Podsumowanie projektu „Akademia NGO w powiecie staszowskim”

„Akademia NGO w powiecie staszowskim” to projekt zrealizowany przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju FARMa w ramach projektu ”Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Było to przedsięwzięcie oferujące warsztaty, skierowane do osób aktywnie działających w: OSP, KGW i innych organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu staszowskiego. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2022 r., a zakończono w lutym 2023 r. Projekt miał na celu podniesienie zaangażowania społecznego i obywatelskiego w powiecie staszowskim dzięki kompleksowemu wsparciu mającemu na celu wzmocnienie  potencjał uczestników warsztatów poprzez wzmacnianie roli lokalnych liderów i ich kompetencji na warsztatach, a następnie ich działania mające zaangażować społeczności lokalne w życie publiczne.

Dzięki uczestnictwie w zaplanowanych warsztatach organizacje biorące w nich udział zyskały narzędzia i możliwość podniesienia umiejętności z pozyskiwania funduszy, promowania swoich działań, ze skutecznej komunikacji oraz diagnozowania swoich organizacji- przede wszystkim jakie są ich potrzeby i problemy. Warsztaty odbywały się w miejscowościach, z których pochodziły organizacje pozarządowe biorące w nich udział. Poczęstunek na warsztatach zapewniały lokalne KGW.

Dzięki dofinansowaniu z projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” w ramach konkursu „Mikrodotacje ŚOWES na lokalne inicjatywy społeczne- edycja 2022”, Fundacja Aktywizacji i Rozwoju przeprowadziła cykl warsztatów dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu staszowskiego. Odbyło się:

  • 4 warsztaty z diagnozy potrzeb i problemów organizacji pozarządowych zgłoszonych do projektu,
  • 4 warsztaty z pozyskiwania funduszy dla NGO
  • 1 warsztat z komunikacji i zaangażowania nieaktywnych w swoje działania
  • 1 warsztat z promocji 

Warsztaty były nową ofertą dla organizacji pozarządowych w powiecie staszowski, dzięki nim przedstawiciele organizacji rozwinęli kompetencje miękkie, nabyli umiejętności z promowania swoich działań, tworzenia artykułów i plakatów oraz poznali sposoby na zaangażowanie nieaktywnych w swoje działania. W warsztatach udział wzięło 225 osób.

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <
https://occmakeup.com/ http://slot-gacor.next.pwc.com/ https://link-slot-gacor.topacademy.wagor.tc.edu.tw/ Megasloto https://link-slot-gacor88.nebuta.its-mo.com/ https://restorecal.org/ http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/