Młodzież pod Lupą

Gimnazjaliści z Rakowa uczestniczyli w pilotażu gry symulującej działalność Młodzieżowych Rad Gmin w ramach projektu „Gramy w radę, damy radę- innowacyjny program edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży” realizowanego przez Fundację Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa. Projekt realizowany jest w trzech województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Zajęli drugie miejsce, tuż za grupą licealistów z Mazur.
Pilotaż zakładał realizację trzech zadań, z których jedno wymagało szczególnie dużo pracy i zaangażowania ze strony uczestników. Zadanie „Potrzeby młodzieży pod lupą” zakładało bowiem przeprowadzenie sondy na temat potrzeb młodzieży.

rakow_gimnazjum

 
W ankiecie przygotowanej przez rakowskich gimnazjalistów wzięło udział 35 chłopców i 16 dziewczyn. W sumie 51 osób, w tym 14 ze Szkoły Podstawowej i 37 z Gimnazjum. Tematem ankiety była realizacja talentów i potrzeb młodzieży. Jej wyniki są bardzo ciekawe: ankietowani uważają, że największym problemem młodzieży są bardzo małe możliwości dofinansowania wycieczek i wyjazdów młodzieży a największą barierą w rozwoju pasji i zainteresowań tkwi w problemie dojazdu na zajęcia poza miejsce zamieszkania. Większość ankietowanych sądzi, że szkoła nie pomaga w rozwijaniu ich pasji oraz zainteresowań i liczą na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w takich dziedzinach jak: sport (piłka nożna, siatkówka), muzyka, zajęcia komputerowe, zajęcia wyrównawcze (matematyka, fizyka, j. angielski), taniec, zajęcia artystyczne, gra na gitarze.

Bardzo ciekawe, czy wnioski młodzieży są zbieżne z opinią dorosłych?

W pilotażu gry udział wzięli: Mariola Zygmunt, Martyna Rejnowicz, Przemysław Hara,
Mateusz Rejnowicz, Monika Glibowska, Natalia Łukawska, Agata Bęben, Wiktoria Sobieraj,
Damian Mazur, Jakub Libuda, Kamil Bożycki, Edyta Serwata.
Młodzież dzielnie pracowała pod okiem pani Iwony Okólskiej.

Rekrutacja grup do udziału w finalnej wersji gry rozpocznie się w maju. Gra trwać będzie 10 miesięcy, od września 2013 do czerwca 2014 i rozgrywać się będzie w gronie 30 zespołów z 3 województw. Celem gry jest przygotowanie nie tylko młodzieży ale i środowiska dorosłych do uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.
Wszelkie informacje na stronie: www.gramywrade.interklasa.pl

 

Projekt koordynują:  Justyna Górska-Sekuła i Barbara Zamożniewicz

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <