Młodzi Gospodarze- nabór

Do 25 października czekamy na zgłoszenia młodzieży i sołtysów, którzy chcą wspólnie decydować o swojej wsi. Nowatorski pomysł na skalę kraju- razem będziemy tworzyć Młodzieżowe Rady Sołeckie.

 

Do projektu serdecznie zapraszamy grupy młodzieży  w wieku 14- 20 lat z sołectw gminy Staszów oraz sołtysów. Zgłoszenia dokonują wspólnie młodzi ludzie z sołtysem na jednym formularzu.

Na zgłoszenia czekamy do 25 października godz. 24:00. Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: info@dolinakacanki.pl

Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę będą brane kryteria formalne (termin nadesłania zgłoszenia, położenie sołectwa na terenie gminy Staszów, wiek uczestników 14-20, zgłoszenie sołtysa, posiadanie potencjalnej przestrzeni, która może zostać przeznaczona na miejsce dla młodzieży) oraz kryteria merytoryczne (motywacja do udziału w projekcie młodzieży oraz sołtysa, pomysł na stworzenie miejsca dla młodzieży, chęć współpracy między młodzieżą a sołtysem).

 

Informacji o projekcie udziela:

Jacek Piwowarski: tel.: 516 788 118, e-mail: info@dolinakacanki.pl

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

 

Zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Młodzi gospodarze”

I. Informacje ogólne
1. Projekt realizowany jest przez grupę inicjatywną składająca się z Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa (lider projektu), Jacka Piwowarskiego (Stowarzyszenie Dolina Kacanki) i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie.
2. Projekt obejmuje swym zasięgiem 35 sołectw z terenu gminy Staszów.
3. Spośród zgłoszonych sołectw zostaną wyłonione 4, które przy naszym wsparciu utworzą miejsca spotkań dla młodzieży i wszystkich mieszkańców w przestrzeni wiejskiej oraz powołają Młodzieżową Radę Sołecką. Każda z Młodzieżowych Rad Sołeckich otrzyma grant w wysokości 3.000,00zł na utworzenie miejsca spotkań dla młodzieży w swoim sołectwie.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

II. Adresaci.
1. Projekt adresowany jest do młodych ludzi w wieku 14-20 lat mieszkających na terenie Gminy Staszów.
2. Projekt adresowany jest również do sołtysów, którzy zdecydują się wesprzeć młode osoby w realizacji ich działań.
3. Zgłoszenia dokonują wspólnie młodzi ludzie (4 osoby w wieku 14-20) oraz sołtys wsi.
III. Kalendarz działań projektu.
X.2014: Przyjmowanie zgłoszeń od młodzieży i sołtysów. Ogłoszenie wyników 31.X.2014
XI.2014: 2-dniowy wyjazd integracyjny dla wszystkich uczestników.
XII.2014-III.2015: Warsztaty dla młodzieży podnoszące umiejętności wystąpień publicznych, zarządzania projektem i współpracy z dorosłymi.
I-III.2015: Warsztaty dla sołtysów podnoszące umiejętność współpracy i prowadzenia konsultacji z młodzieżą.
IV.2015:  2-dniowa wizyta studyjna dla młodzieży i sołtysów do Krainy Rumianku (woj. lubelskie)
IV-VIII. 2015: Młodzieżowe Rady Sołeckie we współpracy z młodzieżą i dorosłymi tworzą miejsca spotkań.

VIII. 2015: Młodzieżowe Rady Sołeckie prowadzą konsultacje z młodzieżą i lobbują za przeznaczeniem Funduszu Sołeckiego na uznany cel.
VIII. 2015: Wydarzenia społeczne i kulturalne organizowane przez młodzież w nowo utworzonych miejscach spotkań.
VIII. 2015: Podsumowanie projektu

 

 

Grafika: Agata Hanuszkiewicz www.pgah.com.pl

Młodzi Gospodarze_plakat_mini

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <