Zmiany w Partnerstwie

Partnerstwo dla Młodzieży działa od czerwca 2011r. 18 kwietnia odbyło się strategiczne spotkanie wszystkich Partnerów. Podjęliśmy ważne decyzje dotyczące m.in. powołania nieformalnego zarządu Partnerstwa.

 

Partnerstwo dla Młodzieży skupia 11 partnerów z terenu powiatu staszowskiego. Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa jest inicjatorem powstania oraz koordynatorem Partnerstwa.

By działania partnerstwa były bardziej skuteczne, na ważnym zebraniu wszystkich członków Partnerstwa zapadła decyzja o powołaniu Zarządu, w skład którego weszły następujące instytucje:

Fundacja FARMa reprezentowana przez Barbarę Zamożniewicz

Starostwo Powiatowe w Staszowie reprezentowane przez Waldemara Wołczyńskiego

Urząd Miasta i Gminy Staszów reprezentowany przez Ireneusza Kapustę

OHP/ Młodzieżowe Centrum Kariery reprezentowane przez Agnieszkę Siudę-Górę

partnerstwo_16.04-2

Jednocześnie kilka instytucji zrezygnowało z uczestnictwa w inicjatywie Partnerstwa. 3. Staszowska Drużyna Harcerska, Bractwo Św. Anny, Staszowska Izba Gospodarcza. Serdecznie dziękujemy za dwa lata współpracy i życzmy wielu sukcesów.

Reprezentanci pozostałych instytucji wyrazili chęć pełnego zaangażowania w pracach Partnerstwa i zgodne realizowanie misji Partnerstwa, jaką jest wspieranie i stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności młodzieży poprzez stosowanie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w środowisku lokalnym.

Pierwszym etapem prac będzie zaplanowanie strategii dla Partnerstwa.

 

Serdecznie dziękujemy za obecność na spotkaniu:

Panu Andrzejowi Kruzlowi, staroście staszowskiemu oraz Waldemarowi Wołczyńskiemu

Panu Tomaszowi Fąfarze, wiceburmistrzowi Miasta i Gminy Staszów oraz Pani Ewie Maciejskiej

Panu Grzegorzowi Forkasiewiczowi, wójtowi gminy Rytwiany

Pani Ligii Jandzie, dyrektor GOK w Bogorii oraz Pani Marii Kogut, skarbnikowi Gminy Bogoria

Pani Urszuli Wiącek oraz Pani Beacie Król z MGOK w Osieku

Pani Renacie Barańskiej-Kmiecik – wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Staszowie

Panu Kazimierzowi Górskiemu, komendantowi Świętokzyskiej Komendy OHP oraz Agnieszcze Siudzie-Górze z Młodzieżowego Centrum Kariery w Staszowie

Pani Katarzynie Ciepieli, dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury oraz Dominikowi Rożkowi

Pani Ewie Cygan, dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów oraz Pani Ewelinie

Panu Jerzemu Kwietniowi, prezesowi zarządu Staszowskiej Izby Gospodarczej oraz Patrycji Krupie

A także Piotrowi Korpyszowi z ROEFS w Ostrowcu Świętokrzyskim, wiceprezesowi zarządu Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu

 

 

Więcej o Partnerstwie na stronie: http://www.maniadzialania.pl/organizatorzy-programu/

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <