Kim jesteśmy i co robimy

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju  została założona przez bardzo młodych ludzi i działa od 2005 roku.

Przez pierwsze 10 lat swojego istnienia realizowała wiele ciekawych projektów, w całości wymyślonych przez młodzież i adresowanych do młodzieży. Głównie były to: wymiany międzynarodowe, festiwale, szkolenia, warsztaty, wystawy, cykliczne plenerowe kino i wiele innych mniejszych akcji, głównie kulturalnych.  Od 2015 roku, gdy zmienił się Zarząd Fundacji, FARMa zaczęła działać z myślą o szerszym gronie odbiorców. Swoje działania ukierunkowałyśmy na organizacje pozarządowe, grupy nieformalne dorosłych i młodzież. Cele jakie nam przyświecają, to przede wszystkim:

-wspieranie rozwoju lokalnego, regionalnego, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

– wsGrupa wolontariuszy podczas pracy.pomaganie rozwoju demokracji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

– kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym;

– wspieranie organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu, oraz  wsi i małych miasteczek.

Atutem Fundacji FARMa jest prężnie działający Zarząd, otwarty na  ludzi.

Każdy z nas jest inny, każdy wnosi coś innego, ale cel przyświeca nam jeden – chcemy aby NGO, grupy nieformalne, młodzież w powiecie staszowskim mogły działać i potrafiły tworzyć do tego przestrzeń, aby rozwijały swoje organizacje. Chcemy im pomagać, uczyć ich gdzie szukać pieniędzy, jak stać się partnerem np. swojej gminy.  Pasjonuje nas praca z  ludźmi, którzy dzięki realizacji swoich inicjatyw rozwijają siebie, tym samym wpływają na pozytywne zmiany swojego otoczenia, swoich miast i gmin.

To dzięki naszym i swoim działaniom zmieniają sposób postrzegania otoczenia i stają się sojusznikami w procesie społecznej aktywizacji.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <