Ruszyła rekrutacja do V edycji SDL Fimango

Ruszyła rekrutacja do V edycji Sieci Doradców Lokalnych!

Sieć Doradców Lokalnych (SDL) to kompleksowa oferta edukacyjna obejmująca najważniejsze obszary kompetencji zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych. SDL to miejsce gdzie stwarzamy przestrzeń do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji także po zakończeniu części szkoleniowej.

Rekrutacja trwa do 22 marca 2021

Więcej informacji

Program szkoleniowy 

Informacje o rekrutacji

Lista obecnych doradców lokalnych

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Agnieszką Senk – email: fimango@frso.pl

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <