Kim jesteśmy

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju działa od 2005r. Powstała z inicjatywy kilku młodych osób związanych z powiatem staszowskim, woj. świętokrzyskie. Przez ponad 7 lat istnienia zrealizowaliśmy dziesiątki projektów w całości wymyślonych i przeprowadzonych przez młodzież. Były to m.in. wymiany międzynarodowe, festiwale, szkolenia, warsztaty, wystawy, cykliczne plenerowe kino i wiele wiele innych mniejszych akcji kulturalnych.

Pasjonuje nas praca z młodymi ludźmi, którzy dzięki realizacji swoich projektów rozwijają się i zmieniają. Pasjonuje nas praca z dorosłymi, którzy dzięki naszym działaniom często zmieniają swój sposób postrzegania młodzieży i stają się sojusznikami w procesie ich społecznej aktywizacji.

Naszą misją jest aktywizowanie młodzieży i stwarzanie jej przestrzeni do działania.
Naszym celem jest wprowadzanie w środowisku lokalnym rozwiązań wzmacniających społeczne zaangażowanie młodzieży.
Grupa wolontariuszy podczas pracy.

 

 

W roku 2011 wyszliśmy z inicjatywą powołania w powiecie staszowskim Partnerstwa dla Młodzieży. Na jego bazie utworzyliśmy Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży „Mania Działania”. W ramach programu umożliwiamy młodzieży samodzielną realizację skonstruowanych przez siebie lokalnych inicjatyw społecznych. Marzymy o tym, by program, który swe korzenie miał w Staszowie, stał się wkrótce programem wojewódzkim.

W roku 2013 realizujemy kampanię społeczną „Nowa Przestrzeń. Promocja aktywności społecznej młodzieży w województwie świętokrzyskim”, której celem jest zwrócenie uwagi na problem bardzo niskiego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym na poziomie gmin. Zachęcamy samorządy wszystkich szczebli do angażowania młodych ludzi i kreowania im przestrzeni do działania.

 

 

 

 

Głęboko wierzymy, że aktywność społeczna w młodym wieku ma olbrzymi wpływ nie tylko na rozwój osobisty, ale w dłuższej perspektywie czasu może przełożyć się realnie na rozwój naszego regionu.

 

 

 

 

 

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <