Gmina Połaniec

2022

1. „ZADBAJ PO COVIDZIE O ZDROWIE SENIORZE- RUCH I SIARKA CI W TYM POMOŻE”

STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA „MEGAWAT”

Głównym celem projektu była kontynuacja i rozszerzenie wcześniejszych działań prozdrowotnych o kąpiele siarczkowe. Kąpiele siarczkowe to najskuteczniejszy sposób na uzupełnienie niedoborów siarki w organizmie. Woda siarczkowa skutecznie wspiera leczenie chorób reumatycznych, bóli kręgosłupa i kończyn. Kąpiele siarczkowe pozwalają złagodzić skutki pocovidowych chorób, a profilaktyka umożliwi cieszenie się dobrą kondycją przez długie lata.
Realizacja projektu pozwoliła na:
– złagodzenie skutków pocovidowych u seniorów
– wzmocnienie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej
– rozwój więzi społecznych i integracja
– oderwanie ludzi od telewizji i komputerów
Projekt polegał na poprawieniu kondycji zdrowotnej seniorów w Mieście Połaniec poprzez uczestnictwo w warsztatach prozdrowotnych takich jak:
– gimnastyka ogólnoruchowa
– nordic walking
– warsztaty dietetyczne
– warsztaty psychologiczne
Oraz w zajęciach rozwijających zainteresowania i umiejętności:
– warsztaty plastyczne
– warsztaty teatralno-kabaretowe
Poprzez realizację projektu grupa odniosła korzyści:
– wzmocnienie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej
– aktywizacja seniorów i tworzenie przyjaznej seniorom przestrzeni
Publicznej
– budowanie więzi społecznych i integracja
– propagowanie zdrowego stylu życia
– nabywanie wiedzy i nowych doświadczeń wynikających z opracowanego niniejszego projektu.
Spotkania miały też udział w integracji grupy poprzez wspólne rozmowy, nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni, co ma szczególne znaczenie po izolacji covidowej.
Przebywanie wśród ludzi dało poczucie przynależności, nauczyło empatii, i często mobilizowało do wyjścia ze strefy komfortu, ale też podniosło poczucie bezpieczeństwa. Dobre relacje to gwarancja, że w gorszym momencie naszego życia nie zostaniemy sami ze swoimi problemami. Działalność społeczna i budowanie szerokiej siatki znajomych pomogło także zmniejszyć ryzyko demencji. Satysfakcja z przeprowadzonego projektu zwiększyła zaangażowanie seniorów do innych działań społecznych.

 

2.”BEZ GRANIC INTEGRUJEMY SIĘ W MIEŚCIE POŁANIEC”

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Bez Granic” w Połańcu

Projekt polegał na integracji międzynarodowej i międzykulturowej mieszkańców Połańca z dziećmi z Ukrainy. Założeniem było wyzbycie się uprzedzeń i stereotypów dotyczących migrantów i osób schorowanych, niepełnosprawnych. Przez opisane działania kształtowano postawę otwartości, wsparcia, empatii i zrozumienia wśród lokalnej społeczności wobec uchodźców. Przyjezdnym przedstawiono odrobinę naszej historii, sprawiono, że zadomowili się w naszym kraju, na chwilę zapomnieli o traumatycznych przeżyciach. W ramach projektu przeprowadzono: warsztaty mydlarskie i historyczne, inicjatywę kulturalno-społeczną. Grupy warsztatowe składały się z obu środowisk zaangażowanych w projekt, co stworzyło warunki do bliższego poznania się i przełamania barier. Warsztaty mydlarskie poprowadziła osoba posiadająca wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Na zakończenie uczestnicy dostali prezent-własnoręcznie wykonane mydło. Warsztaty historyczne poprowadził doświadczony pedagog. Osoby biorące udział w warsztatach miały możliwość nauczyć się tańczyć poloneza. Na koniec każdy uczestnik otrzymał kubek promujący projekt. Podsumowaniem projektu była inicjatywa kulturalno-społeczna na Kopcu Kościuszki. Uczestnicy tańczyli i śpiewali przy muzyce ludowej. Na biesiadzie zapewniono poczęstunek: pączki, kiełbaski z grilla, staropolski bigos i napoje. Z pozyskanej dotacji kupiono namiot z logo stowarzyszenia, dwa turystyczne stoły, termos gastronomiczny i przenośny głośnik. Rzeczy te są trwałe i będą wykorzystywane wielokrotnie przy okazji innych inicjatyw stowarzyszenia. Głównym rezultatem projektu było zintegrowanie i zapewnienie wsparcia wszystkim uczestnikom projektu tj. uchodźcom z Ukrainy i mieszkańcom Połańca, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji. Dzięki zaplanowanym działaniom udało się zsolidaryzować lokalną społeczność z migrantami wojennymi. To pozwoliło na przeciwdziałanie podziałom między ludźmi. Połańczanie poznali przybyłą do nas mniejszość zza wschodniej granicy. Odtworzenie historii miasta wzmocniło też relacje między mieszkańcami. Ukraińcy natomiast dowiedzieli się więcej o miejscu w którym aktualnie przebywają, w wyniku czego poczuli się bezpieczniej, pewniej, mniej obco. Dzięki podjętym przedsięwzięciom, beneficjenci mieli możliwość poznania innych ludzi, budowania dobrych relacji oraz postawy otwartości i tolerancji.

 

3. „Wspólnie z Nadwiślankami i tradycją”

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Nadwiślanki z Maśnika”, Realizator: Grupa Pozytywni

Projekt obejmował:
1. Przygotowanie i zorganizowanie warsztatów kulinarnych, na których dzieci, młodzież wraz z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich „Nadwiślanki” i wolontariuszami wspólnie przygotowali tradycyjne pierogi świąteczne, dekorowali pierniczki, a na zakończenie wspólnie degustowali potrawy i śpiewali kolędy.
2. Przygotowanie i zorganizowanie warsztatów ozdób i stroików świątecznych, na które zaproszona została społeczność lokalna. Wspólnie przygotowywano świąteczne łapacze snów, kolędowano.
3. Zorganizowanie międzypokoleniowej wieczerzy wigilijnej z udziałem młodzieży, mieszkańców, przedstawicieli władz samorządowych, emerytów, podczas której uczniowie i rodzice zaprezentowali jasełka, degustacja przygotowanych potraw, wspólne biesiadowanie i kolędowanie.
Najważniejszymi celami projektu było:
1. Odbudowanie więzi społecznych, które ucierpiały podczas pandemii Covid-19.
2. Integracja i aktywizowanie społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji i obyczajów świąt bożonarodzeniowych.
3. Zachęcanie do wymiany doświadczeń i nauki poprzez wspólne działanie (warsztaty kulinarne, warsztaty ozdób i stroików świątecznych, międzypokoleniowe spotkanie wigilijne).
4. Tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu.
5. Tworzenie możliwości do samokształcenia i rozwoju osobistego zarówno dzieci jak i dorosłych- warsztaty.
Dobro wspólne, które rozwinięto to współpraca na linii szkoła- dom rodzinny – dziecko w celu wspólnego wychowania, kształcenia dzieci i młodzieży na wrażliwych, kulturalnych, samodzielnych i zaradnych młodych obywateli. Realizacja projektu pozwoliła społeczności lokalnej zagłębić się w polską tradycję, przypomnieć bożonarodzeniowe zwyczaje i obrzędy. Pragniemy, aby uczniowie byli otwarci, tolerancyjni, służyli pomocą innym, w tym osobom starszym, potrzebującym pomocy i wsparcia. Zaproponowane działania służyły społeczności jako alternatywa spędzania wolnego czasu.

 

4. „Warsztaty edukacyjne- metody badania wczesnego wykrywania raka piersi”

Połaniecki Klub „Amazonki” 

Projekt dotyczył organizacji warsztatów edukacyjnych „metody badania wczesnego wykrywania raka piersi”. Dla realizacji tego projektu niezbędny był zakup fantomów i laptopa. Najprostszą metodą profilaktyki jest regularne wykonywanie samobadania piersi. Każda zmiana w obrębie piersi powinna być sygnałem ostrzegawczym. Najbardziej charakterystycznymi objawami raka piersi jest guz ale o nowotworze mogą też świadczyć inne zmiany jak wielkość i ich wygląd, wyciek z piersi i zmiana wyglądu brodawki. Projekt dotyczył zapoznania kobiet, z tym jak wykonywać samobadania piersi w warunkach domowych przed lustrem w łazience. Metoda ta pozwala ocenić czy jest zauważalna jakaś zmiana w wyglądzie piersi wymienionych powyżej. Bardzo dużo pań z Klubu w ten sposób dowiedziało się o raku i podjęło stosowne leczenie. Połaniec jest miejscowością dość odległą od Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i wizyta u lekarza wymaga zaangażowania często innych członków rodziny. Jest to problem dla większości kobiet czy warto się badać czy lepiej nie wiedzieć. Przekaz jest jeden: warto się badać, korzystać z badań profilaktycznych jak mammografia usg, markery. Trzeba mieć jedną dewizę „Rak wcześnie wykryty jest uleczalny”.
Pokaz badania na fantomie przekonało wiele kobiety do łatwego sprawdzania czy w piersiach nie ma jakiś zmian które by świadczyły o wykluczeniu lub czy symptomach choroby. Takie pokazy w dużej mierze uświadomiły społeczności lokalnej o problemie raka piersi i zachęciły do badań profilaktycznych. Takie spotkania dały możliwość bezpośredniej rozmowy z kobietami które już wyleczone, wróciły do społeczności, często podjęły pracę i dały otuchy innym które gdzieś w ciszy zmagały się ze swoimi problemami. Połaniec jest kilku tysięcznym miasteczkiem gdzie wszyscy się znają i podstawowym problemem jest przyznać się do choroby, bo to wstyd, lęk przed utratą pracy. Na terenach wiejskich problem jest jeszcze większy aby sąsiedzi nie dowiedzieli się o chorobie. Celem projektu było dotarcie do kobiet ale i ich rodzin, że rak to jest jedną z chorób które można wyleczyć i wrócić do społeczności.
Aby przeprowadzić takie warsztaty wykonano ulotki informujące jak dokonywać samokontroli. Wykonano także ogłoszenia informujące o miejscach zorganizowania warsztatów edukacyjnych. Projekt był zorganizowany dla różnych grup wiekowych kobiet. Pokazy na fantomie Amazonki przeprowadzały z zaprzyjaźnioną pielęgniarką pracującą w gabinecie ginekologa aby bardziej uwiarygodnić potrzebę profilaktyki. Zakup fantomu i laptopa to nie była inwestycja jednorazowa a przyszłościowa. Amazonki planują kontynuować takie warsztaty w latach następnych aby dotrzeć do świadomości większości kobiet.

W ramach projektu zorganizowano 3 spotkania z młodzieżą i kobietami różnych grup wiekowych. Jedno spotkanie zorganizowano w klubie Seniora „Megawat w Połańcu, klub liczy 80 seniorek 40 seniorów. Drugie spotkanie zorganizowano z pracownikami Zespołu szkół Jędrusie w Połańcu a trzecie z Zespole szkół w Osieku z pokazami na Fantomie dla młodzieży.
Z pokazów na fantomie skorzystało ok 200 kobiet i dziewczyn w ramach tych trzech spotkań tego projektu w tym roku. Z uwagi, że to jest pierwszy taki projekt organizacji warsztatów edukacyjnych należy mieć nadzieję że metoda ta zaowocuje w latach następnych i przyczyni się do udziału kobiet w badaniach profilaktycznych. Takie bezpośrednie dotarcie do kobiet i przekonanie, że warto się badać i podejmować leczenie zawsze przynosi dodatni efekt. W tak delikatnym temacie jest przekonanie kobiet, przekonanie że rak to tak jak każda inna choroba i trzeba podjąć walkę.

 

5. „WOLNOŚĆ ocalić od zapomnienia”

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Realizator: Artystyczna Grupa Musicalowa

Projekt był kontynuacją rozpoczętych w ubiegłym roku po okresie izolacji spowodowanych pandemią COVID-19 działań społecznych prowadzonych w grupie młodzieży z Połańca. Członkowie Artystycznej Grupy Musicalowej to młodzi ludzie, wolontariusze i liderzy w swoim środowisku. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe było dotarcie do szerokiej grupy odbiorców i integrację międzypokoleniową. Tematem spotkań w grupie, biorąc pod uwagę sytuację na Ukrainie i na świecie była WOLNOŚĆ, rozpatrywana w kategoriach osobistych i jako wolność ojczyzny. Projekt wzorem ubiegłego roku poruszając ważne kwestie miał na celu zaspokoić u członków grupy potrzeby poznawcze, rozmowy, wymiany doświadczeń, myśli, a jednocześnie potrzeby wyrażenia siebie w artystycznej formie. Cel został osiągnięty w 100%, co więcej wzbudził apetyt na kolejne „trudne tematy”. Widowisko muzyczne wykorzystując twórczość wielu artystów zobrazowało WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA. Po pierwsze – wolność negatywną, której istota polega na możności wybierania, niezależnie od czynników zewnętrznych. Po drugie – wolność pozytywną, tzn. wolność, która jest narzędziem do realizacji określonych celów. Po trzecie – wolność wewnętrzną, która z jednej strony jest „wolnością od” (od namiętności), z drugiej – stawia sobie za cel uzyskanie autonomii wewnętrznej, czyli pozytywny cel. Wolność ta jest niezależna od dwóch pozostałych. Taki obraz wolności został przedstawiony w formie widowiska muzycznego „WOLNOŚĆ ocalić od zapomnienia”. Było to połączenie „żywej” muzyki, słowa i teatru. Istotą projektu było stworzenie przestrzeni do dyskusji słownej i artystycznej o WOLNOŚCI w szerokim tego słowa znaczeniu. To było bardzo ważne bo wielu młodych ludzi jest obecnie zagubionych, zdezorientowanych w rzeczywistości, w której przyszło im żyć.

 

2021

1.”Ocalić od zapomnienia…”

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu 

Projekt polega na stworzeniu możliwości do odbudowania na nowo i rozwoju relacji społecznych wśród młodzieży z terenu gminy Połaniec i powiatu. Wzmocnienie grupy młodych ludzi mających talent aktorski, wokalny, plastyczny to jeden z elementów projektu. Inspiracją działań był trudny temat śmierci i przemijania w kontekście twórczości nieżyjących artystów piosenkarzy, kompozytorów i autorów tekstów. Było to połączenie „żywej” muzyki, słowa i teatru. Spektakl opowiadał o życiu, wartościach i emocjach towarzyszących nam każdego dnia. Radość, smutek, miłość, nadzieja, wiara, a jednocześnie wielka niewiadoma co do naszej przyszłości i ostatecznie refleksja by cieszyć się życiem, bo ono tak szybko przemija. Motyw śmierci przybliży młodzieży odpowiedź na pytanie; dlaczego ktoś nagle umiera i znika z naszego życia? Podjęcie tego tematu poprzez upamiętnienie twórczości nieżyjących już artystów stał się okazją do rozmowy, zwierzeń, wymiany myśli, co widoczne było w scenariuszu widowiska. Dodatkowo nowi uczestnicy poznali kulisy powstawania spektaklu. Wszyscy stali się współtwórcami. Cenna była możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej podczas warsztatów wokalnych, teatralnych i tanecznych wiedzy i umiejętności. W ramach projektu realizowano 60 godz. warsztatowych z instruktorami, w tym ze znanym muzykiem i wokalistą. Oprócz spotkań warsztatowych odbywały się systematycznie spotkania organizacyjne i merytoryczne (około 15). Zadanie składało się z kilku etapów, które były od siebie zależne. Promocja, działania merytoryczne i organizacyjne, przygotowanie artystyczne i techniczne widowiska, obsługa księgowa i dokumentacja fotograficzna. Efektem działań było przygotowanie widowiska muzycznego „Ocalić od zapomnienia ..”.

Projekt realizowany był w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

 

2. „Las tlen produkuje i przedszkolaków raduje”

Inicjatywa DL- Eko- przedszkole

Projekt składał się z kilku etapów:

1.Zajęcia terenowe w lesie okalającym Kopiec Kościuszki pt.”Warsztaty leśne”, które były podzielone na dwa etapy

a)Pierwszy etap „Przedszkolni ekodetektywi”

Podczas gry terenowej dzieci w wieku 6 lat wraz z nauczycielami wykonywali zadania od Leśnego Skrzata

-Karta obserwacji lasu-zaznaczanie ilości darów i mieszkańców lasu wiewiórek, grzybów, szyszek, dziupli itp. badanie budowy szyszki, odkrycia zasobów poszycia leśnego

-Nazewnictwo drzew

b)Drugi etap dotyczył warsztatów prowadzonych przez pracowników Nadleśnictwa w Staszowie nt.”Las to tlen i życie”

2.Konkurs rodzinny o tematyce ekologicznej:”Drzewo w ramce” skierowany był do wszystkich dzieci i rodziców z przedszkola w Połańcu. Podczas wspólnego spaceru w okolicach Kopca Kościuszki rodziny zbierali naturalne dary lasu, w wyznaczonym miejscu układali kompozycję drzewa w ramce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczny upominek, a spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.

3.Prezentacja multimedialna „Drugie życie śmieci” oraz projekcja bajki edukacyjnej pt. „Co nam daje las” odbyła się w CKiSz w Połańcu. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszone były dzieci z gminy Połaniec, Pacanów, Łubnice i Oleśnica w wieku 6lat. Przeprowadzona została także zabawa dydaktyczna pt. „Segregujmy odpady” oraz zabawa ruchowa „Recykling”.

4.Wycieczka do Elektrowni Połaniec dla dzieci z grup 6 letnich na warsztaty ekologiczne „Właściwości filtracji powietrza” poprowadzone przez pracowników elektrowni. Lekcja podsumowująca projekt, wdrażanie do dbałości o naturę poprzez poszanowanie środowiska. Zwrócenie uwagi na czystość powietrza i zapoznanie dzieci ze sposobami utylizacji śmieci, zaznaczeniem, że śmieci nie palimy, ponieważ powstają pyłki, które dostają się również do pomieszczeń i wówczas potrzebny jest system filtracji powietrza-oczyszczacz powietrza.

Projekt realizowany był na terenie Połańca:

-na Kopcu Kościuszki i w jego okolicy,

-w przedszkolu,

-w Elektrowni Połaniec,

-w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

 

3. Bliżej Siebie 3

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczy

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały działania

1.Zorganizowanie „Warsztatów Młodego Ekologa”, na których młodzież wspólnie z wolontariuszami, rodzicami i dziadkami zagospodarowała teren obok szkoły. Prace polegały na wyłożeniu z kamieni oczka wodnego, pokryciu go folią, wysypaniu kamieniem,  zamontowaniu pompy -małej fontanny, wykonaniu drewnianych ławek, wyrównaniu terenu, dekorowaniu placu elementami małej architektury i sadzeniu krzewów ozdobnych.

  1. Zorganizowanie dla społeczności lokalnej „Dnia Sportu”- w ramach którego odbyło się krótkie przedstawienie o tematyce sportowej, wspólne rozgrywki sportowych dla dzieci i dorosłych, oraz wspólne warsztaty zumby,
  2. Zorganizowanie „Warsztatów Młodego Ogrodnika”, na których dzieci wraz z wolontariuszami, rodzicami i dziadkami malowały, dekorowały drewniane donice, przygotowywały podłoże i sadziły kwiaty. Była to okazja do stworzenia małego ogrodu warzywno-zielarskiego dla przedszkolaków.
  3. Zorganizowanie Warsztatów Kulinarnych dla najmłodszych, na których dzieci wraz z wolontariuszami i rodzicami przygotowywały zdrowe posiłki.

Projekt realizowany był w budynku i otoczeniu Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy – wsi położonej w gminie Połaniec.

 

 

2019

1. DZIAŁAMY I ZDROWO SIĘ ODŻYWIAMY.
Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnikach „RUDNICZANKI” 

Celem projektu było kształtowanie zdrowego trybu życia u dzieci, młodzieży oraz osób starszych w środowisku wiejskim. W pierwszych dniach lipca zostały zrealizowane warsztaty kulinarne dla dzieci. Mali smakosze mieli okazję samodzielnie przyrządzić smaczne i zdrowe potrawy. Warsztaty te dały możliwość innego i pożytecznego spędzania czasu. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców. Uczestnicy po raz pierwszy mieli możliwość w tak nietypowym gronie zrobić coś wspaniałego i smacznego. Dodatkowym przeżyciem było spotkanie i gotowanie z panią dietetyk Panią Agnieszką Switek, która w bardzo interesujący sposób opowiadała o potrawach i umiała zachęcić do współpracy wszystkich uczestników. Na warsztatach kulinarnych dla uczestników dorosłych również nie brakowało ważnych informacji na temat zdrowego stylu życia i przyrządzania dobrych a zarazem zdrowych potraw. Wykorzystaliśmy takie produkty jak jarmuż, awokado, łosoś i wiele innych produktów z których powstały przepyszne koktajle i sałatki. Odbyły się dwa spotkania, które bardzo zintegrowały uczestników i dały możliwość wymiany przeróżnych przepisów na zdrowe posiłki. Podsumowaniem działań kulinarnych było zorganizowanie dla rodzin z naszej miejscowości pikniku rodzinnego. Na spotkanie to Panie z Koła Gospodyń samodzielnie przygotowały zdrowe potrawy, których przepisy poznały na warsztatach kulinarnych. Na pikniku wykorzystywaliśmy również sprzęt, który został zakupiony na fundusze z projektu. Mieszkańcy wsi, zaproszeni goście na czele z Panem Burmistrzem Miasta Połaniec miło i aktywnie spędzili lipcowe popołudnie. Kolejne działania to warsztaty i ćwiczenia w Panią Pauliną Blik fizjoterapeutką. Odbyło się 3 spotkania, na których chętne panie poznały zestaw ćwiczeń pomagających w problemach z odcinkiem kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego. Spotkania te miały charakter edukacyjny, ponieważ uczestniczki mogły dowiedzieć się o schorzeniach związany z pracą przy komputerze i ciągłym pochylaniu głowy. Podczas prelekcji poruszane były również tematy prawidłowego ułożenia podczas snu i doboru materaca. Były to zajęcia potrzebne, prowadzone przez osobę kompetentną mającą dużą wiedzę na temat chorób związanych z kręgosłupem. Ćwiczenia zaprezentowane przez Panią Pauliną kontynuowane w domu na pewno poprawią jakość życia uczestnikom. Kolejnym działaniem projektu, który miał na celu dbałość o zdrowie poprzez aktywność fizyczną był wyjazd na Baseny Mineralne w Solcu Zdroju. Grupa 18 osób w sierpniowe popołudnie pojechała do Solca, aby się zrelaksować, zintegrować oraz podreperować swoje zdrowie w basenie siarkowym. Działania zorganizowane przez nowo powstałe Koło Gospodyń dało wsi Rudniki nowe możliwości. Ludzie zaczęli się integrować i podczas przygotowań różnych przedsięwzięć spędzać ze sobą czas – co było naszym celem. Pozytywne opinie o naszych działaniach dają nam motywację do dalszej pracy na rzecz wsi.

 

2. Starość też radość
Grupa seniorów „Przyjaciele”

Klub Seniora Przyjaciele istnieje od 2007 roku i skupiał 34 członków. Mamy 60+ i szukamy plusów tego wieku! Rozmawiamy, podróżujemy, bawimy się, inspirujemy się wzajemnie, dzielimy się pasjami i odczuciami, nawiązujemy kontakty, szanujemy się i uważamy że starość to też radość. Czynimy życie swoje i innych lepszym, piękniejszym, ciekawszym. W kwiecie wieku jako seniorzy mamy czas na to aby spełniać swoje marzenia na które wcześniej nie było czasu i środków. Realizując projekt mogliśmy zwiedzić Warszawę i Wilanów, zorganizować ognisko integracyjne, prelekcję dr. Romana Dudy na temat pielęgnacji kosmetykami uzdrowiskowymi, oraz warsztaty żywieniowe. Realizując projekt mogliśmy rozpocząć nasze wędrówki „szlakiem królewskim” i w dn. 17 i 18 lipca odwiedziliśmy Warszawę. W pierwszym dniu spacerowaliśmy po ogrodach wilanowskich, zwiedziliśmy Łazienki Królewskie, Powązki Wojskowe i podziwialiśmy panoramę Warszawy z tarasu widokowego na XXX piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Drugiego dnia zwiedziliśmy Stadion Narodowy, Zamek Królewski, Stare i Nowe Miasto oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc i zrobiliśmy sporo pamiątkowych zdjęć. Pomimo zmęczenia oraz oszołomienia natłokiem wrażeń byliśmy zadowoleni. W dniu 31.08.2019r odbyło się ognisko integracyjne dla seniorów i lokalnej społeczności. Podczas ogniska można było zjeść pyszne pieczone ziemniaki i upiec kiełbaskę . W czasie biesiady świetnie bawiliśmy się przy akompaniamencie ludowej kapeli i wspólnym śpiewaniu piosenek. Nawet młodzi ludzie zaszczycili seniorów swoją obecnością, mieliśmy wspólne zainteresowania, wspólne tematy z życia wzięte. Znakomita atmosfera ogniska była doskonałą okazją do bliższego poznania się i pokazania że bez względu na różnicę wieku stanowimy zgraną społeczność. To doskonała okazja do tego, żeby zintegrować się i oderwać od codzienności. Jak widać, z pozoru zwyczajne ognisko może okazać się świetną zabawą a czas spędzony na takim spotkaniu integracyjnym będzie długo i mile wspominany przez uczestników. Zaprosiliśmy również do naszego Klubu doktora nauk farmaceutycznych Pana Romana Dudę, który wygłosił prelekcję na temat unikalnych właściwości leczniczych i pielęgnacyjnych wody siarczkowej pochodzącej ze źródeł znajdujących się w okolicach Buska-Zdroju. W ramach projektu gościliśmy w naszym Klubie Seniora specjalistkę w dziedzinie żywienia, panią mgr inż. Aleksandrę Porębską . Celem spotkania było zwrócenie uwagi na prawidłowe odżywianie, zdrowy styl życia oraz dietę dostosowaną dla naszego wieku z uwzględnieniem profilaktyki nowotworowej. Tylko wypracowane, zdrowe nawyki żywieniowe pozwolą cieszyć się zgrabną sylwetką oraz zdrowiem. Ważną sprawą jest też łączenie elementów zdrowego odżywiania z aktywnością fizyczną. Formą zajęć był interesujący wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją na temat zasad prawidłowego odżywiania. W ramach warsztatów odbyła się również część praktyczna, w trakcie której mogliśmy utrwalić teorię poprzez wykonanie prostych potraw i przekonać się na własnych kubkach smakowych, że zdrowe jedzenie może być też naprawdę smaczne! Na każdą z imprez zapraszaliśmy władze lokalne i sponsorów. W realizacji naszego projektu brali udział przede wszystkim seniorzy, ale nie zabrakło młodych ludzi i dzieci, którzy chętnie się z nami integrowali i świetnie bawili. Dzięki organizowanym wydarzeniom do naszego klubu przystąpiło 10 nowych osób, pozostali uczestnicy miło je wspominają i oczekują następnych dziękując za ciekawie spędzony czas.

 

3. Musical i My. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
realizator: Artystyczna Grupa Musicalowa

Zadanie polegało na stworzeniu nowej płaszczyzny dla rozwoju społecznego młodzieży z terenu gminy Połaniec opartej na kulturze i sztuce. Inspiracją do działania był stworzony w 1986 przez Andrew Lloyd Webbera oraz Charlesa Harta i Richarda Stilgoe musical „Upiór w operze”. To właśnie z tego spektaklu młodzież czerpała wzorce wspólnie z instruktorami i pracownikami CKiSz tworząc scenariusz, dekoracje, kostiumy, muzykę, choreografię. Zadanie składało się z kilku etapów, które były zależne od siebie i wzajemnie się uzupełniały. W pierwszym etapie realizacji projektu Członkowie Artystycznej Grupy Musicalowej założyli, a następnie prowadzili fan page Facebook, który stał się doskonałym źródłem informacji dla potencjalnych odbiorców i uczestników. Odbył się również casting do musicalu, który objął prezentacje wokalne i taneczne. Z uwagi na termin przesłuchań (okres wakacji), część wykonawców dołączyła do grupy w późniejszym terminie, po dodatkowych przesłuchaniach. W kolejnym etapie odbyło się około 30 spotkań tzw. roboczych podczas, których powstał scenariusz musicalu, opracowano projekty strojów, kostiumów, rekwizytów i dekoracji. Ogromnym wsparciem przy tworzeniu spektaklu okazały się kreatywne warsztaty musicalowe poprowadzone przez doświadczonych instruktorów wokalu i tańca. Podjęte działania miały charakter edukacyjny i wychowawczy, rozwinęły artystycznie członków grupy nieformalnej i wszystkich wykonawców. Ostatnim elementem projektu było szycie kostiumów, tworzenie scenografii, próby i przygotowania do premiery. Na wszystkich etapach młodzież aktywnie współdziałała z osobami dorosłymi. Łącznie w spektaklu wzięło udział 38 młodych artystów (wokalistów, tancerzy, aktorów). Próby do musicalu trwały ponad 2 miesiące. Efektem warsztatów, wielogodzinnych prób i przygotowań był ponad 2 godzinny spektakl. Musical został dwukrotnie wystawiony na deskach Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu przy pełnej sali. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 510 osób w różnym wieku. Projekt w ciekawy i aktywny sposób wypełnił czas wolny realizatorom, wykonawcom i szerokiemu gronu odbiorców (młodzieży, dorosłym, seniorom). Była to nowa, ciekawa oferta kulturalna. Projekt przyczynił się do rozbudzenia pasji i zainteresowań, korzystnie wpłynął na stworzenie nowych więzi interpersonalnych, pobudził wyobraźnię, kreatywne myślenie oraz umiejętności pracy zespołowej. Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na kompetencje społeczne jej uczestników, uświadomiła młodym ludziom własne miejsce w rzeczywistości społecznej oraz wskazała możliwości rozwoju własnego potencjału. Dodatkowo pobudziła do odpowiedzialności i wzmocniła potrzebę osiągania sukcesów i samodzielności. Stworzenie musicalu opartego na wartościowym dziele muzycznym sprawiło dużo satysfakcji wykonawcom, a publiczności i odbiorcom dostarczyło wrażeń estetycznych, muzycznych, artystycznych. Dodatkowo projekt stanowił formę kulturalnej promocji Połańca. Osiągniętym rezultatem zadania jest pozyskanie 38 osobowej grupy młodych, utalentowanych ludzi w wieku 16- 25 lat, świadomych możliwości własnego rozwoju, bogatszych o doświadczenie i wiedzę ; sprawnie poruszających się w świecie kultury i sztuki; potrafiących kreatywnie działać w środowisku lokalnym i współpracować z różnymi osobami, instytucjami, stowarzyszeniami i przedsiębiorcami zgodnie z zasadą uczenia się przez działanie. Wymiernym rezultatem projektu jest również zwiększenie liczby członków nieformalnej grupy młodzieży.

 

4. Uczmy się razem żyrafiej komunikacji!
Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej” w Połańcu

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i domowej, zmniejszenie skali agresji w relacjach między dziećmi w wieku 11-12 lat poprzez naukę komunikacji w duchu porozumienia bez przemocy M. Rosenberga (NVC), a także wyposażenie rodziców w umiejętności porozumiewania się ze swoimi dziećmi w/w wymienionym modelu. Na projekt składał się cykl działań skierowanych do dzieci 11-12 lat i ich rodziców, a także całej społeczności uczniowskiej, a mianowicie:
*Spotkanie promujące projekt i integrujące jego realizatorów.
*Warsztaty porozumienia bez przemocy w dwóch klasach piątych. Tematem była nauka komunikowania się w języku żyrafy tzn. bez przemocy.
*Warsztaty dla rodziców – program „Szkoła Rodziców i Wychowawców”, który miał na celu rozwijanie umiejętności wychowawczych.
*Warsztat komunikacji NVC dla rodziców, celem którego jest poznanie zasad i filozofii Porozumienia bez Przemocy.
* Cykl wydarzeń na terenie szkoły promujących metodę porozumiewania się w języku żyrafy:
– DZIEŃ SPOKOJU -dzień bez pytania, telefonów i dzwonka szkolnego;
– DZIEŃ PRZYJAŹNI – łańcuch przyjaźni-bicie rekordu na łańcuch rąk na korytarzu szkolnym, dobre słowo-sentencje na ścianach szkoły, plakaty dzieci o przyjaźni;
– DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI – przebrania klas i transparenty w duchu NVC, przesyłanie życzeń i słów życzliwości, konkurs dla klas V i świetlicy szkolnej na plakat dotyczący „żyrafiej komunikacji”;
– DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI – (we wniosku był to dzień troski) – przesyłanie sobie podziękowań;
– DZIEŃ RADOŚCI ( wspólne malowanie „radości” na folii, święto kolorów – kolorowy strój szkolny, dekoracje, korowód radości poprzez korytarze szkolne).
Dodatkowo podczas powyższych działań stworzyliśmy drzewo z papieru, które zostało umieszczone na tablicy na holu szkolnym. Do drzewa uczniowie, rodzice, nauczyciele mogli codziennie przypinać swoje przemyślenia na powyższe tematy, korzystając z przygotowanych papierowych listków, słoneczek, serduszek, kwiatuszków, dłoni ( w zależności od tematyki), a także życzenia, podziękowania itp. Był to element spinający cały projekt, angażujący dużą liczbę dzieci i młodzieży, powodujący, że każdy mógł się czuć bezpośrednim współtwórcą danego działania, integrujący społeczność szkolna i rozwijający więzi.
*Propagowanie porozumienia NVC poprzez rozpowszechnienie wśród rodziców i uczniów plakatów o tematyce związanej z projektem, poprzez ogłoszenia megafonowe podczas spotkania z rodzicami oraz skierowane do uczniów i nauczycieli.
*Wystawa książek o tematyce dot. projektu dla rodziców podczas spotkania z rodzicami.
*Podsumowanie projektu poprzez prezentację relacji z niego na spotkaniu Stowarzyszenia z udziałem zaproszonych gości.
– Osiągnięte efekty oprócz powyższych:
Warsztaty NVC – 12 godz. dla 40 uczniów, Warsztat NVC dla rodziców 4 godz. zajęć- 20 osób; Warsztaty „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców”- 14 os., 36 godzin zajęć. Cykl wydarzeń na terenie szkoły promujących metodę NVC- 860 uczniów szkoły.
– Zaangażowanie rodziców do współpracy w realizacji niektórych zamierzeń.
– Integracja uczniów podczas wydarzeń w szkole.
– Zmiany w postaci poprawy relacji pomiędzy uczniami w klasach piątych, zmniejszenie zjawiska agresji rówieśniczej i w stosunku do osób dorosłych, poprawa relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz nauczycielami i uczniami, postęp w umiejętnościach komunikowania się z dziećmi u rodziców, a także integracja społeczności szkolnej w duchu bez przemocy.

 

5. Bliżej siebie 2
Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczy, realizator: Grupa nieformalna Pozytywni

Cele:
1.Integracja i aktywizowanie społeczności lokalnej,
2. Zachęcanie do wymiany doświadczeń i nauki poprzez wspólne działanie (konstruowanie mebli z europalet, docinanie, skręcanie, szlifowanie i malowanie),
3. Tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, wspólnej rekreacji (stworzenie miejsca na ognisko, projektowanie i tworzenie małej architektury krajobrazu, wspólne biesiadowanie),
4. Tworzenie możliwości do samokształcenia i rozwoju osobistego zarówno dzieci jak i dorosłych- spotkanie z poezją.
 
Zrealizowane przedsięwzięcia:
1.Zorganizowanie „Warsztatów Młodego Budowlańca”, na których młodzież wspólnie z wolontariuszami, rodzicami i dziadkami przygotowała miejsce na ognisko. Prace polegały na wyrównaniu placu, osadzeniu betonowej palisady, wysypaniu placu kamieniem, wykonaniu drewnianych ławek, dekorowaniu placu elementami małej architektury i sadzeniu krzewów ozdobnych.
2. Zorganizowanie dla społeczności lokalnej „Dnia Pieczonego ziemniaka” – ogniska, połączonego z degustacją i wspólnymi zabawami na świeżym powietrzu, w miejscu stworzonym wspólnie, podczas „Warsztatów Młodego Budowlańca”.
3.Zorganizowanie „Warsztatów Młodego Majsterkowicza”, na których młodzież wspólnie z wolontariuszami, rodzicami i dziadkami przygotowała fotele z euro palet, na ścianie przyklejono 2 fototapety. Wszystko po to, aby stworzyć w szkole „kącik relaksu”, w którym uczniowie będą mogli zjeść drugie śniadanie, odpoczywać między lekcjami lub podczas oczekiwania na autobus szkolny. Rodzice, którzy oczekują na swoje dzieci będą mogli w komfortowych warunkach poczekać na nie. Często zabierają oni do szkoły młodsze dzieci, dla których „kącik” stanie się miejscem zabaw, czytelnią, w której miło spędzą czas czekając na starsze rodzeństwo.
4. Zorganizowanie w „kąciku relaksu” wieczorku poetyckiego z udziałem społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży połączonego z poczęstunkiem. Uczniowie zaprezentują wiersze swoich ulubionych poetów przy dźwiękach muzyki. Spotkanie to pozwoliło dzieciom rozwinąć ich talenty, zainteresowania, zachęci je do czytania. Starsi uczestnicy spotkania ( rodzice, dziadkowie) odpoczęli w miłej atmosferze i docenili talenty swoich pociech, co poprawiło relacje rodzinne.

 

6. Dla rzeki i lasu nie żałuję czasu,
Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu

W ramach realizacji projektu przeprowadziliśmy 4działania
1)Zajęcia terenowe „Podchody Kosynierskie” Wprowadziliśmy dzieci w świat wartości poprzez pryzmat historii z naturą. Dzieci zostały podzielone na 4zespoły,a każdy z nich miał odnaleźć kosynierskie atrybuty: czapkę, kosę, torbę, pas. Każda gr. podążała wyznaczonym szlakiem spotykając postaci bajkowe i leśne zwierzątka, które przygotowały ciekawe zad. do wyk. Dzieci wykazały się wiedzą przyrodniczą o lesie rozwiązując zagadki, układały puzzle, segregowały i konstruowały z materiału przyrodniczego, rozwiązywały zadania z elementem kodowania, uczestniczyły w ćw. i zabawach ruchowych w terenie. Poprawne rozwiązanie zadań stanowiło wskazówkę i warunek przejścia do następnego stanowiska. Wszystkiemu towarzyszyło słuchanie i śpiewanie piosenek ekologiczno- przyrodniczych. „Mali ekolodzy” posprzątali również napotkane na leśnym szlaku odpady. Celem „Podchodów Kosynierskich” było promowanie aktywności dzieci w konkurencjach i zabawach w terenie oraz poszerzanie wiedzy historycznej. Stworzenie okazji do bezpośredniego kontaktu z jesienną przyrodą dostarczyło dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń.
2) Przedszkolny plener rysunkowy „Jesień oczami przedszkolaków”. Podopieczni rysowali na sztalugach jesienne krajobrazy, które mogli zaobserwować wokół Kopca Kościuszki. Jesienną aurę stwarzała radosna atmosfera i możliwość rozmawiania z barwną Panią Jesienią. Uczestnicy otrzymali nagrody za swoje prace.
3) Warsztaty edukacyjne nad Rzeką Czarną „Poznajemy Rzekę Czarną”. Jak się okazało nasza placówka posiada olbrzymie zaplecze do realizacji wielu przedsięwzięć zwłaszcza w kontakcie z naturą. Podczas realizacji tego działania dzieci dowiedziały się o genezie Rzeki Czarnej, poznały właściwości nazwy rzeki, badały wygląd wody z rzeki przy pomocy zestawu badacza takiego jak: menzurka, mikroskop oraz lupa, porównywały wodę z rzeki do tej która jest w kranie. Ponadto naszym celem było kształtowanie postaw proekologicznych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą czy poszerzenie wiadomości na temat różnych form spędzania czasu wolnego nad rzeką.
Warsztaty przeprowadzili wyjątkowi wolontariusze: P. Artur Komorowski – Prezes Zarządu Sp. „PROPOL”, autor Przewodnika kajakowego po rzece Czarnej oraz rodzice- wędkarze P. Łukasz Szkolak i P. Łukasz Jazga.
4) Rodzinny Patrol Rzeki Czarnej Nasze przedszkolaki wraz z rodzinami w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczyły w akcji i oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę. Uczestnicy „uzbrojeni” w rękawice ochronne i worki na odpady przemierzały zarówno znajomy teren ale też i nowy. Wszyscy z wielkim zapałem porządkowali otoczenie i zakątki Połańca – jesteśmy bardzo dumni z naszych przedszkolaków i ich rodzin. Akcja odbyła się sprawnie, z wielką energią do działania! Jeśli świat będzie czysty– zdrowa będzie żywność, powietrze, woda. To wpajamy dzieciakom już od najmłodszych lat. Nasze przedszkole na co dzień starannie dba o segregację śmieci, czystość pomieszczeń, jak i samego otoczenia. Przestrzegają tej zasady tak dorośli jak i dzieci. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami. Dzięki prowadzonemu projektowi udało nam się zrealizować wszystkie zamierzone cele, otrzymaliśmy stroje krakowskie, które przysłużą się podczas promowania działalności Przedszkola, ponadto zakupiliśmy sukno oraz sztalugi, dzięki którym konkursy plastyczne oraz plenery malarskie staną się o wiele bardziej atrakcyjniejsze. Społeczność lokalna była zachwycona prowadzonymi działaniami i chętnie brała w nich udział.

 

2018

1. Na STU lecie wskocz do STREFY
STOWARZYSZENIE „DZIAŁAJ Z ENERGIĄ”

Celem projektu było zwiększenie zaangażowania młodzieży w działania w środowisku lokalnym oraz podniesienie kompetencji społecznych tej grupy wiekowej. Cel ten został osiągnięty.
Stowarzyszenie w działaniach wspierali partnerzy: Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Miasto i Gmina Połaniec, Połaniecki Klubu Miłośników Gier i Fantastyki. W projekcie wzięła udział młodzieży i wolontariusze, którzy mocno zaangażowali się w organizację poszczególnych działań, tworząc nieświadomie kreatywną grupę nieformalną. Udział młodzieży z terenu gminy Połaniec w działaniach 4 STREF: LOGICZNEGO MYŚLENIA, WYOBRAŹNI, GIER, STU lecia zintegrował grupę znajdując płaszczyznę do porozumienia, wymiany doświadczeń i opinii. Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na kompetencje społeczne jej uczestników. Projekt stał się formą poszukiwania nowych aktywności i oderwania młodych ludzi od świata wirtualnego. Propozycje niestandardowych form spędzenia czasu wolnego, nakierowanie na aspekt historyczny znalazły uznanie w oczach uczestników. Udział w rozgrywkach w Laser Strike, Escape Room, Plenerowym Salonie Gier, Poligonie Wrażeń-strzelnicy, warsztatach modelarskich i spotkaniach organizacyjnych MOJA STREFA rozwinął cechy społeczne związane z byciem w grupie, umiejętnością budowania zaufania, zdolnością do empatii, tolerancji, negocjowania i podejmowania decyzji. Projekt przyczynił się do zaspokojenia ważnych potrzeb rozwojowych: tworzenia więzi interpersonalnych, pobudzania wyobraźni, kreatywnego myślenia i akceptacji siebie.
Uczestnicy wzięli udział w 8 spotkaniach w obrębie 4 STREF. Dodatkowo odbyły się 2 spotkania org. MOJA STREFA z wolontariuszami i osobami chcącymi zaangażować się w projekt.
STREFY realizowane były przez 3 miesiące. Młodzież i dzieci chętnie brały udział w rozgrywkach w Laser Strike. Na ten czas plac muszli koncertowej w Połańcu zamienił się w pole bitwy. Strzelanki i opracowywanie strategii dostarczyło wielu wrażeń 33 uczestnikom. W kolejnym działaniu plac muszli zamienił się w Plenerowy Salon Gier z mnóstwem najróżniejszych konkurencji, gier i zabaw dla najmłodszych, w których wzięło udział ponad 100 osób w różnym wieku. Jednym z elementów spotkania było tworzenie gry planszowej. Wśród działań hobbistycznych były warsztaty modelarskie „Milczący bohaterowie wojny” i Poligon Wrażeń na strzelnicy sportowej w Staszowie. Podczas warsztatów powstały kopie statków, samolotów, a całemu procesowi budowania towarzyszyły historie militarne opowiadane przez instruktora. Koordynacja wzrokowa, refleks i celne oko ćwiczyło 36 uczestników strzelnicy. Dla większości z nich to był pierwszy kontakt z bronią i z tego rodzaju adrenaliną. Równie ekscytującym doświadczeniem była STREFA LOGICZNEGO MYŚLENIA z Escape Room tj. specjalnie przygotowanym pokojem z szeregiem zagadek, łamigłówek i najróżniejszych historycznych zadań. Uczestnicy podzieleni na grupy byli zamykani w pomieszczeniu, a o wyjściu decydowała wiedza i umiejętność współpracy. Działaniem zamykającym projekt było spotkanie w STREFIE STU lecia z pieczeniem kiełbasek, opowieściami przy ognisku i śpiewaniem żołnierskich piosenek. Określenie „społeczna trampolina” trafnie podsumowuje zrealizowane działania, bowiem projekt utorował drogę do rozwiązania ważnego problemu-niskiej aktywności społecznej młodzieży i znikomej integracji między pokoleniowej. Ważnym aspektem była edukacja historyczna w zakresie niepodległości. Rozwój tej grupy społecznej daje szansę na mocniejsze zaangażowanie się młodzieży w sprawy regionu, realizację samodzielnych projektów i współpracę z każdym.

 

2. Tursko przyjazne dzieciom i mieszkańcom
OSP Tursko Małe, realizator grupa nieformalna: Koło Gospodyń Wiejskich Tursko Małe Kolonia

Celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców oraz aktywizacji społeczności lokalnej zmierzającej do poprawy warunków życia i budowania systemów wartości opartych o poczucie identyfikacji z mieszkańcami, kultywowanie starych obrzędów będących naszym dziedzictwem. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej spowoduje aktywizację różnych środowisk, zintegruje mieszkańców i zachęci ich do działania. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Turska Małego Kolonii lepiej się poznali a teren Turska stał się miejscem spotkań, wspólnej pracy i dzięki temu również miejscem, gdzie mieszkańcy przyjemnie odpoczywali. Projekt zintegrował mieszkańców poprzez wspólną pracę i zabawę. W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1) lipiec 2018 r. – warsztaty tradycyjnego wicia wieńca dożynkowego dla dzieci i młodzieży – zbieranie zbóż i ziół na wieniec, segregowanie, suszenie, kilkudniowe pokazy wicia wieńca zgodnie z tradycją i regulaminem konkursowym.
2) 19 sierpień 2018 r. – dożynki gminne organizowane przez wieś jako gospodarza wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Połańcu oraz Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Jest to święto ludowe połączone z obrzędami dziękczynienia za ukończenie żniw i prac polowych a wieniec dożynkowy nazywany bywał plonem, ponieważ symbolizuje wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Dożynki rozpoczęła uroczysta msza święta, następnie pokazy artystyczne obrzędów dożynkowych w wykonaniu zespołów dzieci i młodzieży z Centrum Kultury i Sztuki. Konkurs na najpiękniejszy wieniec ma wyłonić zwycięzcę na konkurs powiatowy. Na dożynki Koło Gospodyń Wiejskich wraz z innymi paniami przygotowało poczęstunek dla wszystkich gości z potrawami lokalnymi. Biesiada i zabawa przy akompaniamencie zespołu ludowego trwała do rana.
3) 1 wrzesień 2018 r. – piknik rodzinny „Zakończenie wakacji” – gry i konkursy dla dzieci i młodzieży zorganizowane wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki, konkurs z nagrodami. Wspólna zabawa zintegrowała dzieci, młodzież i rodziców.
4) wrzesień 2018 r. – „Pieczenie ziemniaka” – śpiewanie wspólnie z zespołami i kapelą z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, wesołe konkurencje, pieczenie ziemniaka, kiełbaski i zabawa taneczna.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu była społeczność miejscowości Tursko Małe i Tursko Małe Kolonia – ok. 300 osób, całe rodziny tj. dzieci najmłodsze, dzieci starsze, młodzież, dorośli i starsi – gdyż projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców, którzy zaangażują się w realizację projektu bądź będą korzystać z jego działań.
Pośrednimi odbiorcami byli zaproszeni goście i znajomi ok 100 osób, którzy wzięli udział w dożynkach i pieczeniu ziemniaka.
Odbiorcami w dłuższej perspektywie była większa liczba mieszkańców miejscowości Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia oraz mieszkańcy całej gminy Połaniec.
Korzyści z realizacji projektu :
1.Zostaną zaciśnięte więzi pomiędzy mieszkańcami.
2. Mieszkańcy bardziej będą się utożsamiać z miejscowością.
3. Dzieci, młodzież i dorośli będą kultywować tradycję wicia wieńca dożynkowego.
4. Mieszkańcy mogą wypromować swoje otocznie jako atrakcję wypoczynkową.
5. Dzięki przygotowaniu projektu wybrani mieszkańcy zdobędą nowe umiejętności przy przygotowywaniu wnioski o dofinansowanie i będą mogli w ten sposób poszukiwać dofinansowań w innych konkursach grantowych a dzięki zdobytym dofinansowaniom odbędą się kolejne działania dla mieszkańców Turska Małego i Turska Małego Kolonii.
6. Mieszkańcy będą mieli okazję do lepszego poznania się poprzez pracę i zabawę.

 

3. FIT BABECZKI – CHCEMY ŻYĆ ZDROWO I CZUĆ SIĘ WARTOŚCIOWO,
grupa nieformalna:
FIT BABECZKI – CHCEMY ŻYĆ ZDROWO I CZUĆ SIĘ WARTOŚCIOWO

Celem naszego projektu było jak sama nazwa mówi „Poczuć się zdrowo i czuć się wartościowo”.
W ciągu 3 miesięcy odbyło się 26 godzin fitnessu ( w każdy poniedziałek oraz czwartek). Dzięki ćwiczeniom zyskałyśmy wymarzoną figurę, a także ujędrniłyśmy ciało, dbając także o nasze zdrowie oraz sprawność fizyczną i psychiczną. Raz w miesiącu realizowane były warsztaty żywieniowe o tematyce : 10 kroków do szczupłej sylwetki, dlaczego mało jem i nie chudnę, dietoterapia – jak jedzenie wpływa na nasz organizm, dlaczego warzywa są podstawą piramidy żywieniowej, żywność przeciwzapalna. Podczas warsztatów Pani dietetyk nauczyła nas przygotowywać koktajle, sałatki oraz pasty, nabyłyśmy także wiedzę teoretyczną na temat tego co powinnyśmy jeść, a czego unikać. W Listopadzie Panie biorące udział w projekcie zostały zaproszone przez Panią kosmetolog na dermo konsultacje oraz zabieg pielęgnacyjny twarzy, tak aby pozbyć się toksyn, nauczyć się jak dbać o naszą cerę, a przede wszystkim móc się zrelaksować. Na koniec projektu wszystkie zasmakowałyśmy dosłownie „fit babeczki”.
Osobiście uważamy, że projekt przyniósł efekty wspólnej integracji mieszkańców, wdrożenia zdrowych nawyków, a także nauki podstaw pielęgnacji.

 

4. Bliżej siebie
Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczy, realizator grupa nieformalna: Pozytywni

Celami projektu były: integracja społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji i obyczajów świąt bożonarodzeniowych, aktywizowanie społeczności lokalnej, zachęcanie do wymiany doświadczeń, tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji- rajd rowerowy, przedstawienia, wystawy, tworzenie możliwości do samokształcenia i rozwoju osobistego zarówno dzieci jak i dorosłych.
Dzięki naszemu projektowi ” Bliżej siebie” rozwijaliśmy współpracę na linii szkoła – dom rodzinny – dziecko w celu wspólnego wychowania, kształcenia dzieci i młodzieży na wrażliwych, kulturalnych, dobrze wykształconych i wychowanych młodych obywateli, dobrych patriotów. Staraliśmy się, aby nasi uczniowie byli otwarci, tolerancyjni, służyli pomocą innym, w tym osobom starszym, potrzebującym pomocy i wsparcia. Dbaliśmy o to, aby doświadczenia i mądrość starszych osób, dorosłych służyły jako drogowskazy dla młodszego pokolenia w dostrzeganiu wartości polskich tradycji i obyczajów. Zaproponowane działania posłużyły społeczności jako alternatywa spędzania wolnego czasu poprzez aktywność sportowo-kulturalną.
Przeprowadzone działania:
1. „Wspólnie dla edukacji” – zorganizowaliśmy przedstawienie z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej z udziałem społeczności lokalnej, nauczycieli-emerytów, absolwentów, uczniów i nauczycieli, przygotowaliśmy spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej, którzy przybliżyli historię szkoły, okolicy, opowiedzieli o czasach, kiedy sami byli jej uczniami. Zaprezentowaliśmy wystawę zdjęć pt. „Nasza szkoła dawniej i dziś”; zorganizowaliśmy rajd rowerowy nauczycieli, rodziców i dzieci.
2. Przygotowaliśmy obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach których odbyło się przedstawienie w Szkolnym Muzeum Regionalnym z udziałem społeczności lokalnej, władz samorządowych, służb mundurowych- ochotniczej straży pożarnej; opracowaliśmy i opublikowaliśmy śpiewniki patriotyczne, zorganizowaliśmy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych połączone z poczęstunkiem. Zasadziliśmy „drzewko niepodległościowe” i zakopaliśmy „niepodległościową kapsułę pamięci” zawierającą wspólny list uczniów i mieszkańców z przesłaniem dla przyszłego pokolenia ( w języku angielskim i polskim) oraz fotografie przedstawiające naszą miejscowość.
3. Przygotowaliśmy wieczerzę wigilijną z udziałem młodzieży, mieszkańców, przedstawicieli władz samorządowych, emerytów, podczas której uczniowie i rodzice zaprezentowali jasełka, wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy dekoracje oraz kostiumy. Zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne z udziałem mieszkańców ( m.in. seniorów) – wspólne przygotowywaliśmy i degustowaliśmy potrawy wigilijne ( pierogi, pierniczki), zredagowaliśmy gazetkę opisującą zwyczaje i obrzędy świąteczne w języku polskim i angielskim.
Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności:
Realizacja projektu pozwoliła na integrację społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji i obyczajów świąt bożonarodzeniowych, aktywizowanie społeczności lokalnej, zachęciła do wymiany doświadczeń, uatrakcyjniła możliwość spędzania wolnego czasu, rekreacji – rajd rowerowy, przedstawienia, wystawy. Stworzyła możliwości do samokształcenia i rozwoju osobistego, lepszego poznania się, rozwijania talentów kulinarnych i wokalnych.

 

5. Jem zdrowo i kolorowo.
Grupa nieformalna: Aktywne przedszkolaki

Celem była poprawa standardów wyżywienia. Działanie „Jem zdrowo i kolorowo” było skierowane bezpośrednio do dzieci i ich rodziców. Realizowany był w placówkach przedszkolnych, ponieważ swoim zasięgiem obejmował w tych miejscach bardzo dużą grupę odbiorców. Projekt miał charakter wielowymiarowy a realizowane cele krótko i długoterminowe. Cele, które udało się zrealizować to: aktywizacja dzieci do współtworzenia zdrowych posiłków; integracja dzieci z rówieśnikami podczas zajęć i wzmocnienie relacji społecznych; nauka zasad zdrowego żywienia i poprawa zachowań żywieniowych- zapoznanie się z produktami spożywczymi, poznanie nowych smaków; wzrost świadomości prozdrowotnej rodziców- postrzeganie żywienia w kategoriach potrzeb organizmu, a nie zaspakajania zachcianek; niwelowanie rozwoju chorób dieto-zależnych (nadwaga, otyłość, cukrzyca typu II, nietolerancje, alergie, miażdżyca i nadciśnienie, zły stan uzębienia i podatność na złamania kości oraz infekcje sezonowe)-większość z nich ujawnia się w wieku starszym, ale swoje podłoże ma w wyrobionych w dzieciństwie złych nawykach żywieniowych; niwelowanie nieodpowiednich wyborów żywieniowych wśród dzieci w wieku szkolnym; zapoczątkowanie „tradycji” zajęć kulinarnych z dietetykiem w przedszkolach, jako element profilaktyki zdrowotnej. Poprzez realizację projektu chcemy nauczyć dzieci alternatywnych zdrowych wyborów. Chcemy, aby były świadome potrzeb organizmu i wiedziały jak je mądrze zaspokajać. Poprzez budowanie i wspieranie zdrowych nawyków u dzieci można wpłynąć na stan zdrowia społeczeństwa w przyszłości.
W projekcie zostały przeprowadzone następujące działania:1.Działania marketingowe, rekrutacja odbiorców: plakaty rozwieszane w placówkach przedszkolnych, i na terenie miasta; ulotki z informacją o warsztatach dla dzieci i szkoleniach dla rodziców; przekaz słowny- zebranie dyrekcji z rodzicami; utworzenie strony funpage na facebooku; informacje na stronie internetowej przedszkoli. 2.Warsztaty dla dzieci-18 warsztatów dla 9 grup przedszkolnych(206 dzieci). W każdej grupie zostały przeprowadzone 2 tematy, których Tematyka była priorytetowo związana z warzywami i owocami, jako podstawy piramidy żywienia oraz cukru, który znajduje się na jej szczycie, jako produkt o najwyższym stopniu szkodliwości. Przeprowadzone zostały następujące tematy: „Owoce i warzywa, każdy maluch je spożywa”, „Słodkie, ale bez cukru”. 3. Szkolenia dla rodziców: „Co zamiast cukru- dlaczego cukier szkodzi”, „Budujemy odporność dziecka”, „By niejadek zjadł obiadek”. Szkolenia miały formę wykładowo-warsztatową. Zakończeniem projektu był „Mikołajkowy konkurs wiedzy o zdrowym żywieniu” dla rodziców z dziećmi. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody, między innymi fartuszki, kubki, książki kucharskie dla dzieci, kolorowanki i wiele innych drobnych upominków .
Realizacja projektu na pewno przyniosła wiele korzyści dla społeczeństwa. Wśród nich należy wymienić aktywizację dzieci i rodziców, integracja rodziców z przedszkolem w działaniach dla zdrowia dzieci, zmiana świadomości na temat odżywiania, zarówno wśród podopiecznych, jak też ich rodziców. „Zdrowie jest na talerzu”- pokarm może wzmacniać, albo osłabiać organizm. Dlatego dobrze jest świadomie i mądrze się odżywiać. Dlatego niezwykle ważne jest to. że placówka nie zakończyła działań po zakończonym projekcie. Sfinansowanie warsztatów kulinarnych i zajęć z dietetykiem wpłynie stabilizująco i przyspieszy efekty działania. Najważniejszą korzyścią będzie zmniejszenie zachorowalności wśród dzieci, wzmocnienie ich organizmów teraz i lepsze zdrowie w przyszłości.

 

2017

1. GRAJ (MY) Z ENERGIĄ
STOWARZYSZENIE „DZIAŁAJ Z ENERGIĄ”

Podstawowym celem projektu było zwiększenie zaangażowania młodzieży w działania w środowisku lokalnym oraz podniesienie kompetencji społecznych tej grupy wiekowej. Cel ten został osiągnięty. Dzięki wsparciu lokalnych liderów z Połanieckiego Klubu Miłośników Gier i Fantastyki w projekcie wzięła udział młodzieży i wolontariusze, którzy mocno angażowali się w organizację poszczególnych działań, tworząc nieświadomie kreatywną grupę nieformalną. Udział młodzieży z terenu gminy Połaniec w organizacji Turnieju Gier Integracyjnych „Team building”, Gry Terenowej z ogniskiem, Poligonu Wrażeń – rozgrywek paintballowych i rozgrywek w Laser Strike zintegrował grupę znajdując płaszczyznę do porozumienia, wymiany doświadczeń i opinii. Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na kompetencje społeczne jej uczestników wskazując możliwości własnego rozwoju dla dobra innych. Projekt stał się formą poszukiwania nowych aktywności w środowisku lokalnym, a co za tym oderwania młodych ludzi od świata wirtualnego. Propozycje niestandardowych form spędzenia czasu wolnego znalazły uznanie w oczach uczestników wszystkich gier strategicznych. Realizacja Turnieju Gier Integracyjnych „Team building”, Gry Terenowej z ogniskiem, Poligonu Wrażeń – rozgrywek paintballowych rozwinęła w uczestnikach cechy społeczne związane z byciem w grupie, umiejętnością budowania zaufania, zdolnością do empatii, tolerancji, negocjowania i podejmowania decyzji. Projekt miał na celu zaspokojenie ważnych potrzeb rozwojowych; w tym potrzebę tworzenia więzi interpersonalnych, pobudzania wyobraźni, kreatywnego myślenia, a co ważne akceptacji siebie.

 

2. Mały i większy czyli razem kreatywnie. Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej”

„Mały i większy…” to cykl kreatywnych działań dla dzieci 7-10 lat oraz młodzieży gimnazjalnej. Działania odbywały się w świetlicy szkoły podstawowej w Połańcu. Prowadzone były w oparciu o trójki: dwoje dzieci + nastolatek (w sumie 30 uczestników). W rzeczywistości trójki mieszały się w zależności od obecności dzieci na zajęciach. Młodzież wspierała kreatywność dzieci, pomagała w rozwiązywaniu kłopotów, wzmacniała poczucie wartości u dzieci. Nastolatki przeszły wcześniej szkolenie, którego celem było ukształtowanie takiej postawy, aby nie robiły niczego za dzieci i rozbudzały w nich kreatywność. Bloki tematyczne zostały poprzedzone zajęciami integracyjnymi poprowadzonymi metodami pedagogiki zabawy przez wszystkich realizatorów projektu oraz wycieczką do Chrust, które nazwaliśmy „kreatywną krainą” (wszystko, co tam robiliśmy wpłynęło na rozwój wyobraźni i kreatywności). Odbyła się ona w sobotę 30.09.2017 r. i była mocnym rozpoczęciem wspólnych dokonań.
Główna część działań podzielona została na cztery bloki tematyczne. W każdym odbyły się po trzy dwugodzinne zajęcia:
1. planszomania i temu podobne: dixitomania zabawa kartami kreatywnymi z wykorzystaniem gry „Dixit” oraz kart kreatywnych Kimishibai; klockomania czyli budowle z różnych klocków zakupionych za fundusze z projektu oraz będących na wyposażeniu świetlicy; megaplanszomania czyli tworzenie wspólnej podłogowej gry planszowej wg pomysłu dzieci;
2. doświadczenia na serio i na żarty: woda niejedno ma imię…szklanka pusta czy pełna – doświadczenia z wodą; co nas otacza – czyli sztuczki z powietrzem; badamy tajemnice światła – zabawy ze światłem;
3. teatralne igraszki: co to jest teatr, jak zachować się w teatrze, zabawa w teatr; teatr cieni – stworzenie figurek do teatrzyku: „Kaczka dziwaczka” oraz „Cztery słonie” i wystawienie tych wierszy w przygotowanym teatrzyku; teatr kukiełkowy – stworzenie kukiełek z łyżek drewnianych, szmatek, bibuły itp. do przedstawień „Kopciuszek” i „Czerwony Kapturek” oraz wystawienie tych przedstawień dla siebie nawzajem;
4 .DIY – (czyli zrobione samodzielnie) dla małego i dużego; założeniem było, że robimy coś z „niczego”, a więc: ptasie zoo z rolek po papierze toaletowym; ożywiamy kamienie polne metodą decoupage; papierowe gwiazdy z torebek śniadaniowych i papieru.
Na wszystkich zajęciach uczestnicy otrzymali poczęstunek. Na zakończenie odbył się wieczór kreatywny – impreza, na której dzieci zaprezentowały wyniki wspólnej pracy swoim rodzicom. Wszyscy kreatywnie się bawiliśmy, przedstawiając próbki wcześniejszych zajęć. Na koniec uczestnicy otrzymali słodycze i pamiątkowe medale (nie było ich we wniosku) oraz wszyscy posilili się smaczną pizzą.

 

2016

1. Historia łączy pokolenia
Stowarzyszenie „Jędrusie”

Projekt miał na celu poszerzenie świadomości historycznej i wzmocnienie postaw patriotycznych środowisk lokalnych, jak również aktywizacja społeczności lokalnej w szczególności dzieci i młodzieży. Kluczowym działaniem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym naciskiem na aktywizację dzieci i młodzieży poprzez sport i historię regionalną. Społeczność ta jest z obszaru wiejskiego. Z dużym powodzeniem przeprowadzono następujące działania: zorganizowanie turnieju sportowego o puchar dowódcy i założyciela oddziału partyzanckiego w szkołach podstawowych, konkurs plastyczny w szkołach o tematyce partyzanckiej, konkurs literacki związany z działalnością oddziału partyzanckiego „Jędrusie”. Podsumowanie projektu odbyło się w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu podczas którego zostały rozstrzygnięte konkursy i wręczone nagrody. Podczas podsumowania przedstawiony był spektakl patriotyczny nawiązujący do odzyskania niepodległości przez Polskę, oraz wspólne śpiewanie piosenek partyzanckich.

 

2015

1. „Dołącz do GRY!”
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i grupa nieformalna Połaniecki Klub Miłośników Gier i Fantastyki, osoba do kontaktu: Iwona Zielińska koordynator 606-241-146
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-10-15

Głównym celem projektu jest stworzenie cyklu ciekawych inicjatyw kulturalnych dotyczących gier bez prądu i fantastyki.
Będą organizowane: gry terenowe, rozgrywki w Laser Strike, warsztaty plastyczne „Maski”, zostanie nakręcony fabularny film krótkometrażowy o tematyce fantastycznej z udziałem uczestników. Finałowym wydarzeniem będzie konwent II Inwazja Grania w Połańcu, który składał się będzie z games roomu z ponad setką różnych gier planszowych, strefą gier dla dzieci, turniejów gier planszowych i karcianych, sesji RPG oraz wielu innych atrakcji.
Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Połańca – dzieci w wieku szkolnym, młodzież i osoby dorosłe.
Warsztaty będą prowadzone w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, a działania plenerowe na terenie miasta i gminy Połaniec.

 

2. „Wolontariackie wariacje kulturalne”
Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodziezy i rodzin „Bliżej”, osoba do kontaktu: Małgorzata Sokołowska, 509-182-935
projekt realizowany od 2015-09-07 do 2015-12-10

Głównym celem projektu jest integracja grupy wolontariuszy i nauka nowych umiejętności, przydatnych zarówno w pracy wolontariackiej jak i w życiu oraz zrealizowanie działań o charakterze kulturalnym.
Dla wolontariuszy zorganizowane będą warsztaty i działania integrujące grupę, wspólne ognisko, wycieczka do teatru, warsztaty kreatywności z żonglowaniem, warsztaty teatralne, nauka tańców integracyjnych. Następnie wolontariusze przygotują spektakl teatralny dla dzieci, który będzie wystawiony w różnych placówkach oświatowych i w Szpitalu w Staszowie oraz przygotują zajęcia animacyjne tańców integracyjnych w gimnazjum i wyemitują audycje (w tym muzyczne) na rzecz młodzieży gimnazjalnej.
Działania będą realizowane na terenie miasta i gminy Połaniec w różnych miejscach: gimnazjum, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, w przedszkolach, szkole podstawowej.
Odbiorcami będą wolontariusze oraz dzieci i młodzież.

 

2014

1. Rodzina w kręgu marzeń
Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin BLIŻEJ

W swoim projekcie postawili na rodzinę. I na to, co w niej najważniejsze – więzi i tradycję. Są grupą kobiet wyjątkowych, które każdą wolną chwilę poświęcają na rzecz swojego miasta i jego mieszkańców. Różnorodne działania, jakie podjęły jako Stowarzyszenie „Bliżej” w ostatnim czasie zainteresowały dziesiątki dzieci, młodzież i dorosłych. Zorganizowały wieczór bajek, rodzinny piknik patriotyczny w szkółce jeździeckiej oraz sesję starych gier stolikowych pod hasłem „Cztery kąty i piec piąty”. W niedzielę, 7 grudnia, w Kościele w Połańcu odbył się spektakl, nad którym od tygodni pracowały z młodzieżą.

 

2013

1. Połaniec dla rodziny
Realizator projektu: Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej”
Partnerzy projektu: Gmina Połaniec.
Osoba kontaktowa: Małgorzata Sokołowska, Telefon: 509 182 935

Celem głównym projektu było budowanie i rozwijanie więzi i dobrych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Za dobro wspólne w projekcie przyjęto zdrowe więzi w rodzinie, które są gwarancją zdrowego życia mieszkańców.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
– Papierowe bzdurki, warsztaty dla babci, mamy i córki,
– Latawcowa Kraina warsztaty robienia latawców dla dziadka, taty i syna,
– Rowerowy Rajd wokół Połańca,
– Nie bój się koni, popołudnie w szkółce jeździeckiej,
– Pokaż co masz w szafie, spotkaj się z nami i wymień się ciuszkami,
– Konferencja pt.: ” Zdrowe więzi, zdrowa rodzina”,
– Zajęcia w obserwatorium astronomicznym.
Działania przygotowane były z myślą o rodzinach aby wspólnie mogły spędzać ze sobą czas i umacniać więzi.
Mieszkańcy Połańca dostrzegli nieznane dotąd możliwości tkwiące w mieście. Wzrosła świadomość na temat więzi w rodzinie oraz potrzeba spędzania ze sobą wolnego czasu.Cała społeczność lokalna zintegrowała się wokół celu projektu, a dodatkowo rozwijała i odnajdowała nowe pasje.

 

 

 

 

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <
https://occmakeup.com/ http://slot-gacor.next.pwc.com/ https://link-slot-gacor.topacademy.wagor.tc.edu.tw/ Megasloto https://link-slot-gacor88.nebuta.its-mo.com/ https://restorecal.org/ http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/