Osieckie ujęcia… ze smakiem – kreaTYwne warsztaty

Rozpoczynamy zapisy na „Osieckie ujęcia… ze smakiem – kreaTYwne warsztaty” organizowane w ramach projektu ”Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES).

Zapraszamy na I warsztat fotograficzny+ graficzny (po każdych warsztatach fotograficznych odbędą się warsztaty graficzne) młodzież w wieku 12-15 lat.

I warsztat odbędzie się 22.10.21 r. o godzinie 16:00

Zapraszamy na I warsztat kulinarny.

Skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat oraz ich rodziców. Warsztaty poprowadzą panie z KGW w Osieku „Teraz My”.

I warsztat odbędzie się 29.10.21 r. o godzinie 16:30

Partnerem Fundacji Aktywizacji i Rozwoju podczas realizacji projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku.

Operatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <