Gmina Połaniec

2018

1. Na STU lecie wskocz do STREFY
STOWARZYSZENIE „DZIAŁAJ Z ENERGIĄ”

Celem projektu było zwiększenie zaangażowania młodzieży w działania w środowisku lokalnym oraz podniesienie kompetencji społecznych tej grupy wiekowej. Cel ten został osiągnięty.
Stowarzyszenie w działaniach wspierali partnerzy: Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Miasto i Gmina Połaniec, Połaniecki Klubu Miłośników Gier i Fantastyki. W projekcie wzięła udział młodzieży i wolontariusze, którzy mocno zaangażowali się w organizację poszczególnych działań, tworząc nieświadomie kreatywną grupę nieformalną. Udział młodzieży z terenu gminy Połaniec w działaniach 4 STREF: LOGICZNEGO MYŚLENIA, WYOBRAŹNI, GIER, STU lecia zintegrował grupę znajdując płaszczyznę do porozumienia, wymiany doświadczeń i opinii. Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na kompetencje społeczne jej uczestników. Projekt stał się formą poszukiwania nowych aktywności i oderwania młodych ludzi od świata wirtualnego. Propozycje niestandardowych form spędzenia czasu wolnego, nakierowanie na aspekt historyczny znalazły uznanie w oczach uczestników. Udział w rozgrywkach w Laser Strike, Escape Room, Plenerowym Salonie Gier, Poligonie Wrażeń-strzelnicy, warsztatach modelarskich i spotkaniach organizacyjnych MOJA STREFA rozwinął cechy społeczne związane z byciem w grupie, umiejętnością budowania zaufania, zdolnością do empatii, tolerancji, negocjowania i podejmowania decyzji. Projekt przyczynił się do zaspokojenia ważnych potrzeb rozwojowych: tworzenia więzi interpersonalnych, pobudzania wyobraźni, kreatywnego myślenia i akceptacji siebie.
Uczestnicy wzięli udział w 8 spotkaniach w obrębie 4 STREF. Dodatkowo odbyły się 2 spotkania org. MOJA STREFA z wolontariuszami i osobami chcącymi zaangażować się w projekt.
STREFY realizowane były przez 3 miesiące. Młodzież i dzieci chętnie brały udział w rozgrywkach w Laser Strike. Na ten czas plac muszli koncertowej w Połańcu zamienił się w pole bitwy. Strzelanki i opracowywanie strategii dostarczyło wielu wrażeń 33 uczestnikom. W kolejnym działaniu plac muszli zamienił się w Plenerowy Salon Gier z mnóstwem najróżniejszych konkurencji, gier i zabaw dla najmłodszych, w których wzięło udział ponad 100 osób w różnym wieku. Jednym z elementów spotkania było tworzenie gry planszowej. Wśród działań hobbistycznych były warsztaty modelarskie „Milczący bohaterowie wojny” i Poligon Wrażeń na strzelnicy sportowej w Staszowie. Podczas warsztatów powstały kopie statków, samolotów, a całemu procesowi budowania towarzyszyły historie militarne opowiadane przez instruktora. Koordynacja wzrokowa, refleks i celne oko ćwiczyło 36 uczestników strzelnicy. Dla większości z nich to był pierwszy kontakt z bronią i z tego rodzaju adrenaliną. Równie ekscytującym doświadczeniem była STREFA LOGICZNEGO MYŚLENIA z Escape Room tj. specjalnie przygotowanym pokojem z szeregiem zagadek, łamigłówek i najróżniejszych historycznych zadań. Uczestnicy podzieleni na grupy byli zamykani w pomieszczeniu, a o wyjściu decydowała wiedza i umiejętność współpracy. Działaniem zamykającym projekt było spotkanie w STREFIE STU lecia z pieczeniem kiełbasek, opowieściami przy ognisku i śpiewaniem żołnierskich piosenek. Określenie „społeczna trampolina” trafnie podsumowuje zrealizowane działania, bowiem projekt utorował drogę do rozwiązania ważnego problemu-niskiej aktywności społecznej młodzieży i znikomej integracji między pokoleniowej. Ważnym aspektem była edukacja historyczna w zakresie niepodległości. Rozwój tej grupy społecznej daje szansę na mocniejsze zaangażowanie się młodzieży w sprawy regionu, realizację samodzielnych projektów i współpracę z każdym.

 

2. Tursko przyjazne dzieciom i mieszkańcom
OSP Tursko Małe, realizator grupa nieformalna: Koło Gospodyń Wiejskich Tursko Małe Kolonia

Celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców oraz aktywizacji społeczności lokalnej zmierzającej do poprawy warunków życia i budowania systemów wartości opartych o poczucie identyfikacji z mieszkańcami, kultywowanie starych obrzędów będących naszym dziedzictwem. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej spowoduje aktywizację różnych środowisk, zintegruje mieszkańców i zachęci ich do działania. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Turska Małego Kolonii lepiej się poznali a teren Turska stał się miejscem spotkań, wspólnej pracy i dzięki temu również miejscem, gdzie mieszkańcy przyjemnie odpoczywali. Projekt zintegrował mieszkańców poprzez wspólną pracę i zabawę. W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
1) lipiec 2018 r. – warsztaty tradycyjnego wicia wieńca dożynkowego dla dzieci i młodzieży – zbieranie zbóż i ziół na wieniec, segregowanie, suszenie, kilkudniowe pokazy wicia wieńca zgodnie z tradycją i regulaminem konkursowym.
2) 19 sierpień 2018 r. – dożynki gminne organizowane przez wieś jako gospodarza wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Połańcu oraz Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Jest to święto ludowe połączone z obrzędami dziękczynienia za ukończenie żniw i prac polowych a wieniec dożynkowy nazywany bywał plonem, ponieważ symbolizuje wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Dożynki rozpoczęła uroczysta msza święta, następnie pokazy artystyczne obrzędów dożynkowych w wykonaniu zespołów dzieci i młodzieży z Centrum Kultury i Sztuki. Konkurs na najpiękniejszy wieniec ma wyłonić zwycięzcę na konkurs powiatowy. Na dożynki Koło Gospodyń Wiejskich wraz z innymi paniami przygotowało poczęstunek dla wszystkich gości z potrawami lokalnymi. Biesiada i zabawa przy akompaniamencie zespołu ludowego trwała do rana.
3) 1 wrzesień 2018 r. – piknik rodzinny „Zakończenie wakacji” – gry i konkursy dla dzieci i młodzieży zorganizowane wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki, konkurs z nagrodami. Wspólna zabawa zintegrowała dzieci, młodzież i rodziców.
4) wrzesień 2018 r. – „Pieczenie ziemniaka” – śpiewanie wspólnie z zespołami i kapelą z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, wesołe konkurencje, pieczenie ziemniaka, kiełbaski i zabawa taneczna.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu była społeczność miejscowości Tursko Małe i Tursko Małe Kolonia – ok. 300 osób, całe rodziny tj. dzieci najmłodsze, dzieci starsze, młodzież, dorośli i starsi – gdyż projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców, którzy zaangażują się w realizację projektu bądź będą korzystać z jego działań.
Pośrednimi odbiorcami byli zaproszeni goście i znajomi ok 100 osób, którzy wzięli udział w dożynkach i pieczeniu ziemniaka.
Odbiorcami w dłuższej perspektywie była większa liczba mieszkańców miejscowości Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia oraz mieszkańcy całej gminy Połaniec.
Korzyści z realizacji projektu :
1.Zostaną zaciśnięte więzi pomiędzy mieszkańcami.
2. Mieszkańcy bardziej będą się utożsamiać z miejscowością.
3. Dzieci, młodzież i dorośli będą kultywować tradycję wicia wieńca dożynkowego.
4. Mieszkańcy mogą wypromować swoje otocznie jako atrakcję wypoczynkową.
5. Dzięki przygotowaniu projektu wybrani mieszkańcy zdobędą nowe umiejętności przy przygotowywaniu wnioski o dofinansowanie i będą mogli w ten sposób poszukiwać dofinansowań w innych konkursach grantowych a dzięki zdobytym dofinansowaniom odbędą się kolejne działania dla mieszkańców Turska Małego i Turska Małego Kolonii.
6. Mieszkańcy będą mieli okazję do lepszego poznania się poprzez pracę i zabawę.

 

3. FIT BABECZKI – CHCEMY ŻYĆ ZDROWO I CZUĆ SIĘ WARTOŚCIOWO,
grupa nieformalna:
FIT BABECZKI – CHCEMY ŻYĆ ZDROWO I CZUĆ SIĘ WARTOŚCIOWO

Celem naszego projektu było jak sama nazwa mówi „Poczuć się zdrowo i czuć się wartościowo”.
W ciągu 3 miesięcy odbyło się 26 godzin fitnessu ( w każdy poniedziałek oraz czwartek). Dzięki ćwiczeniom zyskałyśmy wymarzoną figurę, a także ujędrniłyśmy ciało, dbając także o nasze zdrowie oraz sprawność fizyczną i psychiczną. Raz w miesiącu realizowane były warsztaty żywieniowe o tematyce : 10 kroków do szczupłej sylwetki, dlaczego mało jem i nie chudnę, dietoterapia – jak jedzenie wpływa na nasz organizm, dlaczego warzywa są podstawą piramidy żywieniowej, żywność przeciwzapalna. Podczas warsztatów Pani dietetyk nauczyła nas przygotowywać koktajle, sałatki oraz pasty, nabyłyśmy także wiedzę teoretyczną na temat tego co powinnyśmy jeść, a czego unikać. W Listopadzie Panie biorące udział w projekcie zostały zaproszone przez Panią kosmetolog na dermo konsultacje oraz zabieg pielęgnacyjny twarzy, tak aby pozbyć się toksyn, nauczyć się jak dbać o naszą cerę, a przede wszystkim móc się zrelaksować. Na koniec projektu wszystkie zasmakowałyśmy dosłownie „fit babeczki”.
Osobiście uważamy, że projekt przyniósł efekty wspólnej integracji mieszkańców, wdrożenia zdrowych nawyków, a także nauki podstaw pielęgnacji.

 

4. Bliżej siebie
Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczy, realizator grupa nieformalna: Pozytywni

Celami projektu były: integracja społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji i obyczajów świąt bożonarodzeniowych, aktywizowanie społeczności lokalnej, zachęcanie do wymiany doświadczeń, tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji- rajd rowerowy, przedstawienia, wystawy, tworzenie możliwości do samokształcenia i rozwoju osobistego zarówno dzieci jak i dorosłych.
Dzięki naszemu projektowi ” Bliżej siebie” rozwijaliśmy współpracę na linii szkoła – dom rodzinny – dziecko w celu wspólnego wychowania, kształcenia dzieci i młodzieży na wrażliwych, kulturalnych, dobrze wykształconych i wychowanych młodych obywateli, dobrych patriotów. Staraliśmy się, aby nasi uczniowie byli otwarci, tolerancyjni, służyli pomocą innym, w tym osobom starszym, potrzebującym pomocy i wsparcia. Dbaliśmy o to, aby doświadczenia i mądrość starszych osób, dorosłych służyły jako drogowskazy dla młodszego pokolenia w dostrzeganiu wartości polskich tradycji i obyczajów. Zaproponowane działania posłużyły społeczności jako alternatywa spędzania wolnego czasu poprzez aktywność sportowo-kulturalną.
Przeprowadzone działania:
1. „Wspólnie dla edukacji” – zorganizowaliśmy przedstawienie z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej z udziałem społeczności lokalnej, nauczycieli-emerytów, absolwentów, uczniów i nauczycieli, przygotowaliśmy spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej, którzy przybliżyli historię szkoły, okolicy, opowiedzieli o czasach, kiedy sami byli jej uczniami. Zaprezentowaliśmy wystawę zdjęć pt. „Nasza szkoła dawniej i dziś”; zorganizowaliśmy rajd rowerowy nauczycieli, rodziców i dzieci.
2. Przygotowaliśmy obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach których odbyło się przedstawienie w Szkolnym Muzeum Regionalnym z udziałem społeczności lokalnej, władz samorządowych, służb mundurowych- ochotniczej straży pożarnej; opracowaliśmy i opublikowaliśmy śpiewniki patriotyczne, zorganizowaliśmy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych połączone z poczęstunkiem. Zasadziliśmy „drzewko niepodległościowe” i zakopaliśmy „niepodległościową kapsułę pamięci” zawierającą wspólny list uczniów i mieszkańców z przesłaniem dla przyszłego pokolenia ( w języku angielskim i polskim) oraz fotografie przedstawiające naszą miejscowość.
3. Przygotowaliśmy wieczerzę wigilijną z udziałem młodzieży, mieszkańców, przedstawicieli władz samorządowych, emerytów, podczas której uczniowie i rodzice zaprezentowali jasełka, wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy dekoracje oraz kostiumy. Zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne z udziałem mieszkańców ( m.in. seniorów) – wspólne przygotowywaliśmy i degustowaliśmy potrawy wigilijne ( pierogi, pierniczki), zredagowaliśmy gazetkę opisującą zwyczaje i obrzędy świąteczne w języku polskim i angielskim.
Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności:
Realizacja projektu pozwoliła na integrację społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji i obyczajów świąt bożonarodzeniowych, aktywizowanie społeczności lokalnej, zachęciła do wymiany doświadczeń, uatrakcyjniła możliwość spędzania wolnego czasu, rekreacji – rajd rowerowy, przedstawienia, wystawy. Stworzyła możliwości do samokształcenia i rozwoju osobistego, lepszego poznania się, rozwijania talentów kulinarnych i wokalnych.

 

5. Jem zdrowo i kolorowo.
Grupa nieformalna: Aktywne przedszkolaki

Celem była poprawa standardów wyżywienia. Działanie „Jem zdrowo i kolorowo” było skierowane bezpośrednio do dzieci i ich rodziców. Realizowany był w placówkach przedszkolnych, ponieważ swoim zasięgiem obejmował w tych miejscach bardzo dużą grupę odbiorców. Projekt miał charakter wielowymiarowy a realizowane cele krótko i długoterminowe. Cele, które udało się zrealizować to: aktywizacja dzieci do współtworzenia zdrowych posiłków; integracja dzieci z rówieśnikami podczas zajęć i wzmocnienie relacji społecznych; nauka zasad zdrowego żywienia i poprawa zachowań żywieniowych- zapoznanie się z produktami spożywczymi, poznanie nowych smaków; wzrost świadomości prozdrowotnej rodziców- postrzeganie żywienia w kategoriach potrzeb organizmu, a nie zaspakajania zachcianek; niwelowanie rozwoju chorób dieto-zależnych (nadwaga, otyłość, cukrzyca typu II, nietolerancje, alergie, miażdżyca i nadciśnienie, zły stan uzębienia i podatność na złamania kości oraz infekcje sezonowe)-większość z nich ujawnia się w wieku starszym, ale swoje podłoże ma w wyrobionych w dzieciństwie złych nawykach żywieniowych; niwelowanie nieodpowiednich wyborów żywieniowych wśród dzieci w wieku szkolnym; zapoczątkowanie „tradycji” zajęć kulinarnych z dietetykiem w przedszkolach, jako element profilaktyki zdrowotnej. Poprzez realizację projektu chcemy nauczyć dzieci alternatywnych zdrowych wyborów. Chcemy, aby były świadome potrzeb organizmu i wiedziały jak je mądrze zaspokajać. Poprzez budowanie i wspieranie zdrowych nawyków u dzieci można wpłynąć na stan zdrowia społeczeństwa w przyszłości.
W projekcie zostały przeprowadzone następujące działania:1.Działania marketingowe, rekrutacja odbiorców: plakaty rozwieszane w placówkach przedszkolnych, i na terenie miasta; ulotki z informacją o warsztatach dla dzieci i szkoleniach dla rodziców; przekaz słowny- zebranie dyrekcji z rodzicami; utworzenie strony funpage na facebooku; informacje na stronie internetowej przedszkoli. 2.Warsztaty dla dzieci-18 warsztatów dla 9 grup przedszkolnych(206 dzieci). W każdej grupie zostały przeprowadzone 2 tematy, których Tematyka była priorytetowo związana z warzywami i owocami, jako podstawy piramidy żywienia oraz cukru, który znajduje się na jej szczycie, jako produkt o najwyższym stopniu szkodliwości. Przeprowadzone zostały następujące tematy: „Owoce i warzywa, każdy maluch je spożywa”, „Słodkie, ale bez cukru”. 3. Szkolenia dla rodziców: „Co zamiast cukru- dlaczego cukier szkodzi”, „Budujemy odporność dziecka”, „By niejadek zjadł obiadek”. Szkolenia miały formę wykładowo-warsztatową. Zakończeniem projektu był „Mikołajkowy konkurs wiedzy o zdrowym żywieniu” dla rodziców z dziećmi. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody, między innymi fartuszki, kubki, książki kucharskie dla dzieci, kolorowanki i wiele innych drobnych upominków .
Realizacja projektu na pewno przyniosła wiele korzyści dla społeczeństwa. Wśród nich należy wymienić aktywizację dzieci i rodziców, integracja rodziców z przedszkolem w działaniach dla zdrowia dzieci, zmiana świadomości na temat odżywiania, zarówno wśród podopiecznych, jak też ich rodziców. „Zdrowie jest na talerzu”- pokarm może wzmacniać, albo osłabiać organizm. Dlatego dobrze jest świadomie i mądrze się odżywiać. Dlatego niezwykle ważne jest to. że placówka nie zakończyła działań po zakończonym projekcie. Sfinansowanie warsztatów kulinarnych i zajęć z dietetykiem wpłynie stabilizująco i przyspieszy efekty działania. Najważniejszą korzyścią będzie zmniejszenie zachorowalności wśród dzieci, wzmocnienie ich organizmów teraz i lepsze zdrowie w przyszłości.

 

2017

1. GRAJ (MY) Z ENERGIĄ
STOWARZYSZENIE „DZIAŁAJ Z ENERGIĄ”

Podstawowym celem projektu było zwiększenie zaangażowania młodzieży w działania w środowisku lokalnym oraz podniesienie kompetencji społecznych tej grupy wiekowej. Cel ten został osiągnięty. Dzięki wsparciu lokalnych liderów z Połanieckiego Klubu Miłośników Gier i Fantastyki w projekcie wzięła udział młodzieży i wolontariusze, którzy mocno angażowali się w organizację poszczególnych działań, tworząc nieświadomie kreatywną grupę nieformalną. Udział młodzieży z terenu gminy Połaniec w organizacji Turnieju Gier Integracyjnych „Team building”, Gry Terenowej z ogniskiem, Poligonu Wrażeń – rozgrywek paintballowych i rozgrywek w Laser Strike zintegrował grupę znajdując płaszczyznę do porozumienia, wymiany doświadczeń i opinii. Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na kompetencje społeczne jej uczestników wskazując możliwości własnego rozwoju dla dobra innych. Projekt stał się formą poszukiwania nowych aktywności w środowisku lokalnym, a co za tym oderwania młodych ludzi od świata wirtualnego. Propozycje niestandardowych form spędzenia czasu wolnego znalazły uznanie w oczach uczestników wszystkich gier strategicznych. Realizacja Turnieju Gier Integracyjnych „Team building”, Gry Terenowej z ogniskiem, Poligonu Wrażeń – rozgrywek paintballowych rozwinęła w uczestnikach cechy społeczne związane z byciem w grupie, umiejętnością budowania zaufania, zdolnością do empatii, tolerancji, negocjowania i podejmowania decyzji. Projekt miał na celu zaspokojenie ważnych potrzeb rozwojowych; w tym potrzebę tworzenia więzi interpersonalnych, pobudzania wyobraźni, kreatywnego myślenia, a co ważne akceptacji siebie.

 

2. Mały i większy czyli razem kreatywnie. Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej”

„Mały i większy…” to cykl kreatywnych działań dla dzieci 7-10 lat oraz młodzieży gimnazjalnej. Działania odbywały się w świetlicy szkoły podstawowej w Połańcu. Prowadzone były w oparciu o trójki: dwoje dzieci + nastolatek (w sumie 30 uczestników). W rzeczywistości trójki mieszały się w zależności od obecności dzieci na zajęciach. Młodzież wspierała kreatywność dzieci, pomagała w rozwiązywaniu kłopotów, wzmacniała poczucie wartości u dzieci. Nastolatki przeszły wcześniej szkolenie, którego celem było ukształtowanie takiej postawy, aby nie robiły niczego za dzieci i rozbudzały w nich kreatywność. Bloki tematyczne zostały poprzedzone zajęciami integracyjnymi poprowadzonymi metodami pedagogiki zabawy przez wszystkich realizatorów projektu oraz wycieczką do Chrust, które nazwaliśmy „kreatywną krainą” (wszystko, co tam robiliśmy wpłynęło na rozwój wyobraźni i kreatywności). Odbyła się ona w sobotę 30.09.2017 r. i była mocnym rozpoczęciem wspólnych dokonań.
Główna część działań podzielona została na cztery bloki tematyczne. W każdym odbyły się po trzy dwugodzinne zajęcia:
1. planszomania i temu podobne: dixitomania zabawa kartami kreatywnymi z wykorzystaniem gry „Dixit” oraz kart kreatywnych Kimishibai; klockomania czyli budowle z różnych klocków zakupionych za fundusze z projektu oraz będących na wyposażeniu świetlicy; megaplanszomania czyli tworzenie wspólnej podłogowej gry planszowej wg pomysłu dzieci;
2. doświadczenia na serio i na żarty: woda niejedno ma imię…szklanka pusta czy pełna – doświadczenia z wodą; co nas otacza – czyli sztuczki z powietrzem; badamy tajemnice światła – zabawy ze światłem;
3. teatralne igraszki: co to jest teatr, jak zachować się w teatrze, zabawa w teatr; teatr cieni – stworzenie figurek do teatrzyku: „Kaczka dziwaczka” oraz „Cztery słonie” i wystawienie tych wierszy w przygotowanym teatrzyku; teatr kukiełkowy – stworzenie kukiełek z łyżek drewnianych, szmatek, bibuły itp. do przedstawień „Kopciuszek” i „Czerwony Kapturek” oraz wystawienie tych przedstawień dla siebie nawzajem;
4 .DIY – (czyli zrobione samodzielnie) dla małego i dużego; założeniem było, że robimy coś z „niczego”, a więc: ptasie zoo z rolek po papierze toaletowym; ożywiamy kamienie polne metodą decoupage; papierowe gwiazdy z torebek śniadaniowych i papieru.
Na wszystkich zajęciach uczestnicy otrzymali poczęstunek. Na zakończenie odbył się wieczór kreatywny – impreza, na której dzieci zaprezentowały wyniki wspólnej pracy swoim rodzicom. Wszyscy kreatywnie się bawiliśmy, przedstawiając próbki wcześniejszych zajęć. Na koniec uczestnicy otrzymali słodycze i pamiątkowe medale (nie było ich we wniosku) oraz wszyscy posilili się smaczną pizzą.

 

2016

1. Historia łączy pokolenia
Stowarzyszenie „Jędrusie”

Projekt miał na celu poszerzenie świadomości historycznej i wzmocnienie postaw patriotycznych środowisk lokalnych, jak również aktywizacja społeczności lokalnej w szczególności dzieci i młodzieży. Kluczowym działaniem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym naciskiem na aktywizację dzieci i młodzieży poprzez sport i historię regionalną. Społeczność ta jest z obszaru wiejskiego. Z dużym powodzeniem przeprowadzono następujące działania: zorganizowanie turnieju sportowego o puchar dowódcy i założyciela oddziału partyzanckiego w szkołach podstawowych, konkurs plastyczny w szkołach o tematyce partyzanckiej, konkurs literacki związany z działalnością oddziału partyzanckiego „Jędrusie”. Podsumowanie projektu odbyło się w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu podczas którego zostały rozstrzygnięte konkursy i wręczone nagrody. Podczas podsumowania przedstawiony był spektakl patriotyczny nawiązujący do odzyskania niepodległości przez Polskę, oraz wspólne śpiewanie piosenek partyzanckich.

 

2015

1. „Dołącz do GRY!”
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i grupa nieformalna Połaniecki Klub Miłośników Gier i Fantastyki, osoba do kontaktu: Iwona Zielińska koordynator 606-241-146
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-10-15

Głównym celem projektu jest stworzenie cyklu ciekawych inicjatyw kulturalnych dotyczących gier bez prądu i fantastyki.
Będą organizowane: gry terenowe, rozgrywki w Laser Strike, warsztaty plastyczne „Maski”, zostanie nakręcony fabularny film krótkometrażowy o tematyce fantastycznej z udziałem uczestników. Finałowym wydarzeniem będzie konwent II Inwazja Grania w Połańcu, który składał się będzie z games roomu z ponad setką różnych gier planszowych, strefą gier dla dzieci, turniejów gier planszowych i karcianych, sesji RPG oraz wielu innych atrakcji.
Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Połańca – dzieci w wieku szkolnym, młodzież i osoby dorosłe.
Warsztaty będą prowadzone w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, a działania plenerowe na terenie miasta i gminy Połaniec.

 

2. „Wolontariackie wariacje kulturalne”
Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodziezy i rodzin „Bliżej”, osoba do kontaktu: Małgorzata Sokołowska, 509-182-935
projekt realizowany od 2015-09-07 do 2015-12-10

Głównym celem projektu jest integracja grupy wolontariuszy i nauka nowych umiejętności, przydatnych zarówno w pracy wolontariackiej jak i w życiu oraz zrealizowanie działań o charakterze kulturalnym.
Dla wolontariuszy zorganizowane będą warsztaty i działania integrujące grupę, wspólne ognisko, wycieczka do teatru, warsztaty kreatywności z żonglowaniem, warsztaty teatralne, nauka tańców integracyjnych. Następnie wolontariusze przygotują spektakl teatralny dla dzieci, który będzie wystawiony w różnych placówkach oświatowych i w Szpitalu w Staszowie oraz przygotują zajęcia animacyjne tańców integracyjnych w gimnazjum i wyemitują audycje (w tym muzyczne) na rzecz młodzieży gimnazjalnej.
Działania będą realizowane na terenie miasta i gminy Połaniec w różnych miejscach: gimnazjum, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, w przedszkolach, szkole podstawowej.
Odbiorcami będą wolontariusze oraz dzieci i młodzież.

 

2014

1. Rodzina w kręgu marzeń
Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin BLIŻEJ

W swoim projekcie postawili na rodzinę. I na to, co w niej najważniejsze – więzi i tradycję. Są grupą kobiet wyjątkowych, które każdą wolną chwilę poświęcają na rzecz swojego miasta i jego mieszkańców. Różnorodne działania, jakie podjęły jako Stowarzyszenie „Bliżej” w ostatnim czasie zainteresowały dziesiątki dzieci, młodzież i dorosłych. Zorganizowały wieczór bajek, rodzinny piknik patriotyczny w szkółce jeździeckiej oraz sesję starych gier stolikowych pod hasłem „Cztery kąty i piec piąty”. W niedzielę, 7 grudnia, w Kościele w Połańcu odbył się spektakl, nad którym od tygodni pracowały z młodzieżą.

 

2013

1. Połaniec dla rodziny
Realizator projektu: Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej”
Partnerzy projektu: Gmina Połaniec.
Osoba kontaktowa: Małgorzata Sokołowska, Telefon: 509 182 935

Celem głównym projektu było budowanie i rozwijanie więzi i dobrych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Za dobro wspólne w projekcie przyjęto zdrowe więzi w rodzinie, które są gwarancją zdrowego życia mieszkańców.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
– Papierowe bzdurki, warsztaty dla babci, mamy i córki,
– Latawcowa Kraina warsztaty robienia latawców dla dziadka, taty i syna,
– Rowerowy Rajd wokół Połańca,
– Nie bój się koni, popołudnie w szkółce jeździeckiej,
– Pokaż co masz w szafie, spotkaj się z nami i wymień się ciuszkami,
– Konferencja pt.: ” Zdrowe więzi, zdrowa rodzina”,
– Zajęcia w obserwatorium astronomicznym.
Działania przygotowane były z myślą o rodzinach aby wspólnie mogły spędzać ze sobą czas i umacniać więzi.
Mieszkańcy Połańca dostrzegli nieznane dotąd możliwości tkwiące w mieście. Wzrosła świadomość na temat więzi w rodzinie oraz potrzeba spędzania ze sobą wolnego czasu.Cała społeczność lokalna zintegrowała się wokół celu projektu, a dodatkowo rozwijała i odnajdowała nowe pasje.

 

 

 

 

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <