne polegały na zabezpieczeniu budynku przed dewastacją, tak aby można było wykorzystać salę na izbę pamięci. Odświeżono także jedną z klas i sprzęty, które służą w izbie pamięci. Finał akcji odbył 13 września podczas Europejskich Dni Dziedzictwa, wtedy też było otwarcie izby pamięci, prezentacja znalezisk archeologicznych, odbyły się warsztaty kaligrafii i czerpania papieru. Podziękowano darczyńcom i zaproszono do dalszych
prac przy starej szkole.

 

2018

1. Polskie Drogi Ku Niepodległości – cykl działań nawiązujących do historii staszowskiego batalionu.
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE”

W ramach projektu zorganizowano dwa happeningi , pierwszy w dniu 1 sierpnia pt. Wspomnienie sierpniowych dni 1944 – w hołdzie dla Niepodległej, drugi w dniu 26 sierpnia pt. Ostatni wymarsz batalionu. W trakcie pierwszego happeningu zaprezentowano mieszkańcom historie i znaczenie powstania warszawskiego, rozdawano w ciągu dnia biało czerwone chorągiewki z logiem Polski Walczącej w ilości 500 szt. Natomiast o godzinie 17 oddano hołd bohaterom prezentując umundurowanie i wyposażenie powstańców. Wspólnie z mieszkańcami oraz uczniami Niepublicznej Szkoły Muzyczne w Staszowie śpiewano pieśni powstańcze. W trakcie drugiego happeningu w dniu 26 sierpnia oddano hołd żołnierzom I Batalionu 2 pułku piechoty legionów poprzez zaprezentowanie uzbrojenia i umundurowania żołnierzy z okresu kampanii wrześniowej 1939r, w trakcie happeningu dziewczyny z zespołu RYTM z SOK w Staszowie zaśpiewały piosenki garnizonowe z okresu międzywojennego. Na zakończenie happeningu wraz z zaproszonymi członkami grup rekonstrukcyjnych z Kielc i Sandomierza utworzono szyk marszowy i odtworzono symboliczny „Ostatni wymarsz batalionu” Na zakończenie projektu opracowano kalendarz niepodległościowy w ilości 50 szt.

 

2. Wakacje z Frajdą
Grupa nieformalna: Grupa Animacyjna Frajda

Głównym celem projektu było stworzenie cyklu spotkań animacyjnych dla dzieci i ich rodzin pod nazwą „Wakacje z Frajdą”. Zaaranżowano przestrzeń na trzech staszowskich osiedlach w celu organizacji mini festynu dla dzieci. Stworzono program o charakterze interaktywnym, łączącym w sobie elementy muzyki, sztuki, tańca, sportu i animacji. Podczas pikników na dzieciaki czekały takie atrakcje jak:

– zabawy z chustą animacyjną
– przeciąganie liny
– malowanie twarzy
– modelowanie balonów
– zabawy taneczne i muzyczne
– wytwornica baniek mydlanych
– kącik plastyczny
– warsztaty artystyczne, malowanie za pomocą butelek z rozpylaczem
– zawody drużynowe, konkurencje sportowe

Frekwencja za każdym razem była bardzo wysoka. Dobrze zadziałała promocja. Atrakcyjne plakaty zawieszone były w całym mieście, tworzone były wydarzenia na Facebooku, działania promował Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie, Monitor Staszowski oraz Fundacja Farma jak i wiele osób prywatnych. Wszystkie działania wspierał Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, otrzymano gadżety promocyjne dla uczestników projektu, co jeszcze bardziej uatrakcyjniło konkursy i zabawy. Podczas wszystkich pikników organizowane były poczęstunki dla uczestników w postaci owoców. Dobrem wspólnym, podczas realizacji tego projektu miał być wartościowo spędzony wolny czas w gronie rodzinnym i sąsiedzkim, zdecydowanie udało się to zrealizować. Otrzymywałyśmy bardzo wiele sygnałów od mieszkańców, rad osiedla o zasadności i przydatności takich inicjatyw. Mieszkańcy wspierali nas, pomagali w promocji, doceniali zrealizowane działania. Jesteśmy przekonane, że nadal będziemy kontynuować działania integracyjne, a nawiązane znajomości pozwolą budować atrakcyjne inicjatywy.

 

3. Zielony zakątek
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Talent, realizator grupa nieformalna: Pozytywnie Zakręceni

,,Zielony Zakątek ” to projekt realizowany na terenie sołectwa Niemścice od 14 lipca do końca października bieżącego roku.
Głównymi adresatami tego przedsięwzięcia byli mieszkańcy Niemścic i sąsiednich miejscowości. Głównym celem projektu było zagospodarowanie terenu wokół altany, stworzenie miejsca pełnego zieleni służącego mieszkańcom oraz przyjaznego pszczołom. Aby zobaczyć jak wygląda profesjonalnie urządzony ogród udaliśmy się do Młodzaw Małych do ,, Ogrodu na Rozstajach”. Piękna aranżacja drzew, krzewów i kwiatów oraz oczek wodnych zachwyciła wszystkich uczestników wycieczki w której wzięło udział 55 osób. Właściciel ogrodu w interesujący sposób opowiadał o roślinach ich wymaganiach glebowych i pielęgnacji. Zdobytą podczas wyjazdu wiedzę wykorzystaliśmy przy urządzaniu naszego ogródka. W ramach projektu ,,Zielony Zakątek” odbyły się dwa spotkania z pszczelarzem, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na pierwszym spotkaniu pani pszczelarz opowiedziała o życiu i roli pszczół w przyrodzie oraz o pracy pszczelarza. Zapoznaliśmy się z rodzajami miodu i jego właściwościami zdrowotnymi oraz produktami pszczelimi. Dla dzieci była to żywa lekcja przyrody. Natomiast na drugim spotkaniu uczestnicy mogli wykonać figurki z wosku pszczelego, które były prezentowane podczas zakończenia projektu. W działania te włączyliśmy dzieci ze świetlicy ,,Jutrzenka”, która działa w naszej miejscowości. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały wykładu o pszczołach, obejrzały sprzęt pszczelarski. Wspólnie z dorosłymi osobami wykonywały figurki z wosku pszczelego. Umiejętności oraz wiedza zdobyta podczas spotkań z pszczelarzem przyda się nam w życiu codziennym. Wiemy jakie miody wykorzystywać w celach zdrowotnych i kosmetycznych. W ramach projektu przeprowadziliśmy konkurs plastyczny pt,, Pszczoła naszym przyjacielem”. Koordynatorzy opracowali regulamin konkursu oraz powołali komisję konkursową. Na konkurs wpłynęło 11 prac, wszystkie były bardzo ciekawe, wykonane estetycznie różnymi technikami plastycznymi. Nagrody uczestnikom wręczono podczas podsumowania projektu.
Część nagród zakupiono z funduszu projektu, natomiast pozostałe zostały ufundowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego świetlicę ,, Jutrzenka” w Staszowie oraz osoby prywatne. Następnym zadaniem, które należało wykonać było to urządzenie ogródka obok altany, miejsca wspólnych spotkań. Prace zaczęliśmy od uporządkowania terenu, wycięcia chaszczy i wykoszenia trawy. Po burzliwych dyskusjach wyznaczyliśmy kształt ogródka, wykonaliśmy wykop pod palisadę. Po zamontowaniu palisady, rozplantowaniu ziemi i rozłożeniu agrowłókniny posadziliśmy krzewy, kwiaty i zioła. Posadziliśmy różne rodzaje roślin, które będą kwitły od wczesnej wiosny do późnej jesieni i będą pożyteczne dla pszczół. Część roślin została przyniesiona przez mieszkańców z własnych ogródków natomiast pozostałe zakupione z funduszy projektu. W naszym ogródku rosną krokusy, tulipany, żonkile, róże, hortensje, berberysy, juki, lawenda, wrzosy, wrzośce, kocimiętka, słoneczniki, malwy i inne. Realizacja projektu ,,Zielony Zakątek „przyniosła dużo korzyści dla naszej miejscowości. Grupa aktywna zmobilizowała osoby ,,oporne ” do wyjścia z domu, oderwania się od telewizora i Internetu. Zaangażowanie się różnych grup wiekowych w realizację wpłynęło na przyjaźń międzypokoleniową, a wiedza i umiejętności zdobyte zostaną przekazane innym. Mieszkańcy uświadomili sobie o zagrożenia wynikających z masowego wyginięcia pszczół. Urządzony wspólnymi siłami ogródek jest piękną wizytówką naszej wsi i będzie służył pszczołom.

 

4. Ruch – Sprawność – Zdrowie
Staszowskie Towarzystwo Amatorów Rekreacji i Sportu „Ruch – Sprawność – Zdrowie”

Członkowie Staszowskiego Towarzystwa Amatorów Rekreacji i Sportu „Ruch – Sprawność – Zdrowie” zrealizowali projekt w ramach Programu Działaj Lokalnie w 100%.Naszym zadaniem i celem było zachęcenie jak największej liczby osób z lokalnej społeczności do aktywnego spędzania wolnego czasu, a w szczególności do rozpoczęcia przygody z bieganiem. Chcieliśmy rozpowszechnić wiedzę na temat prawidłowego odżywiania. Dążyliśmy również, aby praca fizjoterapeuty nie była obcym tematem. Aby osoby, które uprawiają sport wiedziały jak unikać kontuzji, a jeśli już do niej dojdzie, szybko mogły znaleźć fachową pomoc. Kolejnym naszym celem było oswojenie jak największej liczby osób z tematem udzielania pierwszej pomocy i utrwalenie jej tak, aby już nigdy nie bały się podjąć pierwszego kroku pomagając drugiej osobie w razie wypadku. Głównym celem naszego projektu było utrwalanie zachować prozdrowotnych i prosportowych, tak aby stały się działaniem permanentnym a nie tylko jednorazowym działaniem. Chcieliśmy wywołać wśród lokalnej społeczności poczucie, że uprawianie sportu daje wymierne codzienne korzyści i może być powodem do dumy.
 
Przeprowadzone działania:
1) W każdy wtorek o 19:30 na stadionie miejskim w Staszowie organizowane były treningi. Każdy uczestnik zająć pod okiem profesjonalnego trenera mógł doskonalić umiejętności biegania. Organizowane były również biegi w terenie w innych terminach, zwłaszcza w weekendy.
W Powiatowym Centrum Sportu w Staszowie odbyły się:
2) 28.08.2018 r, – spotkanie z dietetykiem pod hasłem: „30 % sukcesu to sport ale jednak 70 % to Prawidłowa DIETA”
3) 04.09.2018 r. – kurs pierwszej pomocy – „Nie panikuj. POMÓŻ. Uratuj Komuś Życie”
4) 25.09.2018 r. – spotkanie z fizjoterapeutą – „Zapobieganie kontuzjom sportowym”
7) FINAŁOWE WYDARZENIE: Organizacja Jedynego Oficjalnego Biegu Obwodnicą Staszowa na 10 km.
 
Dzięki zrealizowanym działaniom udało nam się zenergetyzować lokalną społeczność. Zauważyliśmy, jak wiele osób chciało wyjść z domu i zacząć aktywności sportowe ale albo nie wiedziało, gdzie i jak mają to robić i co mają konkretnie wykonywać. Wtorkowe treningi skupiały średnio 30 osób. Mamy nadzieję, że dały im solidną podstawę to dalszego rozwoju sportowego.
Tematyka prawidłowego żywienia i fizjoterapii przyciągnęła około 40 osób. Nie jest to może liczba, którą zakładaliśmy, ale wiemy, że dzięki podobnym działaniom w ramach innych projektów z programu Działaj Lokalnie sumaryczna liczba osób z naszego powiatu, które uczestniczyły w spotkaniach z dietetykiem jest bardzo duża.
Kurs pierwszej pomocy cieszył się dużym zainteresowaniem. Dzięki ogromnej wiedzy i zaangażowaniu prowadzących udało się zrealizować na realistycznym fantomie wiele potencjalnych scenariuszy wypadków, gdzie konieczne było udzielenie pierwszej pomocy. W warsztatach udało się przeszkolić około 30 osób.
 
Największe nasze działanie czyli bieg na 10 km okazał się prawdziwym sukcesem. Mimo wielu przeciwności jakie musieliśmy pokonać, udało się nam stworzyć niesamowitą atmosferę i przyciągnąć więcej osób niż zakładaliśmy. Bieg ukończyło ponad 100 osób. Biegaczom kibicowało dziesiątki osób. O wydarzeniu było głośno w okolicy.
Intensywne działania marketingowe (media społecznościowe, portale biegowe itp) pozwoliły ściągnąć wielu biegaczy z okolicznych miast (Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Stalowa Wola, Kielce itd). Dzięki temu bieg stał się dużą promocją dla Staszowa. Zaszczepiliśmy wśród mieszkańców sportowego ducha i wiarę we własne siły.

 

5. Junior&Senior na jednej szachownicy – staszowska szachomania!!!
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, realizator: grupa nieformalna Staszowska szachomania

Głównym celem projektu było pokazanie współpracy międzypokoleniowej: Seniorów i Juniorów, dzięki której Seniorzy nauczą się grać w szachy a Juniorzy nauczą się przekazywać wiedzę. Celami była również promocja wspólnej inicjatywy, promocja kultury szachowej wśród społeczeństwa i promocja nauki gry w szachy. Dobrem wspólnym było wspólne działanie, wspólna nauka a tym samym pokazanie społeczeństwu że w Staszowie możliwa jest współpraca pokoleń. Określone przez Nas dobro wspólne możemy nazwać „wspólne działanie dla rozwijania staszowskiej szachomanii” – szachomaniakami będą Juniorzy i Seniorzy, którzy w ciekawy sposób pokażą innym jak można współpracować mimo różnicy wieku.
W ramach projekt „Junior& Senior na jednej szachownicy – staszowska szachomania!!! zrealizowane były następujące działania:

Wspólne warsztaty szachowe – Junior& Senior na jednej szachownicy – czyli wspólna nauka gry w szachy – warsztaty pomagali zorganizować trenerzy z LUKKS Kielce i rodzice młodych szachistów.

Staszowska Szachomania – turniej międzypokoleniowy otwarty, połączony z grami i zabawami – w liceum w Staszowie, tak aby każdy mógł wziąć w nim udział. Ważne jest że jego charakter będzie międzypokoleniowy

Konkurs dla par międzypokoleniowych: Junior& Senior – Nasza Historyczna Szachownica – konkurs dla uczestników warsztatów oraz mieszkańców – wykonanie w zgłoszonych parach szachownic z motywem przewodnim nawiązującym do historii Staszowa, historii Polski, lub historii osób z szachowej pary! Tym działaniem szachiści uczcili 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wystawa szachownic zgłoszonych do konkursu.
 
Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na osiągnięcie następujących korzyści dla społeczeństwa:
-integracja,
-nauka,
-wspólna praca, wspólne działania
-promocja miasta i gminy,
-promocja nauki gry w szachy
– poznanie ciekawych form spędzania wolnego czasu
– podtrzymanie tradycji, która kiedyś w Staszowie się prężnie rozwijała
– okazje do spotkań, dyskusji, działania.
Najstarszy uczestnik miał 74 lat a najmłodszy 5 lat. Wszystkie działania cieszyły się ogromną popularnością wśród społeczności lokalnej.

 

6. Seniorowi i ojczyźnie
Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Kurozwęk

Głównym celem projektu było przygotowanie całorocznego miejsca spotkań dla seniorów, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji zaplanowanych zadań. Kolejnym celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego seniorom, ożywienie środowiska seniorów, współdziałanie lokalnej społeczności oraz rozbudzenie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
Pierwszym przeprowadzonym działaniem było wyposażenie sali w aneks kuchenny oraz w stoliki wraz z krzesłami. Wiele czasu poświęciliśmy na porządkowanie terenu i przygotowanie mini parku. Skosiliśmy trawę, sadziliśmy drzewa i krzewy. Podczas zajęć stolarskich wykonaliśmy ławki, które stanowią wyposażenie parku Seniora. W działania te chętnie zaangażowali się seniorzy.
Podczas spotkania w świetlicy w m-cu październiku opowiadane były dzieje ojczyste i historie lokalne. Największe zainteresowanie wzbudziły lokalne legendy o Kurozwękach i okolicy.
Ponieważ w 2018 roku przypadało 100-lecia Odzyskanie Niepodległości, nie można było tego faktu pominąć. Został zorganizowany konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Polska w kolorze biało czerwonym-100 -lecia Odzyskania Niepodległości”. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Kurozwękach licznie wzięły udział w konkursie. W każdej kategorii wiekowej wyłoniono zwycięzców oraz przyznano wyróżnienia. Nagrody wręczono podczas uroczystej akademii z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 100-lecie odzyskania Niepodległości uczciliśmy również poprzez zasadzenie dębu w mini parku Seniora.
Korzystając z wyposażenia sali zostały przeprowadzone zajęcia z pieczenia i dekoracji tortów. Degustacja przygotowanego wspólnie tortu, była miłym zakończeniem zajęć.
W celu wspierania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz ratownictwa głównie przedmedycznego przeprowadzono w grudniu zajęcia z pierwszej pomocy. Zajęcia poprowadzili zaproszeni strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurozwękach.
Kolejnym zrealizowanym działaniem było utworzenie czytelni bibliotecznej. Zakupiony zostały regały na książki, a członkowie stowarzyszenia wypełnili półkę podarowanymi książkami. Miejsce to posłuży w przyszłości seniorom, i nie tylko, na spotkania, zajęcia, gdzie miło i aktywnie można spędzić czas.
Organizacja tego miejsca zaaktywizowała seniorów, którzy pracowali przy projekcie, a w przyszłości pozwoli zagospodarować ich wolny czas np. przy dbaniu o stworzone miejsce. Przeprowadzone zajęcia i warsztaty przyczyniły się do wzrostu umiejętności uczestników tych zajęć.
Projekt przyczynił się również do współdziałania lokalnej społeczności, w tym. m.in społeczności szkolnej, Ochotniczej Straży Pożarnej.
Dla lokalnej społeczności projekt przyniósł wiele korzyści. Powstało miejsce spotkań świetlica oraz minipark, z których może korzystać lokalna społeczność. Praca przy realizacji projektu zintegrowała aktywnych mieszkańców Kurozwęk. Spowodowała wzrost ich aktywności oraz poczucia, że dbanie o wspólne dobro jest bardzo ważne. Współpraca ze szkoła wpłynęła na integrację międzypokoleniową. Poznawanie lokalnych historii oraz obchody 100-lecia Odzyskania niepodległości przyczyniły się do rozbudzenia i umocnienia postaw patriotycznych. Realizacja projektu wpłynęła również na pogłębienie współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół i Miłośników Kurozwęk oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurozwękach.

 

2017

1. W poszukiwaniu tradycyjnych smaków
Grupa nieformalna: Koło Gospodyń Wiejskich w Oględowie

Projekt polegał na przeprowadzeniu szeregu spotkań i warsztatów kulinarnych poprowadzonych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Oględowie. Do projektu były zaangażowane seniorki Koła Gospodyń Wiejskich, posiadające największe tajniki dawnej kuchni. Dzięki zorganizowanym spotkaniom w ramach projektu, najstarsi uczestnicy mogli podzielić się swoją wiedzą dotyczącą kulinarnych zasad gotowania, przygotowywania przetworów, przechowywania żywności. W trakcie warsztatów, uczestnicy mięli okazję wymienić się swoimi przepisami, by następnie przygotować i degustować wspólnie przyrządzone potrawy. Dzięki wspólnym spotkaniom przy stole, uczestnicy wybrali spośród wielu, 15 ich zdaniem najlepszych przepisów, które znalazły swoje miejsce w stworzonym „Oględowskim przepiśniku kulinarnym”. Wspólne degustacje pozwoliły mieszkańcom wybrać najlepszy ich zdaniem produkt i ogłosić „Oględowską kremówkę” produktem regionalnym

 

2. „Wspomnienie sierpniowych dni 1944” – cykl działań nawiązujących do historii Powstania Warszawskiego
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE”

Projekt składał się z kilku etapów polegających na przygotowaniu materiałów promocyjnych, zakupie sprzętu do rekonstrukcji historycznej, przeprowadzeniu warsztatów muzycznych polegających na nauce pieśni powstańczych, zorganizowanie pleneru fotograficznego pt. „Powstanie Warszawskie w obiektywie 2017” , zorganizowaniu happeningu w dniu 1 sierpnia na terenie miasta Staszów w parku miejskim im .A Bienia , podsumowanie projektu nastąpiło w dniu 11 listopada otwarciem wystawy fotograficznej w Bibliotece Publicznej w Staszowie . Po zakończeniu projektu nie zaprzestaniemy działalności w tym kierunku i cyklicznie będziemy przypominać w dniu 1 sierpnia o losach powstania warszawskiego poprzez organizowanie spotkań happeningów itp

 

3. WSZĘDZIE RAZEM. Integracja pokoleń poprzez warsztaty rękodzielnicze
Grupa nieformalna: Talenciaki

Zrealizowano cykl warsztatów rękodzielniczych, w których wzięły udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Przeprowadzono warsztaty tkackie oraz warsztaty wykonywania biżuterii różnymi technikami:
– biżuteria koralikowa (wyplatana na dysku kumihiro, „mały jubiler”)
– biżuteria szklana,
– biżuteria „tiffany”,
– biuteria makramowa.
Projekt zrealizowano w Staszowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych „TALENT” oraz Staszowskim Ośrodkiem Kultury, który udostępnił pomieszczenia na realizacje warsztatów oraz spotkanie podsumowujące. W zadaniu uczestniczyło ogółem 87 osób. Po zrealizowanych warsztatach odbył się wernisaż wystawy poprzedzony pokazem mody z wykorzystaniem biżuterii wykonywanej podczas wymienionych powyżej warsztatów. W spotkaniu podsumowującym wzięło udział 150 osób. Efektem realizacji niniejszego projektu są nie tylko powstałe prace, ale również integracja społeczeństwa, pobudzenie aktywności do działania w różnych dziedzinach, pokazanie, że wiele inicjatyw może być wspieranych przez inne osoby, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.

 

4. Dzieci Natury
Grupa nieformalna: Dzieci Natury

Głównym celem projektu było pokazanie społeczeństwu, że edukacja w polskich szkołach i przedszkolach wymaga zmiany, nowej jakości i innej świadomości w określaniu rzeczywistych potrzeb dzieci. Celem było też stworzenie takiej przestrzeni i możliwości, żeby dzieci mogły swobodnie się rozwijać, odkrywać siebie i otoczenie w bezpośrednim kontakcie z naturą. Jesteśmy nauczycielkami. Od kilkunastu lat pracujemy w polskim systemie edukacji i każdego roku spotykamy się z niezadowoleniem rodziców, niechęcią dzieci itd. Powtarzające się schematy w pracy z dziećmi nie sprawdzają się i nie nadążają za współczesnym dzieckiem. Dlatego podejmujemy szereg działań , które są innowacyjne i dobre dla dziecka. Zaczęło się od tego, że organizowałyśmy systematyczne wyjazdy do lasu. Okazało się, że dzieci i rodzice (z całej Polski!) byli zachwyceni. Ponieważ jesteśmy placówką położoną w samym środku miejskiego blokowiska, postanowiłyśmy zrobić coś, co przeniesie trochę lasu i swobody do przedszkola. Zakupiłyśmy hamaki oraz tipi po to, żeby zorganizować kącik relaksu w ogrodzie. Zabieramy je również na zajęcia w terenie. Dzieci, bez względu na pogodę relaksują się w ogrodzie, w lesie, na łące. Z przedszkolnej sali zniknęły plastikowe dekoracje, kolorowe ściany i wykładziny. Ze środków własnych (organ prowadzący placówkę) odnowiliśmy parkiet, ze środków projektowych kupiliśmy skrzynki na owoce i własnoręcznie zrobiłyśmy meble oraz kąciki do doświadczeń. Na ścianie w ramach wolontariatu lokalny malarz namalował piękny las. Rodzice własnoręcznie uszyli bawełniane zabawki. Same zrobiłyśmy klocki z drewna i inne kształty. Sala wygląda naturalnie, a więc cudownie. Pokazałyśmy te zmiany całej Polsce. I zadajemy wszystkim pytanie: dlaczego tyle ostrych kolorów w dziecięcych pokojach i przedszkolnych salach? Dlaczego tyle plastiku, grających zabawek itd? Dzisiaj już wiemy, ze dzieci potrzebują zupełnie innych bodźców. Ponadto staramy się organizować otoczenie dziecka w taki sposób, żeby motywować dziecko do podejmowania wielokierunkowej aktywności. Zakupiłyśmy taśmy do slacklin’u oraz liny. Rozpinamy je w ogrodzie i w lesie. To nietypowe zabawy. Dzieci uczą się osiągać cel dzięki koncentracji i determinacji, wspinają się też na drzewa. Okazuje się jednak, że te proste aktywności i zabawy są niezwykle atrakcyjne dla dzieci. Korzystają z nich także dzieci spoza przedszkola i te które odeszły już do szkoły. Zakupione zostały też stoliki, przy których odbywają się zajęcia w ogrodzie, dzieci spożywają posiłki, bawią się. Zorganizowałyśmy „salę pod chmurką”.Często dzieci z własnej inicjatywy organizują zabawy w ogrodzie, bez udziału rodziców czy nauczycieli. Zbudowały np.kanał, wyłożyły folią i zalały wodą. W grudniu. Rankiem pobiegły, żeby zobaczyć czy zamarzła woda. Takie to proste a dzieci nadal siedzą uwięzione w domach, klasach, salach przedszkolnych. To wszystko co robimy dzieje się poza salą. W ogrodzie lub w lesie. Udało nam stworzyć i pokazać rodzicom, nauczycielom, lokalnym władzom i nareszcie całej Polsce nową jakość w edukacji i wychowaniu dziecka inspirowaną modelem edukacji skandynawskiej. Rodzice towarzyszyli nam bardzo często w realizacji zadań. O tym co robimy w ramach projektu, we wrześniu opowiadałyśmy na Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Oświatą. Nasze działania zostały przyjęte z ogromnym uznaniem, stanowimy inspiracje dla innych. Rodzice i całe rodziny dzieci oraz lokalne społeczeństwo dostrzega wartość tych działań ( komentarze na fb, zaproszenie na konferencję w Krakowie, bezpośrednie rozmowy).

 

5. Wólka Żabna oczami ptaków
Grupa nieformalna: Sołectwo Wólka Żabna

Przedsięwzięcie było realizowane we wsi Wólka Żabna, jednej z najmniejszych miejscowości w gminie Staszów. Był skierowany dla całej społeczności WólkŻabnej o różnorodnej strukturze wiekowej. Działania realizowane były w świetlicyY wiejskiej, w plenerze a także w domach mieszkańców. Przedsięwzięcie, które zrealizowaliśmy polegało na z organizowaniu warsztatów fotograficznych dla mieszkańców wsi Wólka Żabna. Warsztaty pozwoliły uczestnikom nabyć fachową i praktyczną wiedzę z zakresu fotografii. Mieszkańcy kreatywnie spędzili swój wolny czas wyszukując w domach stare zdjęcia angażując do tego swoich bliskich i sąsiadów. Przeprowadziliśmy konkurs fotograficzny, na który wpłynęło 12 zdjęć przedstawiających pocztówkę z Wólki Żabnej. Nagrodzono 4 osoby. Odbywały się spotkania z mieszkańcami i razem dokonywaliśmy wyboru zdjęć do albumu przedstawiających naszą miejscowość w plenerze, dawniejsze budownictwo oraz i scenki z życia wsi. Wykonaliśmy też zdjęcia Wólki Żabnej z drona. Otrzymując w ten sposób zdjęcia naszej wsi widziane oczami ptaków. Wielu starszych osób było nimi zachwycone. Sam sposób fotografowania miejscowości z drona był szczególnie dla starszych osób niezwykłą ciekawostką. Wszystkie te działania pozwoliły nam na zebranie materiałów do wydania albumu o Wólce Żabnej. Znalazły się tam zdjęcia naszej miejscowości z teraźniejszego okresu jak i z dawnych lat. Po wydaniu albumu z organizowaliśmy w świetlicy wiejskiej spotkanie z poczęstunkiem i wystawę zdjęć. Podczas tego spotkania mieszkańcy otrzymali na pamiątkę wydany album. Spotkało się to z bardzo ciepłym odbiorem. Album bardzo się spodobał. Oglądano go od razu, wspominano dawne czasy. Przedsięwzięcie pozwoliło nam na ukazanie piękna i walorów przyrodniczych wsi Wólka Żabna, wypromowanie jej. Mieszkańcy w różnym wieku, zarówno młodzi jak i seniorzy mieli możliwość kreatywnego spędzenia wolnego czasu. Współpracowali razem. Wspólne wyszukiwanie starych fotografii, wspominanie dawnych lat przyczyniło się to integracji w tym integracji międzypokoleniowej. Wszyscy uwierzyli,że nawet w takiej małej wsi jak nasza przy zaangażowaniu mieszkańców można dokonać wielu rzeczy, nauczyć się czegoś nowego i ciekawego. Możemy realizować ciekawe pomysły. Wielu mieszkańców wyrażało chęć kontynuacji tego przedsięwzięcia. nabyte umiejętności robienia zdjęć będą wykorzystywane w przyszłości

 

2016

1. Ginące zawody oczami wyobraźni
Grupa nieformalna IMPRESJA

Grupa nieformalna IMPRESJA zrealizowała projekt, którego celem było ukazanie pracy rzemieślników reprezentujących „ginące” zawody z pow. staszowskiego, promocja działań artystycznych, rozwijanie zdolności i talentów grupy artystycznej „Impresja”. Podczas projektu zrealizowali następujące działania:
– warsztaty malarskie podczas, których młodzież należąca do grupy Impresja doskonaliła swoje talenty malarskie,
– wykonanie 8 obrazów, ukazujących rzemieślników podczas ich pracy,- przeprowadzenie wywiadów z wybranymi przedstawicielami ginących zawodów oraz stworzenie filmu promującego ich pracę,
– warsztaty z fotografii portretowej dla młodzieży należącej do grupy Impresja,
– zorganizowanie wernisażu podsumowującego projekt, na którym została zaprezentowana praca młodzieży z grupy Impresja, wystawa obrazów, film z wywiadami, wystawa starych i aktualnych zdjęć przedstawiających rzemieślników, wystawa narzędzi i sprzętu wykorzystywanego przez rzemieślników.

Wsparcia grupie udzieliło Stowarzyszenie na rzecz rozwoju mieszkańców osiedla Oględowska ze Staszowa. Projekt przyczynił się do zwiększenia integracji mieszkańców osiedla Oględowska z grupą Impresja, podtrzymano tradycję i szacunek do przedstawicieli ginących zawodów. Nawiązali współpracę z kilkoma partnerami, którzy bardzo pomogli w realizacji projektu min. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie, Muzeum Ziemi Staszowskiej, Zakład Fotograficzny Ewa i Krzysztof Czajowie.

 

2. Retro klasa żywa lekcji historii
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki

Retro klasa to inicjatywa, której głównym celem było ożywienie i uratowanie wyjątkowego budynku oraz ukazanie walorów historycznych i kulturowych regionu. Rezultatem była unikalna, żywa lekcja historii, gdzie głównie młodzież i dzieci poznawały tajniki dawnej szkoły poprzez aktywne warsztaty, pisania stalówką i gęsim piórem, Za cel postawili sobie również wspólne działanie mieszkańców (międzypokoleniowe) polegające na zaangażowaniu w renowację sali lekcyjnej, sprzątanie i zagospodarowanie terenu, remont ławek i pomocy szkolnych. W swoich działaniach skupili się także na upowszechnianiu wiedzy i tradycji związanej z historią tego miejsca, integracji społecznej i budowaniu modelu wspólnych działań mieszkańców na rzecz poprawy wizerunku wsi i jej estetyki. W ramach projektu powstała wyjątkowa publikacja, która ukazuję historię szkolnictwa Wiązownicy od 1529 roku. Na oficjalnym otwarciu Retro klasy pojawili się byli uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, rodzice. Powróciły dawne wspomnienia, sentymenty. Na moment uczestnicy przenieśli się do początku XX wieku i na chwilę zapomnieli o zgiełku otaczającego ich świata. Dzięki pokazowi starych zdjęć wielu uczestników przypomniało sobie swoich kolegów i koleżanek ze szkolnych ław. Odbyła się także wystawa starych zdjęć i wspólna impreza kończąca projekt dla wszystkich chętnych.

 

3. Rozczytać Staszów
Grupa nieformalna Sympatycy Biblioteki

Głównym celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców Staszowa, zarówno młodszych, dorosłych i starszych, poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu w towarzystwie książki. Podczas trwania projektu grupa inicjatywna zorganizowała wydarzenia:
– „Czytasz i oglądasz” – 2 seanse filmowe będące adaptacjami literatury, które odbyły się w holu Biblioteki.
– „Stary Parka Czyta” – W Starym Parku na Miłośników literatury czekało wiele atrakcji .Dzieci, rodzice, dziadkowie chętnie korzystali z puf, leżaków, kocyków gdzie mogli połączyć przyjemność przebywania na świeżym powietrzu z radością czytania książek. Wspólna inscenizacja „Rzepki” J. Tuwima zintegrowała wszystkich uczestników. Po zmaganiach z literaturą, nadszedł czas na gry i zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej, małych książeczek, piłek, plastikowych butelek, balonów czy gazet. Inną atrakcją była zabawa z tekstem, czyli „Sylabowe Puzzle”. Dużym zainteresowaniem cieszył się kącik z grami planszowymi, puzzlami, klockami ,malowanie twarzy. Kolejnym wydarzeniem były 3 spotkania pt. „Zapomniane bajki naszych dziadków”, które były okazją do podróży sentymentalnej dla starszych pokoleń w okres dzieciństwa , a dla dzieci swoistą skarbnicą wiedzy o dawnych nieznanych czasach, po wspomnieniach wspólnie czytano, wyświetlano stare bajki oraz wykonywano prace plastyczne.
– Happening-„Strefa chilloutowego czytania” – W „Strefie chilloutowego czytania” na wszystkich przybyłych czekało miejsce przyjazne czytaniu. Podczas happeningu udało się połączyć ze sobą aż sześć akcji w jedno wspólne przedsięwzięcie. Na „Drzewkach Życzeń” można było umieszczać swoje propozycje czytelnicze oraz co chcieliby robić w Bibliotece? Podczas „Bookcrosingu” uwalnialiśmy książki. Przy wymianie książek nawiązywały się nowe kontakty, prowadzono rozmowy „Wolny mikrofon” – każdy mógł głośno przeczytać fragmenty ulubionych książek i wypowiedzieć się na dowolny temat.
– „IBUK-co to takiego?” wyjaśnialiśmy jak korzystać z platformy Ibuk Libra.
– „Kiermasz książek przeczytanych” okazał się strzałem w dziesiątkę. Miłośnicy książek już od symbolicznej złotówki mogli zaopatrzyć się w stertę używanych, ale wciąż wartościowych tytułów.

 

4. Ruchliwe Babsztyle
Grupa nieformalna z Niemścic

Inicjatywę prozdrowotną, stworzoną przez Sołtysa i Radę Sołecką, praktycznymi radami dietetycznymi wpiera Ewa Maj. Nowe wskazówki uczestniczki zajęć wykorzystują już w życiu codziennym. Odbyły się także zajęcia z nordic walkingu, w których wzięło udział spore grono osób. Instruktor tej popularnej dyscypliny, Marzena Szczypkowska, zapoznała uczestników z zasadami prawidłowego chodzenia z kijkami, a wspólne spacery grupy osób w różnym wieku wzbudzają niemałe zainteresowanie. Przedostatnie zajęcia obejmowały instruktaż dotyczący techniki nakrywania i dekoracji stołów na różne uroczystości. Na dwugodzinnym spotkaniu Panie przygotowały trzy oryginalne nakrycia stołów. Umiejętności zdobyte w ramach warsztatów kulinarnych mieszkanki Niemścic zaprezentowały podczas ostatnich zajęć z tego cyklu, będących zarazem spotkaniem kończącym cały projekt. Panie samodzielnie wykonały dekoracje stołów oraz przygotowały różnorodne, zdrowe posiłki. Podczas tego spotkania został przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej przebieg całego projektu. Z funduszy pozyskanych na realizację projektu ,,Ruchliwe Babsztyle” zostało doposażone zaplecze kuchenne w sprzęt, który był wykorzystywany przy przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych. Zakupiono także stoły oraz obrusy, które będą dalej służyć lokalnej społeczności w pracach związanych z przygotowaniem różnorodnych imprez okolicznościowych.

 

5. Lokalne Igrzyska dla Dzieci
Grupa nieformalna
Cykl 6 wydarzeń – konkursów, zawodów, turnieju o różnej tematyce, adresowanych dla dzieci wieku od 6 do 13 lat z terenu Gminy Staszów.
Rozpoczęły się 28 sierpnia, konkursem piosenki podczas „WW Pikniku” w Woli Wiśniowskiej. Do zmagań przystąpiło siedem sześcioosobowych drużyn: „Iskierki” ze Staszowa, „Kurołapki” z Kurozwęk, „Jutrzeniaki” z Wiązownicy, „Szalone Agentki” ze Staszowa, „Zawodnicy z Łukawicy”, „Gagatki” z Woli Osowej oraz „Świetliki” z Czajkowa. Jako pierwsze, ze zwycięstwa cieszyły się Świetliki. Kolejną odsłoną Igrzysk, były rozegrane 16 września Zawody Sportowe, podczas których zwycięstwo wywalczyły „Kurołapki” z Kurozwęk. W Turnieju Wiedzy o Gminie Staszów, który odbył się 14 października w Pałacu w Kurozwękach, najlepiej spisały się Świetliki z Czajkowa przed Kurołapkami Kurozwęki i Jutrzeniankami z Wiązownicy. W Konkursie Plastycznym pt.: „Wiele miejsc – jedna Gmina Staszów” komisja konkursowa przyznała dwa równorzędne pierwsze miejsca Gagatkom z Woli Osowej oraz Świetlikom z Czajkowa. Wystawę wykonanych prac można było przez dwa miesiące oglądać w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów. W sobotę, 19 listopada uczestnicy zmierzyli się w Konkursie Recytatorskim, który odbył się w Grzybowie – wygrały Jutrzenianki z Wiązownicy. Finał Igrzysk odbył się w 17 grudnia w Czajkowie na spotkaniu Świąteczno – Mikołajkowym. Jury wyłoniło zwycięzców zarówno tej konkurencji, jak i całych Igrzysk. Konkurs Teatralny wygrały ex aequo Jutrzenianki z Wiązownicy i Świetliki z Czajkowa i to one wygrały klasyfikację generalną „Lokalnych Igrzysk Dla Dzieci”. Wszystkie drużyny otrzymały Puchary, a uczestnicy dyplomy i nagrody rzeczowe, między innymi słuchawki nauszne, zegarki, smartwatche, bezprzewodowe głośniki, piłki do piłki nożnej, kolorowe girlandy oraz nagrodę niespodziankę wycieczkę dla wszystkich zawodników i ich opiekunów do Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. „Zdrowa” rywalizacja wśród drużyn biorących udział w Projekcie nagrodzona nagrodami rzeczowymi będzie wzorem i przykładem dla uczestników oraz innych dzieci, że ciężką pracą można osiągnąć zamierzone cele i mieć satysfakcję z osiągnięcia sukcesu. Również mieszkańcy, z miejscowości z których pochodziły dzieci uczestniczące w Projekcie, którzy jako publiczność czy kibice brali udział w poszczególnych konkursach i zawodach integrowali się, a sukcesy poszczególnych drużyn stawały się również udziałem lokalnej społeczności. Natomiast zakup nagłośnienia, które zostało wykorzystane podczas wszystkich konkurencji (konkursów, zawodów czy turnieju) i było gwarancją sukcesu każdego wydarzenia, zarówno w plenerze (zawody sportowe, konkurs piosenki) jak i w dużych pomieszczeniach (konkurs teatralny i recytatorski) w przyszłości przyczyni się do wyzerowania kosztów związanych z nagłośnieniem planowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć.

 

2015

1. „Zostań Leśnym Latarnikiem”
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” i grupa nieformalna Ratownicy Latarni, Osoba do kontaktu: Katarzyna Mazgaj 784-090-752
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-10-31

Głównym celem projektu jest renowacja i remont Latarni Leśnej, a także upowszechnienie wiedzy i tradycji związanej z historią tego miejsca.
W ramach działań zostanie dokonana rekultywacja terenu i renowacja Latarni Leśnej, której historia jest związana z miejscowością, usytuowaną w centrum wsi. Dla dzieci ze świetlicy Jutrzenka w Wiązownicy-Koloni zaplanowano konkurs plastyczny.
Projekt będzie realizowany w przysiółku Grobla w Wiązownicy-Kolonia, gmina Staszów.
Odbiorcami projektu będą głównie mieszkańcy sołectwa Wiązownica-Kolonia.

 

2. „Zwyczaje ludowe w naszej miejscowości”
Stowarzyszenie „Centrum” Sport i rekreacja i grupa nieformalna Tradycja i integracja, osoba do kontaktu: Justyna Mysłek, 783-492-924
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-12-31

Celem projektu jest integracja miejscowej społeczności i zachęcenie wszystkich do wspólnego działania. Zakupione zostaną stroje ludowe oraz namiot. Zorganizowane będą:
warsztaty z lepienia pierogów i przygotowywania potraw tradycyjnych; Dzień Rodziny podczas którego dla dzieci zorganizowane zostaną różne zabawy, pokaz ludowych strojów, wykonywanie ozdób z bibuły, prezentacja rękodzieła; warsztaty tworzenia ozdób choinkowych oraz spotkanie opłatkowe.
Wszystkie działania będą realizowane w miejscowości Łukawica i skierowane do wszystkich mieszkańców z miejscowości Łukawica.

 

3. „Start młodych ambasadorek”
Nazwa inicjatywy DL: Innowacyjne Trio Medyczne, osoba do kontaktu: Dorota Galus, 663-257-464
projekt realizowany od 2015-08-01 do 2015-11-30.

Celem głównym jest powołanie grupy Młodych Ambasadorek, składających się z dziewcząt w wieku 16-18 lat, które będą edukowały swoje rówieśniczki. Przeprowadzony zostanie cykl wykładów w szkołach ponadgimnazjalnych na temat nowotworowej profilaktyki narządu rodnego i gruczołu piersiowego oraz metod planowania rodziny.
Po zakończonych warsztatach przygotowujących Ambasadorki będą działały samodzielnie na terenie swoich środowisk w gminie Staszów. Odbiorcami projektu będą młode dziewczyny w wieku 16-18 lat gminy Staszów.

 

4. „Grzybów żyje zdrowo”
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” i grupa nieformalna Rada Sołecka Zdrowo Zakręcona, osoba do kontaktu: Alicja Sojda, 695-653-705
realizowany od 2015-09-01 do 2015-11-30

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, pokazanie nowych – zdrowych form spędzania czasu oraz integracja społeczności.
Planowane są spotkania i konsultacje indywidualne z dietetykiem, zajęcia z fitness, zajęcia z nordic walking, warsztaty kulinarne – „Jak zdrowo gotować”, wspólna degustacja przygotowanych potraw. Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w projekcie „Grzybów żyje zdrowo”.
Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy sołectwa Grzybów i realizowany na terenie sołectwa.

 

5. „Bawimy się w zuchy”
Nazwa inicjatywy DL:Zuch dziewczyny, osoba do kontaktu: Lidia Bąk, 698-175-893
projekt realizowany od 2015-09-01 do 2015-12-31

Głównym celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni o charakterze nieformalnym dla dzieci, w której będą miały możliwość spędzania wolnego czasu.
Utworzona zostanie mini-harcówka, zorganizowane będą: ognisko, konkurs plastyczny, festiwal talentów, przedstawienie z okazji Święta Niepodległości oraz wspólna Wigilia. Prace dzieci zostaną zawarte w albumie z pracami dzieci pt. „Moje miasto”.
Odbiorcami projektu będą wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 8, pracownicy przedszkola, młodzież z 13 SDH ” Wiatr”.
Działania będą odbywać się na terenie Przedszkola Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie.

 

 

2014

1. Krok do przedszkola
Rada Andersena – Inicjatywa DL

Dla mam z rady rodziców Przedszkola nr 8 w Staszowie im. H. Ch. Andersena dobrem wspólnym okazało się przedszkole jako miejsce, które skupia ludzi o bardzo dużym potencjale – dzieci, rodziców, dziadków i kadrę. Celem projektu było przede wszystkim wykreowanie nowej przestrzeni i sytuacji, w których wszyscy członkowie małej przedszkolnej społeczności będą mogli się rozwijać i integrować. Wspólnymi siłami rodzice przygotowali dla maluchów piknik, odbył się dzień sportu i bardzo ciekawe warsztaty dla rodziców i dzieci, jak budowanie karmników dla ptaków czy wspólne z rodzicami tworzenie teatrzyku kukiełkowego.

 

2. Tour de Kologne
Stowarzyszenie Dolina Kacanki

Takich mieszkańców pozazdrościć może niejedno sołectwo w Polsce. W ciągu krótkiego czasu zbudowali lokalną organizację z potencjałem niesamowitych ludzi, których ścieżki przecinają się w dolinie rzeki Kacanka. Chcąc uczcić 25-lecie odzyskania wolności zorganizowali rajd na starych rowerach dla osób do 25 r.ż. i piknik rodzinny na terenie pałacu Dzięki w Wiązownicy Kolonii. Pałac po latach zniszczenia po raz pierwszy otworzył się dla gości. Na starym dębie młodzież powiesiła z trudem odnalezione bardzo stare zdjęcia swojej miejscowości. Członkowie stowarzyszenia w ramach projektu opracowali także ścieżkę rowerową wraz z tablicami informacyjnymi, które mają zachęcać turystów do zwiedzania okolicy.

 

2013

1. Zakątek Marzeń – Rodzinne Miejsce Spotkań w Kurozwękach
Realizator projektu: Grupa nieformalna – Grupa Aktywnych Mam działająca przy Stowarzyszeniu Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk
Osoba kontaktowa: Anna Gozdek, tel. 695 766 458

Głównym celem projektu było zagospodarowanie części parku, znajdującego się w centrum miejscowości Kurozwęk. Za dobro wspólne Grupa Aktywnych Mam uznała miejscowy park, w którym zobaczyła potencjał na stworzenie miejsca przyjaznego spotkaniom i zabawom rodzinnym.
W ramach projektu grupa zrealizowała szereg działań, których efektem było powstanie miejsca spotkań rodzinnych. Istotą projektu była integracja mieszkańców, szczególnie młodych rodzin z dziećmi. Projekt rozpoczął się od porządkowania części parku, sadzenia krzewów i kwiatów oraz wykonania ogrodzenia i zainstalowania urządzeń do zabawy. Zorganizowano również ognisko i wspólny piknik rodzinny.
Dzięki zrealizowaniu projektu młodzi rodzice – mieszkańcy Kurozwęk uwierzyli, że wspólnie mogli poprawić sytuację swoich dzieci, stworzyć im miejsce przyjazne dla zabawy i rozwoju. Wokół wspólnego celu udało się zintegrować całą społeczność lokalną a także spędzić wolny czas zawiązując nowe znajomości i przyjaźnie.
Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Kurozwęk, szczególnie najmłodsi ale też ich rodzice i dziadkowie.

 

2. Bohaterowie Naszej Małej Ojczyzny
Realizator projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty „Przyszłość
Partnerzy projektu: Starostwo Powiatowe w Staszowie.
Osoba kontaktowa: Paulina Majczak – Tarka, Telefon: 667 138 773

Celem projektu było wzmocnienie tożsamości ze swoją Małą Ojczyzną, wśród uczniów z Koniemłót. Budowanie więzi międzypokoleniowych pomiędzy osobami młodymi a ich rodzicami i dziadkami. Za dobro wspólne w projekcie uznano więzi ze swoją Małą Ojczyzną ich wzmacnianie i tworzenie.
W ramach projektu zrealizowano różne działania:
– Festyn połączony z zawodami sportowymi oraz konkursami tematycznymi (myślą przewodnią tego wydarzenia było uczczenie pamięci ks. Romana Kotlarza),
– Konkurs plastyczny pt. „Bohater Mojej Małej Ojczyzny”.
Społeczność stała się bardziej zintegrowana, różne grupy lepiej się poznały, miejscowość stała się bardziej atrakcyjna dla mieszkańców. Cała społeczność skupiając się wokół projektu, mogła aktywnie spędzić wolny czas, a także rozwijać swoje pasje.

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <
https://occmakeup.com/ http://slot-gacor.next.pwc.com/ https://link-slot-gacor.topacademy.wagor.tc.edu.tw/ Megasloto https://link-slot-gacor88.nebuta.its-mo.com/ https://restorecal.org/ http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/