Gmina Bogoria

2019

1. Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości – międzypokoleniowe smaki i kolory życia
Stowarzyszenie Szczeglice- tradycja, kultura, rozwój.

Celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców – zarówno młodszych, dorosłych i starszych mieszkańców Szczeglic i okolic. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy lepiej się poznali, miło i aktywnie spędzili czas podczas lokalnego wyjazdu ,, Zwiedzamy lokalnie- cudze chwalicie- swego nie znacie” oraz wycieczki w Góry Świętokrzyskie. Dobrem wspólnym mieszkańców miejscowości Szczeglice jest chęć wspólnego spędzania wolnego czasu, integracja międzypokoleniowa. Głównym celem projektu jest stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z równoczesnym zaangażowaniem ich do działań dla dobra wspólnego. Poprzez organizację działań naszego projektu chcemy jeszcze bardziej integrować mieszkańców, którzy są bardzo otwarci i zaangażowani w podejmowanie działań na rzecz naszego lokalnego środowiska. Większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem, ciężko pracując w swoich gospodarstwach rolnych. A co wiąże się z tym mało czasu poświęcają na odpoczynek. Są bardzo chętni do pomocy i współpracy międzysąsiedzkiej. Dzieci i młodzież rzadko korzystają z wakacyjnych form wypoczynku. Większość mieszkańców nigdy nie wyjeżdża na wycieczki. Głównym naszym założeniem było stworzenie dla wszystkich grup wiekowych ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Założeniem projektu było zachęcanie do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz integracji międzypokoleniowej. Odbiorcy uczestniczyli w działaniach integracyjnych w naszej miejscowości oraz mieli możliwość zwiedzić atrakcje turystyczne naszego regionu. Projekt ,,Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości – międzypokoleniowe smaki i kolory życia” polegał na organizacji:
1.Wyjazd o charakterze kulturalno- turystycznym -,, Zwiedzamy lokalnie- cudze chwalicie- swego nie znacie”.
– lokalny wyjazd autokarowy, zwiedzanie atrakcji turystycznych naszej ,,Małej ojczyzny”: Szlakiem Ziemi Połanieckiej, Kopiec Kościuszki, Zespół pałacowo- parkowy w Kurozwękach, Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, malownicze miejsca z widokami na dolinę rzeki Wisły.
2. Rodzinna Impreza Sportowa.
-,, Aktywnie, rodzinnie”- sportowa niedziela. Konkurencje: cukierkowa sztafeta, biegi z gazetą, slalom w okularach, rowerowy tor przeszkód, do pięciu podań. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, wszyscy uczestnicy balony z napisem -,, Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie”. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i podziękowanie za aktywną rodzinną zabawę, wspólne grillowanie.
3. Warsztaty międzypokoleniowe.
-,,Pokolenia razem” – warsztaty zbliżające dziadków i wnuków, zabawy ,, Z podwórka naszych dziadków”, zorganizowanie Baru ,,Smakowitości naszego dzieciństwa”. Warsztaty miedzy pokoleniowe można silnie osadzić w lokalnej historii. Spotkamy się z seniorami i porozmawiamy o wspomnieniach z młodości. Dowiemy się, w co się bawili na podwórkach, spiszemy zasady gier i zaprezentujmy je na naszym spotkaniu. Sięgnięcie do przeszłości sprawi, że nasze warsztaty będą okazją do łączenia różnych pokoleń.
4. Wycieczka w Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy, Klasztor na Św. Krzyżu, Jaskinia Raj. Udział w tym wyjeździe będzie ,,nagrodą” za aktywną współpracę przy realizacji projektu

 

2018

1. Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków- setne urodziny Niepodległej.
Stowarzyszenie Szczeglice- tradycja,kultura, rozwój, realizator grupa nieformalna: Mega pozytywni

Projekt-,,Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków – setne urodziny Niepodległej” realizowany przez grupę nieformalną,, Mega aktywni” odpowiadał przede wszystkim na potrzebę:
– uświetnienia wydarzeń rocznicowych,
– konieczność promowania wartości patriotycznych,
– podniesienie jakości i różnorodności oferty kulturalnej wśród mieszkańców naszej gminy,
– uwrażliwienie młodego pokolenia na sprawy historii i kulturę ludową naszego regionu,
– wzmacnianie wspólnoty mieszkańców Gminy Bogoria,
– współpraca różnych środowisk na polu popularyzacji i kreowania wizerunku patrioty oraz kształtowania postaw patriotycznych, pielęgnowania tradycji ludowych, rozpowszechniania dumy bycia Polakiem oraz propagowania symboli narodowych.
Mieszkańców naszego środowiska lokalnego cechuje chęć aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach integracji społecznej. Większość osób mimo iż ciężko pracuje w rolnictwie zawsze znajduje czas aby zaangażować się w proponowane działania. Dzięki naszym propozycjom chcielibyśmy dać szansę na spędzenie wolnego czasu integrując się w sposób aktywny, edukacyjny. Nasze działania o charakterze patriotycznym są rodzajem innowacji dla lokalnej społeczności i zostały odebrane bardzo pozytywnie. Celem projektu było zaangażowanie dzieci, młodzieży, jej rodzin i społeczności lokalnej w realizację i udział w obchodach rocznicowych, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, umacnianie poczucia dumy narodowej w społeczności lokalnej, budowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za losy państwa i narodu, rozwijanie kreatywności, samodzielności, umiejętności planowania i zaangażowania we wspólne działania dla dobra ogółu. Celem strategicznym projektu było zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna oraz pobudzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym regionu, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej dotyczącej czynów niepodległościowych.
Projekt ,,Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków – setne urodziny Niepodległej” polegał na zorganizowaniu następujących działań:
1. Impreza plenerowa ,, Spotkanie z historią, sztuką i obyczajami” o charakterze kulturalno- patriotycznym:
– konkursy plastyczno- manualne dla dzieci i młodzieży- ,,Najpiękniejszy Orzeł- Godło Polski”,„Portret Józefa Piłsudskiego”
– potyczki sportowe dla ,, Niepodległej,”
– warsztaty rodzinne ,,Biel i Czerwień”.
2. Festiwal Wsi w 100-lecie Niepodległości –NIEPODLEGŁA… JEST DLA WSZYSTKICH!
– uroczyste obchody ludowo- patriotyczne wsi polskiej połączone z tradycjami niepodległościowymi,
– występy zespołów muz. i grup tanecz. o charakterze patriotycznym,
– degustacja potraw z ,,kuchni polowej”
3. Akademia środowiskowa- ,, Ojczyzna ma”
– montaż słowno- muzyczny,
-konkurs na pocztówkę z okazji 100 lat odzyskania Niepodległości.
– prelekcja poprowadzona przez historyka na temat tradycji niepodległościowych w Polsce.
– wieczornica z udziałem gości.

 

2017

1. Łączy nas tradycja
Stowarzyszenie Szczeglice- tradycja, kultura, rozwój

Celem projektu było: zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności kulturą i historią naszej miejscowości, tradycjami i obyczajami ludowymi regionu, aktywizacji lokalnej społeczności wokół ochrony dziedzictwa kulturowego, zasad ochrony przyrody oraz integracji różnych środowisk działających w obrębie kultury ludowej Gminy Bogoria.
Jako priorytet traktujemy przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji regionalnych w ich możliwie najwierniejszej formie. Bardzo ważne jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie treści kulturowych związanych z naszym regionem tj. obyczaje, zwyczaje, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne, uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przeszłości, a co za idzie pielęgnowanie polskości poprzez uwrażliwienie na obyczaje, otaczającą przyrodą. Projekt był realizowany poprzez propagowanie przedsięwzięć kulturalnych, poszukiwanie nowych obszarów w lokalnej aktywności kulturowej oraz poznawanie własnej tożsamości, kim jesteśmy, skąd pochodzimy. Uważamy, że działań mających na celu poznawania historii naszego regionu, uczenia szacunku do kultury ludowej jako spuścizny naszych dziadków oraz sposobności do ocalenia od zapomnienia całego dorobku ludowego, nigdy nie jest za dużo w edukacji społeczeństwa. Poprzez realizacje naszego projektu chcieliśmy wzmocnić wśród lokalnej społeczności poczucie przynależności do regionu , jego tradycji i kultury. Dobrem wspólnym mieszkańców miejscowości Szczeglice jest wspólne działanie czasu wolnego, integracja międzypokoleniowa.
Przeprowadzone zostały następujące działania:
– organizacja ,,Wieczoru Wspomnień,,
– organizacja ,, parafialnego Święta plonów,
– organizacja,, Pikniku ,, Na polanie, w lesie,
Projekt pogłębił edukację regionalna naszych mieszkańców. Uczestnictwo w nim pozwoliło im nawiązać bliższe kontakty, wzmocniło więź między rodzinami. Poznanie historii naszego regionu pozwoliło uczestnikom dostrzec wartościowe elementy obyczajów pochodzących z miejsca ich zamieszkania.

 

2016

1. Pierogowa wioska zaprasza – lato z produktem lokalnym
Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria

Wśród działań duże zainteresowanie wzbudził konkurs kulinarny na najsmaczniejsze pierogi „Maryna gotuj pierogi edycja 2016“. 3 lipca do świetlicy wiejskiej w ,,pierogowej wiosce’’ zjechali pasjonaci pysznych pierogów z całego regionu. Czekał na nich szereg atrakcji: warsztaty i rodzinne konkursy kulinarne, wielka degustacja pierogowych smaków, a także koncerty muzyki biesiadnej z zespołem Nadwiślanie i Diament. Stowarzyszenie działa również w zakresie promowania rękodzieła ludowego oraz twórczości lokalnych twórców w oprawie koncertowej muzyki ludowej. Kolejnym działaniem było zorganizowanie w dn. 26 sierpnia 2016 r wernisażu wystawy rękodzieła ludowego. Zaprezentowano prace twórców amatorów z powiatów staszowskiego, opatowskiego i kieleckiego. Zaprezentowano twórczość Leszka Chobota, Władysława Sadłochy juniora i seniora, Józefa Żaka, Marcina Gawrońskiego, Katarzyny Dąbrowskiej, Ewy Zielińskiej, Bożeny Witeckiej, Anny Cholewy, Stanisława Skowrona. Prace prezentowane na wystawie wykonane były z wykorzystaniem drewna. Dla zaproszonych artystów i gości zorganizowany był kącik kawowy i poczęstunek. Spotkanie umiliła oprawą muzyczną lokalna kapela Sami Swoi z Wysók Średnich. Na zakończenie projektu odbył się wernisaż z wystawą dorobku lokalnego regionalisty byłego nauczyciela i harcerza Feliksa Skowrona. wernisaż przypadł w rocznicę śmierci. W ramach wernisażu zaprezentowany został zebrany dorobek artysty i regionalisty. Na wystawie nie zabrakło bogatych zbiorów artysty; malarstwa olejnego, fotografii, publikacji jego autorstwa. O Feliksie Skowronie przygotowano prezentacje multimedialną, albumy ze zdjęciami, artykuły z prasy, były wspomnienia przyjaciół i znajomych. Na spotkanie wspomnieniowe przybyli licznie jego uczniowie, przyjaciele, mieszkańcy, harcerze, lokalni liderzy, twórcy. Oprawę muzyczną wykonała kapela Sami Swoi z Wysók Średnich.

 

2015

1. „Młodzieżowa Giełda Talentów”
Stowarzyszenie ,,Buczyna”, osoba do kontaktu: Jolanta Gałęza-Terelak, tel. 508-580-269
projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-09-30.

Celem głównym projektu jest promocja kreatywności i aktywności twórczej wśród młodzieży.
Odbędą się warsztaty tematyczne: stylizacja i wizaż, etno-stylizacje, malowanie tkanin użytecznych, pokaz oraz Piknik Plenerowy nad Zalewem Buczyna w Bogorii.
Projekt będzie realizowany w Wiejskim Domu Kultury w Przyborowicach oraz na muszli koncertowej.
Uczestnikami warsztatów i pokazu stylizacji będzie młodzież z terenu Gminy Bogoria.

 

2. „Pasjonaci w działaniu”
Nazwa inicjatywy DL: Grupa Pasjonatów Rękodzieła, osoba do kontaktu: Ewa Kochanowska, 508-510-358
projekt realizowany od 2015-08-01 do 2015-12-31

Głównym celem jest integracja z lokalną społecznością, zorganizowanie działań promujących działalność Klubu Pasjonatów Rękodzieła i pozyskanie nowych członków. Współdziałanie z lokalnym środowiskiem oparte będzie o dzielenie się pasjami i podtrzymywanie lokalnych tradycji i dorobek kulturowy. Zorganizowane zostaną:
plenerowe spotkanie integracyjne, pokaz kulinarny oraz konkurs kulinarny na „Najlepsze zimowe domowe przetwory”, wystawa twórczości „Klubu Pasjonatów Rękodzieła Ludowego”; występ Klubu Pasjonatów, prezentujący lokalne przyśpiewki ludowe a także cykl warsztatów o różnej tematyce: rzeźbiarstwo, „malarstwo ludowe na szkle”, pokaz wyrobu pająków świątecznych. Na zakończenie odbędzie się wystawa prac po warsztatowych powstałych w czasie realizacji zadania.
Projekt będzie realizowany w Budynku Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach i skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Bogoria.

 

3. „Szczeglice- wspomnienia łączą pokolenia”
STOWARZYSZENIE SZCZEGLICE- TRADYCJA, KULTURA, ROZWÓJ, osoba do kontaktu: Jolanta Tutak, 723-400-905
projekt realizowany od 2015-10-01 do 2015-12-31

Głównym celem projektu jest stworzenie oferty spędzania czasu wolnego i zaangażowanie mieszkańców w działania dla dobra wspólnego.Zorganizowane będą cztery imprezy: wycieczka do Kurozwęk, warsztaty kulinarne, polegające na poszukiwaniu tradycyjnych przepisów kulinarnych poprzez rozmowy ze starszymi mieszkańcami wsi i konsultacje z regionalistami, uroczysta akademia dla mieszkańców „W ten świąteczny czas” oraz wspólne kolędowanie – Jasełka.
Działania będą realizowane na terenie Szczeglic i skierowane do wszystkich chętnych mieszkańców.

 

2014

1. Niebanalnie, regionalnie – w partnerstwie dla kultury Gminy Bogoria
Stowarzyszenie Buczyna

Stowarzyszenie „Buczyna” w Gminnym Ośrodku Kultury przygotowało dzieci do koncertu kolęd. W Szczeglicach i Wysokach Małych zorganizowali wystawę fotografii lokalnego artysty Tomasza Sadkowskiego a na Andrzejki w Grzybowie przygotowali wieczór wróżb dla dzieci. W ich konkursie piosenki religijnej udział wzięło ponad 100 wykonawców. Wszystkie działania miały na celu promocję tego, co lokalnie najcenniejsze. Bo o dziedzictwie kulturowym gminy Bogoria członkowie „Buczyny” wiedzą wiele i chcieli tym zainteresować wszystkich mieszkańców.

 

2. Razem – dla dobra wszystkich
Stowarzyszenie Szczeglice – Tradycja, Kultura, Rozwój

Stowarzyszenie „Szczeglice – tradycja, kultura, rozwój” wie, czym zachęcić ludzi, by postanowili wyjść z domów. Dla dzieci latem przygotowali akcję malowania w plenerze, a jesienią zachęcili mieszkańców do współorganizacji biesiady przy ognisku, w którym piekły się ziemniaki. Odbyły się także biegi wolności dla małych i dużych. W grudniu Szczeglice odwiedził Mikołaj, a z okazji pierwszego śniegu odbył się kulig i tańce koło ogniska.

 

2013

1. Darzy nam las wokół nas
Realizator projektu: Grupa nieformalna – Grupa Buczyna jako IDL
Partnerzy projektu: Koło Łowieckie Szarak z Bogorii
Osoba kontaktowa: Beata Jaworska, Telefon: 601 84 45 84

Celem projektu było uświadomienie lokalnej społeczności, że przyroda która ich otacza w tym lasy i zamieszkujące je zwierzęta to ich dobro wspólne, o które wszyscy powinni się troszczyć. W Gminie Bogoria szkody wyrządzane przez dziko żyjące zwierzęta są dużym problemem, gdyż jest to gmina rolnicza, dzięki działaniom w ramach projektu mieszkańcy zdobyli wiedzę na temat w jaki sposób radzić sobie z dziką zwierzyną jednocześnie jej nie szkodząc.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
-kącik przyrodniczy,
-konkursy plastyczne i wiedzowe pt.: „Co biega i hasa po bogoryjskich lasach”,
-pokaz multimedialny pt.:”Flora i fauna regionu świętokrzyskiego”,
-warsztaty plastyczne – zielnik naszej gminy, malowane na drewnie oraz dekoracje bożonarodzeniowe. Podczas projektu odbyła się również prelekcja, na temat zapobiegania szkodom powstałym w wyniku bytowania zwierząt leśnych.
Rezultatem projektu było przekształcenie się nieformalnej grupy Buczyna w Stowarzyszenie Buczyna. Było to również znaczące doświadczenie dla mieszkańców gminy, którzy podczas warsztatów zdobywali wiedzę przyrodniczą a także mogli zintegrować się podczas odtwarzania wspólnych tradycji.
Mieszkańcy Gminy Bogoria w tym głównie rolnicy oraz młodzi mieszkańcy, którzy mogli zdobyć wiedzę na temat otaczającej ich przyrody.

 

 

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <