Co robimy - Działaj Lokalnie

DzL_szyld

Działaj Lokalnie to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Dołączyliśmy do sieci w 2013r. i realizujemy Program na terenie gmin powiatu staszowskiego: Staszów, Połaniec, Rytwiany, Osiek, Bogoria, Oleśnica, Szydłów, Łubnice. 

 

 

 

 

 

 

O Programie „Działaj Lokalnie”:

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.  Program „Działaj Lokalnie” wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie z Programu „Działaj Lokalnie” mogą otrzymać projekty, które:

  • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
  • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
  • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

 

 

herb_powiatu_staszowskiego

 

Na terenie powiatu staszowskiego Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Powiatu Staszowskiego.

 

 

 

Krótkie opisy projektów dofinansowanych w roku 2013:

Tytuł projektu: „Połaniec dla rodziny”, Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej”, Miejsce działań: Połaniec

Projekt polega na organizacji cylku imprez plenerowych i zajęć warsztatowych dla dziadków, rodziców i dzieci, przygotowania występów teatralnych i konkursu prorodzinnego dla trzech grup wiekowych. Urozmaiceniem będą zajęcia dla rodzin w obserwatorium astronomicznym oraz impreza polegająca na wymianie ubrań.

 

Tytuł projektu: „Bohaterowie Naszej Małej Ojczyzny”, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii
Koniemłoty „PRZYSZŁOŚĆ”, Miejsce działań: Koniemłoty/Staszów

Projekt polega na organizacji cyklu różnorodnych działań ku pamięci ks. Romana Kotlarza- zmarłego kapelana radomskich robotników, który pochodził z Koniemłotów. Odbędą się m.in. konkurs dla młodzieży, festyn, zawody sportowe, a z działań zostanie wydana publikacja.

 

Tytuł projektu: „Zakątek marzeń”, Wnioskodawca: grupa nieformalna Grupa Aktywnych Mam przy Stowarzyszeniu Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk. Miejsce działań: Kurozwęki

W ramach projektu zostanie przygotowany kącik zabaw dla małych dzieci w parku w Kurozwękach. W prace zaangażowani zostaną mieszkańcy Kurozwęk. Z okazji otwarcia zostanie zorganizowany piknik rodzinny.

 

Tytuł projektu: „Nie siedź w domu, zostań rycerzem”, Wnioskodawca: grupa nieformalna Ab Initio przy Stowarzyszeniu SOKART. Miejsce realizacji działań: Staszów/powiat staszowski

Projekt polega na organizacji wycieczek pieszych, warsztatów rzemiosła i interaktywnych pokazów walki oraz na przygotowaniu orszaku Trzech Króli. Jego celem jest promocja tradycji średniowiecznej.

 

Tytuł projektu: „Darzy nam las wokół nas”, Wnioskodawca: Inicjatywa Działaj Lokalnie – Grupa Buczyna.  Miejsce realizacji działań: Bogoria i Przyborowice/gmina Bogoria

Projekt zwraca uwagę na bogactwo gminy Bogoria, jakim są lasy. W ramach projektu przewidziano wiele działań do różnych grup wiekowych, których tematem będzie las- warsztaty plastyczne, pokaz multimedilany i prelekcje.

 

Tytuł projektu: „Razem działamy – dzieci, młodzież i dorosłych w rozwoju talentów wspieramy”, Wnioskodawca: Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie,  Miejsce realizacji działań: Raków

Celem projektu jest integracja mieszkańców i stworzenie im możliwości wspólnego i twórczego spędzenia wolnego czasu. Zostaną zorganizowane międzypokoleniowe warsztaty artystyczne oraz kulinarne a podsumowaniem działań będzie wystawa prac.

 

DzL_1

Podpisanie umów z grantobiorcami w 2013r.

 

Kolejny nabór wniosków planujemy w miesiącu maju 2014.

Facebook Rozwiń <