Gmina Osiek

2019

1. „Lato z Frajdą”
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pliskowola.

Projekt „Lato z frajdą” miał na celu integrację najmłodszych mieszkańców wsi Pliskowola, pobudzanie ich kreatywności, rozwijanie zainteresowań oraz naukę aktywnego spędzania czasu wolnego. Istotny był również aspekt związany z bezpieczeństwem. Dzieci poprzez udział w rajdzie rowerowym poznały zasady poruszania się rowerem po drogach publicznych. Działania projektowe pozwoliły pokazać najmłodszym, że życie w małych miejscowościach może również obfitować w wiele atrakcyjnych wydarzeń, których mogą być pełnoprawnymi odbiorcami. W ramach zaplanowanych działań zrealizowano:
III Rajd rowerowy pod hasłem: „Mama i ja” zainaugurował realizację projektu. Rodzice wraz ze swoimi pociechami spędzili miło lipcowe, sobotnie przedpołudnie objeżdżając ścieżki Nadleśnictwa Staszów. Spotkanie umiliły pogadanki leśnika i sygnalisty myśliwskiego na temat fauny i flory naszych lasów, prezentacja gry na trąbce, a także wspólny słodki poczęstunek oraz kiełbaski prosto z ogniska. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i opaski odblaskowe. Udział w rajdzie pokazał najmłodszym mieszkańcom, w jaki sposób można aktywnie i ciekawie spędzić wolny czas, zacieśnił więzy koleżeńskie, pozwolił na wymianę doświadczeń między rodzicami/ opiekunami dzieci.
Organizacja pikniku rodzinnego, który połączono z corocznym świętem plonów. Członkowie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Pliskowola przygotowali świetną imprezę dla całej społeczności lokalnej. Dzieci walczyły o puchar w rzucie ziemniakiem do koszyka czy jajkiem na patelnię, brały udział w zabawach prowadzonych przez profesjonalnych animatorów. Było malowanie twarzy, wplatanie kolorowych warkoczyków we włosy i smaczny tradycyjny poczęstunek dla wszystkich (pierogi, bigos, bułki z jagodami, pączki).
Wśród zadań projektowych znalazły się również warsztaty rękodzielnicze. Podczas spotkania z Grupą Animacyjną „Frajda” dzieci wykonywały zakładki do swoich ulubionych książek, modelowały zwierzątka z balonów, brały udział w różnych konkurencjach sportowych i tanecznych.
„Popołudnie z kolorami” to ostatnie zrealizowane przedsięwzięcie, podczas którego dzieci projektowały swoje koszulki i malowały drewniane figurki. Zajęcia prowadziła sympatyzująca ze stowarzyszeniem wolontariuszka z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi. W przerwach nasi najmłodsi razem z rodzicami brali udział w zabawach tanecznych Na wszystkich zebranych czekał poczęstunek.
Wszystkie zadania zrealizowane w ramach projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem i sprawiły wiele radości naszym małym mieszkańcom. Miały one zarówno walor edukacyjny, jak i rozrywkowy. Realizacja projektu zbiegła się z wakacjami, dlatego tak wiele dzieci i dorosłych skorzystało z prowadzonych przedsięwzięć. Założone cele zostały w pełni osiągnięte.

 

2. Nasze miejsce-wiejska siłka, Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce
realizator grupa nieformalna: Siłacze

Projekt: Nasze miejsce- „wiejska siłka” polegał na stworzeniu miejsca spotkań w miejscowości Długołęka. W ramach projektu młodzi strażacy ochotnicy przeprowadzili gruntowny remont pomieszczenia i korytarza. Z kolei w ramach zaangażowania lokalnego poprawili też wejście do remizy- skuli schody i chodnik – wyłożyli kostką brukową. Oprócz wykonanego remontu zakupili też niezbędny sprzęt do wiejskiej siłki. Oficjalne otwarcie odbyło się 22 listopada 2019 roku. Młodzi mają swoje miejsce, gdzie mogą przyjść poćwiczyć, porozmawiać i spotkać się. Głównym celem projektu pt: „Nasze miejsce- wiejska siłka” było stworzenie miejsca dla nas młodych, aby nie spotykać się na przestanku. Z drugiej strony celem była też poprawa kondycji fizycznej, a przez to upuszczenie negatywnych emocji. Nasz projekt miał na celu przede wszystkim zagospodarowanie przestrzeni- stworzenie miejsca spotkań bez używek. Ważnym celem wiejskiej siłki była też aktywizacja innych mieszkańców miejscowości Długołęka, aby mogli zrzucić te piwne brzuchy, wyjść z domu, poprawić kondycję fizyczną oraz odciągnięcie od telefonów i komputerów młodych i dzieci. Siłka będzie służyć wszystkim, bo w zdrowym ciele zdrowy duch.

 

2018

1. Młodzi młodym,
OSP Długołęka, realizator grupa nieformalna: Lipnicki Zryw

Projekt polegał na zagospodarowaniu działki gminnej w boisko sportowe do gry w piłkę nożną.
Prace przy wykonaniu boiska polegały na
– wyrównaniu gruntu tj. około 18 arów działki,
– posianiu trawy,
– zakupu bramek do piłki nożnej,
– zakupie słupków i siatki do piłkochwytu a także piasku, cementu, farby, linek napinających
– zakupu dwóch ławek, dwóch piłek do gry i stojaku na rowery
Większość prac została wykonana przez zaangażowanie mieszkańców wsi. Dzięki projektowi powstało pierwsze na naszej małej wsi boisko oraz miejsce rozrywki dla dzieci i młodzieży. Mogą oni spędzać wspólnie czas na świeżym powietrzu i rozwijać swoje umiejętności. Pozwala to na oderwanie młodzieży od komputerów i smartfonów. Na zakończenie projektu został zorganizowany turniej sołectw z gminy Osiek. Odpowiednio wcześniej rozpromowaliśmy nasz turniej poprzez media społecznościowe i drogą pantoflową. Do każdego z sołtysów zostały wysłane zaproszenia do udziału w turnieju. Nasza grupa nauczyła się pozyskiwać fundusze, realizować projekty i je rozliczać. Dzięki projektowi zaktywizowaliśmy mieszkańców do kolejnych działań.

 

2. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI TURSKO WIELKIE ,,WSZYSCY RAZEM”

Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców, podniesienie świadomości na temat zdrowego stylu życia, a także zdrowego odżywiania. Za pomocą działań realizowanych w projekcie chcieliśmy zintegrować i ,,rozruszać” społeczność oraz pokazać nowe- zdrowe formy spędzania czasu i zdrowego odżywiania. Nasz projekt polegał na następujących działaniach:

1. Porządkowaniu, zagospodarowaniu terenu przy źródełku oraz zrobieniu dostępu do nabrania wody-wycięciu krzaków, wyrwaniu chwastów, położeniu betonowego kręgu umożliwiającego nabranie wody, przygotowaniu miejsca do odpoczynku w pobliżu źródełka przez utwardzenie terenu kamieniem i zrobienie stołu z ławkami. Wymagało ono dużego nakładu zarówno pracy jak i dużych nakładów finansowych.
2. Zorganizowanie spotkania z dietetykiem
3. Przeprowadzeniu zajęć fitness, które spotkało się z dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców naszej miejscowości ale także okolicznych miejscowości,
4. Przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych, podczas których mogliśmy poznać jak przygotować zdrowe potrawy.

Dzięki przeprowadzonym działaniom udało nam się przede wszystkim zwiększyć świadomość mieszkańców na temat zdrowego odżywiania i mamy nadzieję zmienić nawyki żywieniowe. Udało nam się też pobudzić aktywność mieszkańców przez wskazanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego czego dowodem jest kontynuacja zajęć fitness. Zajęcia te spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu. Na prośbę osób biorących udział w zajęciach fitness dokonaliśmy przesunięcia środków finansowych na dodatkowe bezpłatne zajęcia. Od czasu zakończenia projektu regularnie raz w tygodniu spotykamy się na zajęciach fitness-niestety już odpłatnych.
Przeprowadzone spotkania oraz wspólna praca fizyczna zintegrowały mieszkańców.
Natomiast z wody z odnowionego korzystają nie tylko mieszkańcy Turska Wielkiego, ale także innych miejscowości, w coraz większym stopniu stawiając na zdrowe odżywianie.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym na rewitalizację źródełka spełniliśmy oczekiwania większości mieszkańców, którzy chcieli korzystać z wody źródlanej. Źródełko to ostatnio było użytkowane w latach 80-tych od tego czasu było zaniedbane.

 

2015

1. „Sworoń – wioska, którą znamy i kochamy”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Feniks w Sworoniu, osoba do kontaktu: Aneta Wawrzkiewicz, tel. 605-341-825
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-09-30

Celem głównym projektu jest zagospodarowanie terenu wokół dawnej Szkoły i utworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Odbędzie się ognisko integracyjne.
Projekt realizowany będzie we wsi Sworoń na terenie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sworoniu.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy wsi Sworoń.

 

2. „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa „BUKOWIANIE” i grupa nieformalna Energicznie na obcasach, osoba do kontaktu: Małgorzata Staszewska, tel. 723-113-394
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-10-31

Projekt ma na celu integrować lokalną społeczność, zainicjować współpracę i zaangażować rodziców. Odbędą się spotkania z dietetyczką, która wprowadzi uczestników warsztatów w zdrowy tryb życia. Uzupełnieniem tych wykładów będą zajęcia praktyczne nordic walking. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie prawidłowej techniki marszu z kijkami przez wykwalifikowanego instruktora. Na zakończenie odbędzie się zabawa wiejska.
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi Bukowa, dorośli oraz seniorzy.
Projekt będzie w pełni realizowany w miejscowości Bukowa.

 

3. Aktywna rodzina
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ossala

Są wsie, które mają wieloletnią i wielopokoleniową tradycję współpracy i angażowania się. Taką tradycję, pozazdrościć, ma Ossala w gminie Osiek. Pani Ewa pochodzi z rodziny, w której dziadek budował strażnicę, a babcia organizowała lekcje szycia dla kobiet. Dziś pani Ewa z innymi mieszkańcami wsi współtworzy Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” i ożywia malutką świetlicę. Odbyły się systematyczne zajęcia aerobiku i zajęcia teatralne dla dzieci. W akcjach uczestniczyło łącznie kilkadziesiąt osób. A na otwarcie wyremontowanej z inicjatywy mieszkańców strażnicy w Ossali przybył sam Marszałek Województwa.

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <