„Warsztaty edukacyjne – metody wczesnego wykrywania raka piersi”.

Klub Amazonek z Połańca dzięki dofinansowaniu w tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie realizuje projekt w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Warsztaty edukacyjne – metody wczesnego wykrywania raka piersi”.

 

Projekt ma zachęcić do samobadania czy korzystania z badań profilaktycznych. Głównym celem projektu ma być dotarcie do kobiet i przekonanie do badań profilaktycznych. Pokaz badania na fantomie, bezpośrednie rozmowy z osobami już wyleczonymi może uchronić nie jedną kobietę. W ramach projektu rozpropagowane zostaną ulotki informujące o potrzebie samokontroli. Odbiorcami mają być różne grupy wiekowe – od dziewcząt szkół
ponadpodstawowych, kobiety pracujące, po seniorów. 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania organizowane przez Amazonki z Połańca.

 

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <