START MANIA DZIAŁANIA 2019

MANIA DZIAŁANIA 2019

W 2019 roku Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa na terenie powiatu staszowskiego będzie organizatorem Programu Grantowego „Mania Działania – edycja 2019” w trzech gminach: Łubnice, Połaniec i Rytwiany, z których pochodzą środki finansowe na realizację Programu. Wnioski należy składać od 6 maja do 22 maja 2019 roku.

Mania Działania to program, który pozwala nieformalnym grupom młodzieżowym zaangażować się w lokalne działania realizując własne pomysły! Zaangażowane gminy przekazują lokalnej organizacji pozarządowej grant, a ta umożliwia nieformalnym grupom młodzieży realizację własnych projektów o wartości 1 000 zł.

 

CEL PROGRAMU:

Celem programu jest przede wszystkim aktywizacja młodzieży poprzez umożliwienie im samodzielnej realizacji swoich pomysłów na projekty społeczne. Mania Działania w każdej gminie uruchamia także potencjał lokalnych instytucji i osób na rzecz młodzieży, buduje relacje i ożywia środowisko lokalne.

 

JAK TO DZIAŁA?
Program w danej gminie rozpoczyna się od ogłoszenia konkursu. Projekty są zgłaszane przez młodzież w formie pisemnej i filmowej. W ramach programu 4-osobowe grupy młodzieży wybrane przez komisję konkursową otrzymują granty w wysokości max. 1.000,00 zł każda na samodzielną realizację własnych lokalnych projektów społecznych.

Młodzież samodzielnie opracowuje projekt, realizuje go i rozlicza, dbając jednocześnie o jego dobrą promocję w środowisku lokalnym. Realizacji projektów przez młodzież towarzyszy intensywny proces edukacyjny z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej a także planowania, zarządzania, współpracy w grupie oraz budowania relacji ze środowiskiem lokalnym.

Każda grupa uczestniczy w szkoleniach oraz współpracuje z Coachem – opiekunem grupy, który dba o to, by grupa zrealizowała postawione w Programie cele edukacyjne. Fundamentem Programu jest zasada „uczenie się przez działanie” oraz zasada edukacji rówieśniczej (uczymy się wspólnie pracując, każdy od każdego).

 

Regulamin, wniosek oraz wszystkie potrzebne informacje Programu Grantowego „Mania Działania – edycja 2019” znajdują się poniżej:

Koordynator Programu:
Natalia Kos nr tel.: 782679260 mail: natalia.kos@fundacjafarma.pl

Coach w gminie Łubnice:
Aleksandra Stachniak nr tel.: 502512590

Coach w gminie Połaniec:
Justyna Michalska nr. tel. 693250910

Coach w gminie Rytwiany:
Agnieszka Opałacz nr tel.: 506366758

 

WNIOSEK

REGULAMIN

 

 

 

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <