Gmina Osiek

2018

1. Młodzi młodym,
OSP Długołęka, realizator grupa nieformalna: Lipnicki Zryw

Projekt polegał na zagospodarowaniu działki gminnej w boisko sportowe do gry w piłkę nożną.
Prace przy wykonaniu boiska polegały na
– wyrównaniu gruntu tj. około 18 arów działki,
– posianiu trawy,
– zakupu bramek do piłki nożnej,
– zakupie słupków i siatki do piłkochwytu a także piasku, cementu, farby, linek napinających
– zakupu dwóch ławek, dwóch piłek do gry i stojaku na rowery
Większość prac została wykonana przez zaangażowanie mieszkańców wsi. Dzięki projektowi powstało pierwsze na naszej małej wsi boisko oraz miejsce rozrywki dla dzieci i młodzieży. Mogą oni spędzać wspólnie czas na świeżym powietrzu i rozwijać swoje umiejętności. Pozwala to na oderwanie młodzieży od komputerów i smartfonów. Na zakończenie projektu został zorganizowany turniej sołectw z gminy Osiek. Odpowiednio wcześniej rozpromowaliśmy nasz turniej poprzez media społecznościowe i drogą pantoflową. Do każdego z sołtysów zostały wysłane zaproszenia do udziału w turnieju. Nasza grupa nauczyła się pozyskiwać fundusze, realizować projekty i je rozliczać. Dzięki projektowi zaktywizowaliśmy mieszkańców do kolejnych działań.

 

2. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI TURSKO WIELKIE ,,WSZYSCY RAZEM”

Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców, podniesienie świadomości na temat zdrowego stylu życia, a także zdrowego odżywiania. Za pomocą działań realizowanych w projekcie chcieliśmy zintegrować i ,,rozruszać” społeczność oraz pokazać nowe- zdrowe formy spędzania czasu i zdrowego odżywiania. Nasz projekt polegał na następujących działaniach:

1. Porządkowaniu, zagospodarowaniu terenu przy źródełku oraz zrobieniu dostępu do nabrania wody-wycięciu krzaków, wyrwaniu chwastów, położeniu betonowego kręgu umożliwiającego nabranie wody, przygotowaniu miejsca do odpoczynku w pobliżu źródełka przez utwardzenie terenu kamieniem i zrobienie stołu z ławkami. Wymagało ono dużego nakładu zarówno pracy jak i dużych nakładów finansowych.
2. Zorganizowanie spotkania z dietetykiem
3. Przeprowadzeniu zajęć fitness, które spotkało się z dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców naszej miejscowości ale także okolicznych miejscowości,
4. Przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych, podczas których mogliśmy poznać jak przygotować zdrowe potrawy.

Dzięki przeprowadzonym działaniom udało nam się przede wszystkim zwiększyć świadomość mieszkańców na temat zdrowego odżywiania i mamy nadzieję zmienić nawyki żywieniowe. Udało nam się też pobudzić aktywność mieszkańców przez wskazanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego czego dowodem jest kontynuacja zajęć fitness. Zajęcia te spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu. Na prośbę osób biorących udział w zajęciach fitness dokonaliśmy przesunięcia środków finansowych na dodatkowe bezpłatne zajęcia. Od czasu zakończenia projektu regularnie raz w tygodniu spotykamy się na zajęciach fitness-niestety już odpłatnych.
Przeprowadzone spotkania oraz wspólna praca fizyczna zintegrowały mieszkańców.
Natomiast z wody z odnowionego korzystają nie tylko mieszkańcy Turska Wielkiego, ale także innych miejscowości, w coraz większym stopniu stawiając na zdrowe odżywianie.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym na rewitalizację źródełka spełniliśmy oczekiwania większości mieszkańców, którzy chcieli korzystać z wody źródlanej. Źródełko to ostatnio było użytkowane w latach 80-tych od tego czasu było zaniedbane.

 

2015

1. „Sworoń – wioska, którą znamy i kochamy”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Feniks w Sworoniu, osoba do kontaktu: Aneta Wawrzkiewicz, tel. 605-341-825
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-09-30

Celem głównym projektu jest zagospodarowanie terenu wokół dawnej Szkoły i utworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Odbędzie się ognisko integracyjne.
Projekt realizowany będzie we wsi Sworoń na terenie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sworoniu.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy wsi Sworoń.

 

2. „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa „BUKOWIANIE” i grupa nieformalna Energicznie na obcasach, osoba do kontaktu: Małgorzata Staszewska, tel. 723-113-394
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-10-31

Projekt ma na celu integrować lokalną społeczność, zainicjować współpracę i zaangażować rodziców. Odbędą się spotkania z dietetyczką, która wprowadzi uczestników warsztatów w zdrowy tryb życia. Uzupełnieniem tych wykładów będą zajęcia praktyczne nordic walking. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie prawidłowej techniki marszu z kijkami przez wykwalifikowanego instruktora. Na zakończenie odbędzie się zabawa wiejska.
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi Bukowa, dorośli oraz seniorzy.
Projekt będzie w pełni realizowany w miejscowości Bukowa.

 

3. Aktywna rodzina
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ossala

Są wsie, które mają wieloletnią i wielopokoleniową tradycję współpracy i angażowania się. Taką tradycję, pozazdrościć, ma Ossala w gminie Osiek. Pani Ewa pochodzi z rodziny, w której dziadek budował strażnicę, a babcia organizowała lekcje szycia dla kobiet. Dziś pani Ewa z innymi mieszkańcami wsi współtworzy Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” i ożywia malutką świetlicę. Odbyły się systematyczne zajęcia aerobiku i zajęcia teatralne dla dzieci. W akcjach uczestniczyło łącznie kilkadziesiąt osób. A na otwarcie wyremontowanej z inicjatywy mieszkańców strażnicy w Ossali przybył sam Marszałek Województwa.

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <