Wolontariusze dla organizacji

Jeśli chcą Państwo nauczyć się jak pracować z młodymi wolontariuszami i jak zaangażować ich do realizacji celów statutowych Waszych instytucji- zachęcamy zgłosić się do projektu „Nowa generacja- wolontariusze wzmacniają organizacje” .

logo_generacja_mini

Dla kogo:

Uczestnikami projektu mogą być organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organy administracji publicznej i ich jednostki organizacyjne (np. instytucje kultury, podmioty świadczące usługi lecznicze, ośrodki pomocy społecznej), które:

 • do tej pory nie miały doświadczenia stałej współpracy z młodymi wolontariuszami
 • chcą nauczyć się jak współpracować z młodymi wolontariuszami
 • wyrażają gotowość współpracy z młodymi wolontariuszami także po zakończeniu projektu
 • są zarejestrowane i działają na terenie powiatu staszowskiego
 • wydelegują do pracy w projekcie dwie osoby, z czego jedna to osoba decyzyjna (np. członek zarządu), druga osoba odpowiedzialna za kontakty i współpracę z wolontariuszami
 • są gotowe do pracy w okresie  maj- listopad 2013
Co oferujemy:
 • 7 miesięczną pracę z opiekunem/coachem, który pomoże zdiagnozować sytuację organizacji (obszary, w których można zaangażować młodych wolontariuszy)
 • 3 jedno-dniowe nieodpłatne szkolenia z zakresu promocji i PR, pracy z młodzieżą, wolontariatu
 • materiały promocyjne (m.in. film/spot promocyjny, flagi/bannery)
 • szeroką promocję (szczególnie wśród młodzieży)
 • nawiązanie współpracy z zespołem młodych wolontariuszy (zespół 3 osobowy dla każdej organizacji do listopada 2013) oraz perspektywę stałej z nimi współpracy
 • mini- grant na realizację projektu we współpracy z młodymi wolontariuszami – 1200zł dla każdej organizacji
Fundacja FARMa posiada ponad 7- letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą.
W ramach projektu będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami z tymi, którzy potrzebują energii młodych wolontariuszy do realizacji swoich celów statutowych.

Gwarantujemy podniesienie efektywności działań oraz wzmocnienie potencjału Państwa organizacji! Wystarczy otworzyć się na młodych wolontariuszy.

Jak się zgłosić:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj  i odesłanie go w wersji elektronicznej na adres: biuro@fundacjafarma.pl  do dnia 27 maja 2013

Spośród zgłoszeń wybierzemy 5 organizacji, które spełniają warunki opisane wyżej oraz najlepiej umotywują swoją chęć uczestnictwa w projekcie. Lista uczestników projektu zostanie opublikowana na stronie:  www.fundacjafarma.pl  w dniu 29 maja.  Spotkanie organizacyjne dla uczestników odbędzie się 3 czerwca w porze popołudniowej.

 

Informacji o projekcie udziela:

Barbara Zamożniewicz, barbara.zamozniewicz@fundacjafarma.pl tel.: 603 622 630

 

fio_mini

 

Projekt współfinasnowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013.

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <